• +90 312 425 81 93
 • [protected email address]

Haberler

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15 Haziran 2024, Cumartesi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. 

ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAYAN ŞİRKETLERDE ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAYAN ŞİRKETLERDE ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

15 Haziran 2024, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı,enflasyon düzeltmesine uygulandıktan sonra kar dağıtımı, sermaye artırımı , azaltımı, birleşme vb. yapılması işlemlerinde  esas alınacak bilançolar hakkında açıklamaların yapıldığı  Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliği yayımladı.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE EK SÜRE

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE EK SÜRE

14 Haziran 2024, Cuma

Ticaret Bakanlığı, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2)'yi  yayımladı.71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlemiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine,  Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ilave süre verilecek.

ELEKTRONİK YOKLAMA HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

ELEKTRONİK YOKLAMA HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

13 Haziran 2024, Perşembe

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun Vergi Usul Kanunu'nun 132/A maddesi uyarınca yapılan elektronik yoklama sırasında yoklama yapılanın veya temsilcisinin bulunmaması  halinde yapılacak işlemler hakkında Esas   No: 2023/10 Karar   No : 2024/5 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ DÜZENLEYECEĞİ BELGELER

ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ DÜZENLEYECEĞİ BELGELER

12 Haziran 2024, Çarşamba

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketleri ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının düzenleyeceği belgeler hakkında açıklamalar yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde değişiklik yapan  tebliğ  yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

11 Haziran 2024, Salı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yayımladı.  Yönetmelikle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre  işverenin, genel  zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleniyor.

İHRACAT BEDELLERİNİN BANKALARA SATILMA ZORUNLULUĞU %30 ' A İNDİRİLDİ

İHRACAT BEDELLERİNİN BANKALARA SATILMA ZORUNLULUĞU %30 ' A İNDİRİLDİ

10 Haziran 2024, Pazartesi

Merkez Bankası'nın ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesine eklenen madde Ek Madde 2 yle  ihracat bedelinin  bankalara satılma zorunluğunda oran en az %40'tan %30 a indirildi.

FİRMALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

FİRMALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

08 Haziran 2024, Cumartesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i yayımladı. Tebliğ ile firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ KONKORDATODA REHİN TESİSİ İÇİN BORÇLUNUN ALACAKLILARIN MUVAFAKATİNİ ALMA ZORUNLULUĞUNU İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ KONKORDATODA REHİN TESİSİ İÇİN BORÇLUNUN ALACAKLILARIN MUVAFAKATİNİ ALMA ZORUNLULUĞUNU İPTAL ETTİ

06 Haziran 2024, Perşembe

Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/10, K: 2024/97 Sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi  söz konusu kararı ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun  297. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan " ...muvafakatini almak zorundadır." ibaresini iptal etti.

TAKAS EDİLEBİLİRLİĞİN BULUNMAMASI

TAKAS EDİLEBİLİRLİĞİN BULUNMAMASI

05 Haziran 2024, Çarşamba

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun "Takas Edilebilirliğin Bulunmaması - TMS21'e İlişkin Değişiklikler"  hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşletmenin takas işlemi sağlayan bir piyasa başka bir para birimini elde edebilmesi halinde bir para birimi başka bir para birimiyle takas edilebilir niteliktedir.

SGK 'YA OLAN BORÇLARIN TECİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE

SGK 'YA OLAN BORÇLARIN TECİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE

04 Haziran 2024, Salı

SGK  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Sosyal Güvenlik Kurumu  Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi hakkında açıklamaların yapıldığı 2024/8 sayılı Genelgeyi yayımladı. 

USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNİN SGK TEŞVİK UYGULAMASINDA DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI

USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNİN SGK TEŞVİK UYGULAMASINDA DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI

04 Haziran 2024, Salı

SGK  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık ve kalfalık belgelerinin 4447 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesinde yer alan teşvikin uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda açıklamalar yapan Genel Yazıyı yayımladı.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

04 Haziran 2024, Salı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar " hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

31 Mayıs 2024, Cuma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.Sürücü eğitim aracı olarak kullanılan taşıtlar için ticari taşıma yapılmaması kaydıyla yetki belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı. 

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

30 Mayıs 2024, Perşembe

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapan  yönetmeliği yayımladı. İzin belgesi başvurularına ilişkin işlemler altmış gün içinde sonuçlandırılacak.

