• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Maliye Postası Dergisi'nde Yayınlanan Makale,Yargı Kararları ve Özelgeler

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

08 Temmuz 2024, Pazartesi

T.C.

YARGITAY

Birinci Hukuk Dairesi

E: 2022/5249

K: 2022/7926

ALACAĞIN TEMLİKİ - GEÇERLİLİK ŞARTI

08 Temmuz 2024, Pazartesi

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Hukuk Dairesi

E: 2018/1489

K: 2019/7411

GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ UYGULAMASINDA YENİ ORAN

08 Temmuz 2024, Pazartesi

Kubilay TÜRKŞEN

MALİ TATİL - 2024

08 Temmuz 2024, Pazartesi

Fehmi EGE

SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

08 Temmuz 2024, Pazartesi

Mahmut ÇOLAK

HAFTA TATİLİNİ İŞÇİ TOPLU OLARAK KULLANABİLİR Mİ?

08 Temmuz 2024, Pazartesi

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

MUAF KURULUŞLARA AİT İHALE KARARLARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİNDEN İHALEYİ ALAN KİŞİLERİN SORUMLU OLDUĞU HAKKINDA

08 Temmuz 2024, Pazartesi

Danıştay Dokuzuncu Daire

Esas No : 2018/6781

Karar No : 2021/4827

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

02 Haziran 2024, Pazar

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

E: 2022/683

K: 2023/832

ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA KOŞULLARI

02 Haziran 2024, Pazar

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

E: 2022/11-63

K: 2023/722

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DÜZELTME TÜRLERİ

02 Haziran 2024, Pazar

Şerife DOĞAN

EĞİTİM HARCAMALARININ ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ

02 Haziran 2024, Pazar

Kazım GÖKTAŞ

3 SORUDA YURTDIŞI BORÇLANMA

02 Haziran 2024, Pazar

Mahmut ÇOLAK

MÜKELLEFİYETİ SONA EREN MÜKELLEFE E-TEBLİGAT YAPILMASI

02 Haziran 2024, Pazar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2023/9 

Karar No : 2024/3

MAYIS 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

MAYIS 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

01 Mayıs 2024, Çarşamba

ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ

01 Mayıs 2024, Çarşamba

T.C. YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

E: 2021/5149

K: 2021/12612

ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ ESASLI DEĞİŞİKLİK VE BUNA BAĞLI OLARAK FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANMASI

01 Mayıs 2024, Çarşamba

T.C. YARGITAY

20. Hukuk Dairesi

E:2017/37910

K: 2017/18502 

SERMAYENİN VERGİLENDİRİLMESİ

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Erdoğan ARSLAN

MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ SORUMLULUĞU

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Fırat İNSEL

KAMU KURUMLARININ FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Ahmet ARSLAN

FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMA ŞEKLİ

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

YARIM GÜNLÜK YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Erol GÜNER

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE EDİLMESİ NEDENİYLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN AKTİFTEN ÇIKARILMASI SURETİYLE DOĞAN ZARAR HAKKINDA

01 Mayıs 2024, Çarşamba

T.C. Danıştay 

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2021/222 

Karar No : 2023/96

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

31 Mart 2024, Pazar

Ahmet ESEN

ENFLASYON DÜZELTMESİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

31 Mart 2024, Pazar

İsmet Levent ÜNLÜ

KURUMLARDA FİNASMAN GİDER KISITLAMASI

31 Mart 2024, Pazar

Fahrettin AÇAR

YURT DIŞINDAN ALINIP YURT DIŞINA MAL SATIŞI

31 Mart 2024, Pazar

Hasan Basri CAN

DAVACININ BA FORMLARINDA YER ALAN BİLGİLERDEN HAREKETLE KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİNİN REDDİ SURETİYLE RE’SEN TARHİYAT YAPILMASI

31 Mart 2024, Pazar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2020/565 Karar No : 2020/565

e-ARŞİV FATURA KULLANICISININ İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞINI YAPTIĞI ÜRÜNÜN MÜŞTERİ TARAFINDAN İADESİ

31 Mart 2024, Pazar

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: E-11395140-105[VUK3-377]-515807

Tarih:02.07.2021

GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

03 Mart 2024, Pazar

Ahmet ESEN

2023 TAKVİM YILI ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

03 Mart 2024, Pazar

Ahmet ALTUNKUŞ-Latif AKÇA

KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASI - 2023

03 Mart 2024, Pazar

Fehmi EGE

2023 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI

03 Mart 2024, Pazar

Serkan KOŞAR-Ahmet ALTUNKUŞ

2023 TAKVİM YILI DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

03 Mart 2024, Pazar

Onur ŞAHİN-Serkan KOŞAR

ŞUBAT 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

ŞUBAT 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

07 Şubat 2024, Çarşamba

ELEKTRONİK TİCARET - ÜRÜN BEDELİNİN İADESİ

06 Şubat 2024, Salı

T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

E:2017/5834

K:2018/12148

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA ÖTV İSTİSNASI

06 Şubat 2024, Salı

Fahrettin AÇAR

ASGARİ ÜCRETTE HACİZ İŞLEMLERİ VE SORUNLARI

06 Şubat 2024, Salı

Mehmet SAY

KOOPERATİFLERDE OLAĞAN GENEL KURUL OPLANTILARI

06 Şubat 2024, Salı

Özdem SATICI TOPRAK

İŞÇİNİN DEVAMSIZLIK SAATLERİ TOPLANARAK İŞTEN ÇIKARILMASI

06 Şubat 2024, Salı

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

YENİ İHALE KARARI ALINMADAN  VERİLEN FİYAT FARKININ DAMGA VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI 

06 Şubat 2024, Salı

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2023/3

Karar No : 2023/5

POS TEFECİLİĞİ - ZİNCİRLEME SUÇ

07 Ocak 2024, Pazar

T.C.

YARGITAY

9. Ceza Dairesi

E: 2020/8300

K: 2021/382

İZAHA DAVET MÜESSESESİ

07 Ocak 2024, Pazar

Kasım TOSUN

 
3WTURK CMS v8.3.3