ŞİRKETLERE SERMAYELERİNİ ARTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

ŞİRKETLERE SERMAYELERİNİ ARTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

29 Mayıs 2024, Çarşamba

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7511 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler, sermayelerini 31/12/2026 tarihine kadar Kanunun 332 nci ve 580 inci maddelerinde öngörülen en az sermaye tutarlarına  yükseltecekler ; aksi halde infisah etmiş sayılacaklar. 

VERGİ REKORTMENLERİNİN İLAN EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

VERGİ REKORTMENLERİNİN İLAN EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

25 Mayıs 2024, Cumartesi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561) Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yer aldığı listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) her yıl ağustos sonuna kadar ilan edilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE 7256 VE 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARI TAKSİ ÖDEME SÜRELERİ

DEPREM BÖLGESİNDE 7256 VE 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARI TAKSİ ÖDEME SÜRELERİ

25 Mayıs 2024, Cumartesi

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlandı.

SGK BORÇLARINDA UYGULANACAK TECİL FAİZİ İLE GECİKME ZAMMI ORANLARI

SGK BORÇLARINDA UYGULANACAK TECİL FAİZİ İLE GECİKME ZAMMI ORANLARI

24 Mayıs 2024, Cuma

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü SGK'ya olan borçlar için uygulanacak olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda  belirtilen tecil  faizi ile gecikme zammına dair bir genel yazı yayımladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

22 Mayıs 2024, Çarşamba

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliği yayımladı.  Söz konusu yönetmelikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esaslar belirleniyor.

e-DEFTER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

e-DEFTER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

21 Mayıs 2024, Salı

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) Resmi Gazete'de yayımlandı. Defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri uzatıldı.

GECİKME ZAMMI ,TECİL FAİZİ VE 3095 SAYILI KANUNLA BELİRLENEN FAİZ ORANLARI ARTIRILDI

GECİKME ZAMMI ,TECİL FAİZİ VE 3095 SAYILI KANUNLA BELİRLENEN FAİZ ORANLARI ARTIRILDI

21 Mayıs 2024, Salı

8484 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile her ay için ayrı ayrı  yüzde 3,5 olarak uygulanan gecikme zammı 4,5’e ; Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:8) ile de  amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 36’dan yüzde 48’e çıkarıldı .  3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun ile düzenlenen kanuni faiz oranı, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 24 olarak belirlendi.

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

18 Mayıs 2024, Cumartesi

Kamu İhale Kurumu,  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında  ve Kamu İhale Genel Tebliğlerinde ; 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama , Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul ,  Elektronik İhale Uygulama ,  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul ,  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında , Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama ,  Mal Alımı İhaleleri Uygulama ,  Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair ,  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama ,  Yapım İşleri Muayene ve Kabul  Yönetmeliklerinde değişiklikler yaptı.

 ÖZEL BİNA İNŞAATLARI VE İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA  GENELGEDE DEĞİŞİKLİK

 ÖZEL BİNA İNŞAATLARI VE İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA  GENELGEDE DEĞİŞİKLİK

17 Mayıs 2024, Cuma

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  Özel Bina İnşaatları ve İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Hakkında 2011/13 Sayılı Genelgede  Değişiklikler yapan 2024/7 sayılı genelgeyi yayımladı.

DANIŞTAY KARARI: "VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA DA ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILABİLİR"

DANIŞTAY KARARI: "VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA DA ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILABİLİR"

17 Mayıs 2024, Cuma

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  E: 2023/9, K: 2024/3 sayılı  kararında çeşitli sebeplerle  mükellefiyeti sonlanan  gerçek kişilere mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılabileceğine hükmetti.

DEPREM BÖLGESİNDE 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

DEPREM BÖLGESİNDE 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

16 Mayıs 2024, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) yayımladı. Tebliğ ile Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında 7440 sayılı Kanuna göre başvuru ve ödeme süreleri hakkında açıklamalar yapılıyor.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

14 Mayıs 2024, Salı

Ticaret Bakanlığı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı. Taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak.

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

11 Mayıs 2024, Cumartesi

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapan  yönetmelik  Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin "turizm yatırımı belgesi , turizm tesislerinin genel asgari nitelikleri, günübirlik tesisler " bölümlerinde değişiklikler yapıldı. 

7440 SAYILI KANUNA GÖRE SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARI YAPILANDIRMASININ BOZULMAMASINA DAİR GENEL YAZI

7440 SAYILI KANUNA GÖRE SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARI YAPILANDIRMASININ BOZULMAMASINA DAİR GENEL YAZI

03 Mayıs 2024, Cuma

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü "7440 Sayılı Yapılandırma Yıl Sonu Taksit İhlali" konulu bir genel yazı yayımladı. 2023 yılında ödemiş oldukları taksitlerden 1. ve 2. taksit hariç herhangi birinin 2/1/2024 son ödeme tarihli 7. taksite mahsup edilmesi ve bu şekilde mahsup işleminin yapılması halinde işverenlerin yapılandırmaları bozulmayacak.

MEVDUAT FAİZİNDE VERGİ İNDİRİMİ AZALTILDI SÜRESİ UZATILDI

MEVDUAT FAİZİNDE VERGİ İNDİRİMİ AZALTILDI SÜRESİ UZATILDI

01 Mayıs 2024, Çarşamba

 Resmi Gazete'de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile   2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 ,3,4 ve 5inci maddelerinde yapılan değişiklikle Türk Lirası cinsinden mevduat hesaplarında bazı vadeler için indirimli vergi kesintisi yapılması uygulamasının süresi 31 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı ;stopaj indirimi azaltıldı.   6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e, bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3'ten yüzde 5'e çıktı

TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM VE/VEYA TİCARETİ FAALİYETİNDE BULUNANLARDAN TEMİNAT ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM VE/VEYA TİCARETİ FAALİYETİNDE BULUNANLARDAN TEMİNAT ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

30 Nisan 2024, Salı

Tarım ve Orman Bakanlığı , Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretim ve/veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yayımladı.

2024 1. GEÇİCİ VERGİLEME DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK

2024 1. GEÇİCİ VERGİLEME DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK

30 Nisan 2024, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla, enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

LOKANTALARDA KDV UYGULAMASI HAKKINDA DÜZENLEMELER

LOKANTALARDA KDV UYGULAMASI HAKKINDA DÜZENLEMELER

27 Nisan 2024, Cumartesi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğin "Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması" başlıklı (III/B-2.4.) bölümünde düzenlemeler yapıldı.

DEPREMDEN ETKİLENEN BAZI YERLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ SÜRESİ UZATILDI

DEPREMDEN ETKİLENEN BAZI YERLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ SÜRESİ UZATILDI

26 Nisan 2024, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı , internet sitesinden yaptığı duyuru ile 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketine  ilişkin olarak, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.4.2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halini, son kez 31.8.2024 Cumartesi günü sonuna kadar uzattı.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KARARLARI

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KARARLARI

25 Nisan 2024, Perşembe

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu ,  BOBİ FRS ,KÜMİ FRS ve Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde  değişiklik yapan   kararlar ile Katılım Finans Muhasebe Standartlarını (KFMS) uygulayan katılım finans kuruluşları için ara dönem finansal raporlama ilkelerini belirleyen kararı yayımladı.

AB'DEN GETİRİLECEK EŞYADA GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ARTIRILDI

AB'DEN GETİRİLECEK EŞYADA GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ARTIRILDI

20 Nisan 2024, Cumartesi

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 8362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla bir gerçek kişiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen, ticari mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşyada ödenecek maktu vergi oranı yüzde 18'den  20'ye çıkarıldı. 

KDV İADE ALACAKLARI 26/04/2024 TARİHİNE KADAR 2024/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINDAN MAHSUP EDİLEBİLECEK

KDV İADE ALACAKLARI 26/04/2024 TARİHİNE KADAR 2024/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINDAN MAHSUP EDİLEBİLECEK

19 Nisan 2024, Cuma

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü SGK  internet sitesinden "2024/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARININ KDV MAHSUBU İLE 26/04/2024 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLMESİ" başlıklı bir  duyuru yayımladı. Buna göre KDV iade alacaklarının 2024/Şubat dönemi SGK prim borcuna  mahsubu  için süre  26/04/2024 tarihine kadar uzatıldı.

2024 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2024 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

18 Nisan 2024, Perşembe

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/65 ile 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı   % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş)   olarak belirlendi.

ANAYASA MAHKEMESİ ARABULUCULUK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ ARABULUCULUK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL ETTİ

18 Nisan 2024, Perşembe

Anayasa Mahkemesi  Resmi Gazete'de yayımlanan E: 2023/160, K: 2024/77 sayılı kararı ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nunda  yapılan taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan tarafın haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacağına dair düzenlemeyi iptal etti.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYA DAİR EŞİK DEĞERLER YENİDEN BELİRLENDİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYA DAİR EŞİK DEĞERLER YENİDEN BELİRLENDİ

06 Nisan 2024, Cumartesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 8313 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1.1.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin eşik değerlerde değişiklik yapıldı.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI UZATILDI

GERÇEK KİŞİLER İÇİN KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI UZATILDI

06 Nisan 2024, Cumartesi

Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili   Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) ile  Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğler  Resmi Gazete'de yayımlandı.  

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

06 Nisan 2024, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. 31.12.2025 tarihine kadar  mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstelenebilecekleri işlerin inşaat alanı artırıldı.

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

05 Nisan 2024, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı.  Lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden kesinti yapılmamasına dair süre 31.12.2028 tarihine uzatıldı.

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

05 Nisan 2024, Cuma

Ticaret Bakanlığı,  Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı. Tebliğ ile  kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

04 Nisan 2024, Perşembe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz parsel tahsisi yapılan katılımcılar için asgari istihdam şartı yükseltildi.

ANAYASA MAHKEMESİ TÜRK TİCARET ,DERNEKLER VE KABAHATLER KANUNLARININ BAZI MADDELERİNİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ TÜRK TİCARET ,DERNEKLER VE KABAHATLER KANUNLARININ BAZI MADDELERİNİ İPTAL ETTİ

03 Nisan 2024, Çarşamba

Anayasa Mahkemesi Resmi Gazete'de yayımlanan  E: 2021/28, K: 2024/11 sayılı kararı ile 27.12.2020 tarih ve 7262 sayılı kanun ile Türk Ticaret Kanunu , Dernekler Kanunu ve Kabahatler Kanununda yapılan bazı düzenlemeleri iptal etti.

KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ

02 Nisan 2024, Salı

Kurumlar Vergisi mükellefleri 2023 yılında elde ettikleri kazançlarını  2024 yılının Nisan ayında beyan edecekler.  2024  yılında verilecek  Kurumlar Vergisi Beyannamesinin  verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme zamanı 1 Nisan - 30 Nisan 2024 tarihleri arasındadır.  Kurumların  31.12.2023 tarihli bilançolarının enflasyon düzeltmesi kurumlar vergisi beyannamelerinin  verilme tarihine kadar yapılacak. 

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

01 Nisan 2024, Pazartesi

Merkez Bankası  reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği  yayımladı. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkında tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak  reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak belirlendi.

ANAYASA MAHKEMESİ KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARININ VADESİNDEN ÖNCE KAPATILMASI HALİNDE VERGİ CEZASI KESİLMESİ DÜZENLEMESİNİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARININ VADESİNDEN ÖNCE KAPATILMASI HALİNDE VERGİ CEZASI KESİLMESİ DÜZENLEMESİNİ İPTAL ETTİ

27 Mart 2024, Çarşamba

Anayasa Mahkemesinin kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen gelirlere vergi istisnası getiren Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 14. maddesi hakkındaki E: 2022/34, K: 2024/16 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUNU İTHALATTA GÖZETİM ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARARI

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUNU İTHALATTA GÖZETİM ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARARI

26 Mart 2024, Salı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun ithalatta uygulanan gözetim ve korunma önlemleri hakkındaki kararı (E: 2023/6, K: 2024/1) Resmi Gazete'de yayımlandı.  İthal edilen eşyanın kıymetinin, gözetim tebliğindeki kıymete eşitlenecek tutarda yurt dışı gider kalemine ihtirazi kayıtla beyanda bulunmak suretiyle artırılması halinde  ödenen veya tahakkuk ettirilen vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin taleplerin kabul edilmesinin mümkün olduğuna karar verildi.

İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU EDİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI

İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU EDİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI

16 Mart 2024, Cumartesi

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş  kazası, meslek hastalığında  üçüncü kişilere rücu edilmesi hakkında bir Genel Yazı yayımladı.  Genel yazı ile  her iki tarafı Kurum sigortalısı olan trafik iş kazalarında,  birden fazla sigortalının   hayatlarını kaybetmeleri durumunda, her bir sigortalı yönünden üçüncü kişi  konumunda olan diğer sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler için sigortalının hak sahiplerine rücu  edilmesi  konusunda açıklama yapıldı.

SGK ALACAKLARI İÇİN GECİKME CEZASI %3 OLARAK BELİRLENDİ

SGK ALACAKLARI İÇİN GECİKME CEZASI %3 OLARAK BELİRLENDİ

12 Mart 2024, Salı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK'nın prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak belirlendi.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7499 SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7499 SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI

12 Mart 2024, Salı

Yargıya yönelik düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7499 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

06 Mart 2024, Çarşamba

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlere yönelik veriler en az beş yıl süreyle muhafaza edilecek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

05 Mart 2024, Salı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde değişiklik yaptı. Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı , diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı , kumaş ve tekstil ürünlerine transfer baskı yapılması hizmetleri tehlikeli işler sınıfına alındı.

2024 YILINDA UYGULACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

2024 YILINDA UYGULACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

02 Mart 2024, Cumartesi

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 01/01/2024-31/12/2024  döneminde  uygulanacak asgari ücret desteği hakkında 2024/3 sayılı genelgeyi yayımladı. 2024 yılı Ocak ve Aralık  ayları arasında  genelgede belirtilen esaslarda işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle asgari ücret desteği sağlanacak.

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

01 Mart 2024, Cuma

 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7496 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. İstihdam edilebilecek diş tabibi sayısı birden fazla olamayacak.

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

28 Şubat 2024, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı. Bazı sözleşmelerde geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek.

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

23 Şubat 2024, Cuma

İhracat Destekleri Hakkında 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına dair 8191 sayılı  karar  Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu Kararda yer alan desteklere ilişkin üst limitler, takvim yılı esasına göre düzenlenecek.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN KULLANILACAK ORAN ARTIRILDI

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN KULLANILACAK ORAN ARTIRILDI

23 Şubat 2024, Cuma

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin 8188 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

21 Şubat 2024, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı enflasyon düzeltmesi uygulaması hakkında örneklerle açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri /165'i yayımladı. Sirkülerle 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi ,  Reel Olmayan Finansman Maliyeti  (ROFM) ,  ROFM’den amortisman ayrılmamış tutarın hesaplanması, sermayenin düzeltilmesi, stokların düzeltilmesi, yapılmakta olan yatırımlar hesabının düzeltilmesi,Ar-Ge harcamalarının düzeltilmesi, avansların düzeltilmesi, yeniden değerleme yapan mükelleflerde enflasyon düzeltmesi, kıymetlerin düzeltmiş değerinin altında satışının yapılması hakkında açıklamalar yapıldı  ; düzletme işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları ve düzeltme katsayıları ilan edildi.

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARI - PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞI

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARI - PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞI

20 Şubat 2024, Salı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında , Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında , Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2024 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğleri yayımladı.

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Şubat 2024, Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yaptı. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle damga vergisi  ve  harç istisnası uygulanması için işin uluslararası ihaleye çıkarılmış olma şartı kaldırdı. Dövizle finanse edilen yatırımlarda  damga vergisi  ve  harç istisnası uygulanacak.

2 NO.LU KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE VERGİNİN ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

2 NO.LU KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE VERGİNİN ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

10 Şubat 2024, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımladığı 164 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini  yeni bir belirleme yapılıncaya kadar  ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzattı.

KDV TEVKİFAT SINIRI FATURA DÜZENLEME SINIRINA YÜKSELTİLDİ

KDV TEVKİFAT SINIRI FATURA DÜZENLEME SINIRINA YÜKSELTİLDİ

10 Şubat 2024, Cumartesi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren KDV tevkifat sınırı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını olarak değiştirildi. 2024 yılı için fatura düzenleme sınırı  6.900 TL  olarak belirlenmişti.

İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

07 Şubat 2024, Çarşamba

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde , İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte, İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaptı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI , EMEKLİ MAAŞLARI %49,25 ORANINDA ARTIRILDI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI , EMEKLİ MAAŞLARI %49,25 ORANINDA ARTIRILDI

03 Şubat 2024, Cumartesi

5510 Sayılı Kanununun 4.1.a ve 4.1.b (Eski SSK ve Bağ-Kur) kapsamında emekli olanların maaşlarının %49,25 oranında artırılmasına , asgari ücret desteğine 2024 yılında da devam edilmesine,  kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmasına ve sosyal güvenlik mevzuatına dair diğer düzenlemelerin yapıldığı 7495 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

2023 DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

02 Şubat 2024, Cuma

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2023 yılı sonu itibariyle uygulanacak döviz kurlarının belirlendiği VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 559) Resmi Gazete'de yayımlandı. 

BİR AY İÇİNDE ÖDENEN TRAFİK CEZALARI %25 İNDİRİMLİ ÖDENEBİLECEK

BİR AY İÇİNDE ÖDENEN TRAFİK CEZALARI %25 İNDİRİMLİ ÖDENEBİLECEK

02 Şubat 2024, Cuma

İçişleri Bakanlığı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.

İHALE SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİNİN İADESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İHALE SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİNİN İADESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

27 Ocak 2024, Cumartesi

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalenin iptal edilmesi halinde, ihale  sözleşmesinin  kısmen veya tamamen yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin  iade edilmesine dair açıklamaların yapıldığı  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) yayımlandı.

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE BANKALAR TARAFINDAN ÖDENECEK TUTAR ARTIRILDI

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE BANKALAR TARAFINDAN ÖDENECEK TUTAR ARTIRILDI

27 Ocak 2024, Cumartesi

Merkez Bankası ,  Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde  (Sayı: 2010/2) değişiklik yaptı.

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

26 Ocak 2024, Cuma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapan  yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğie müstakil konutlarda, başvurunun konut ibaresi içermeyen tapuyla yapılmasına dair  açıklamalar içeren geçici madde eklendi.

EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA KAMU İHALE TEBLİĞ

EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA KAMU İHALE TEBLİĞ

24 Ocak 2024, Çarşamba

Kamu İhale Kurumu , KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2024/1) ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerleri ve parasal limitleri,   2023 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%44,22) arttırdı. 

2024 YILINDA BEYANNAMELERİN İMZALATTIRILMA MECBURİYETİ ; EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2024 YILINDA BEYANNAMELERİN İMZALATTIRILMA MECBURİYETİ ; EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

22 Ocak 2024, Pazartesi

 Beyannamelerini imzalatma mecburiyeti kapsamında olan ve olmayan  mükellefler 03 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No: 37) ile belirlenmiştir.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN FİYAT FARKINDA DAMGA VERGİSİ HAKKINDA KARARI

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN FİYAT FARKINDA DAMGA VERGİSİ HAKKINDA KARARI

19 Ocak 2024, Cuma

19 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/3, K: 2023/5) yayımlandı. Kararla hak ediş ödemelerine yeni ihale kararı alınmadan  fiyat farklarının dahil edilmesi durumunda  fiyat farkının   damga vergisine tabi olup olmadığı  hakkında hüküm verildi.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

18 Ocak 2024, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

18 Ocak 2024, Perşembe

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Resmi Gazete'de yayımlandı. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde istisna uygulanması için geçerli bir yetki belgesine sahip olma  zorunluluğu getirildi.

MÜKELLEFLERE GÖNDERİLECEK TEBLİGAT PUSULASINDA DEĞİŞİKLİK

MÜKELLEFLERE GÖNDERİLECEK TEBLİGAT PUSULASINDA DEĞİŞİKLİK

18 Ocak 2024, Perşembe

Gelir İdaresi tarafından mükelleflere yapılacak tebliğlere dair usul ve esasların belirlendiği  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 558) yayımlandı.

ANAYASA MAHKEMESİ 2021 YILINDA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILAMAYACAĞINA DAİR DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ 2021 YILINDA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILAMAYACAĞINA DAİR DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ

16 Ocak 2024, Salı

Anayasa Mahkemesi 16 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan    E: 2023/105, K: 2023/208 sayılı kararı ile Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 33. Maddesi'nin  , geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 yılında enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağına ilişkin hükmünü iptal etti.

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Ocak 2024, Salı

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Özel hastanelerin  ruhsatlarında kayıtlı uzman hekim kadrolarını başka bir özel hastaneye veya tıp merkezine devirlerinde sınır %20 den üçte bire çıkarıldı.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

13 Ocak 2024, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Riskli yapı tespiti yapılmış yapılarda ruhsat işlemlerine dair düzenlemeler yapıldı.

ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARININ ARTIRILMASINA DAİR GENGELGE

ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARININ ARTIRILMASINA DAİR GENGELGE

12 Ocak 2024, Cuma

İç Ticaret Genel Müdürlüğü , 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1/1/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, anonim ve limited şirketler için belirlenen  en az esas sermaye tutarlarının tescil işlemlerinde yerine getirilmesi gereken işlemler hakkında Genelge yayımladı.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

12 Ocak 2024, Cuma

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Resmi Gazete'de yayımlandı.  Tütün doldurulmaya hazır hale getirilmiş sigara kağıdı olarak tanımlanan makaron bandrol uygulamasına tabi tutuldu . 

KÖY KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT OLMAYACAK

KÖY KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT OLMAYACAK

12 Ocak 2024, Cuma

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun  2023/2135 Sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla  köy kamu tüzel kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirildi.

FORM BA - FORM BS BİLDİRİMLERİNE DÂHİL EDİLMEMESİ GEREKEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURU

FORM BA - FORM BS BİLDİRİMLERİNE DÂHİL EDİLMEMESİ GEREKEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURU

11 Ocak 2024, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı 10 Ocak 2024 tarihinde internet sitesinde Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin bir duyuru yayımladı.

2024 YILI İÇİN SGK İŞLEMLERİNE ESAS TUTARLARA DAİR GENELGE

2024 YILI İÇİN SGK İŞLEMLERİNE ESAS TUTARLARA DAİR GENELGE

10 Ocak 2024, Çarşamba

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı  için asgari ücretin  yeniden belirlenmesiyle değişen  prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların belirlendiği 2024/2 sayılı Genelgeyi yayımladı.

2024 YILI SMMM VE YMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

2024 YILI SMMM VE YMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

09 Ocak 2024, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı , "2024 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ"ni yayımladı.  2024 asgari ücret tarifesinde ücretler aylık  KDV dahil olarak uygulanacak . Ücretler 2023'ye göre yaklaşık olarak % 58,45 oranında artırıldı. 

2024 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2024 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

06 Ocak 2024, Cumartesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05.01.2024 tarihinde yayımlanan    Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge   ile açıklanan katsayılara göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren  çalışanlara  ödenecek kıdem tazminatının tavanı  yıllık  35.058,58  TL oldu. 

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN HADLER ARTIRILDI

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN HADLER ARTIRILDI

06 Ocak 2024, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımladığı bir duyuru ile 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ve tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesine yönelik tespit olunan hadleri 2024 yılı için yeniden belirledi.

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE (İDİS) GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE (İDİS) GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

03 Ocak 2024, Çarşamba

16.03.2023 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan  İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre  inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin  İnşaat Demiri İzleme Sistemi  (İDİS)’e geçmeleri gerekiyor.

 

TEMERRÜT FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

TEMERRÜT FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

03 Ocak 2024, Çarşamba

Ticari işletmeler arasında yapılan işlemlerde borçlunun temerrüde düşmesi halinde uygulanacak temerrüt faiz oranının  tespitine ilişkin  Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ yayımlandı.

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

01 Ocak 2024, Pazartesi

Eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin düzenleme ve açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) yayımlandı.

ENGELLİ ARAÇ ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST SINIR ARTIRILDI

ENGELLİ ARAÇ ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST SINIR ARTIRILDI

01 Ocak 2024, Pazartesi

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile engelli araç ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı.

 

2024 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ BELİRLEYEN TEBLİĞ

2024 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ BELİRLEYEN TEBLİĞ

31 Aralık 2023, Pazar

1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edildiği Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) yayımlandı. Buna göre otomobil,minibüs,kamyon,otobüs gibi motorlu taşıtlardan 2024  yılında alınacak motorlu taşıtlar vergisi  2023 yılı için yeniden değerleme oranı (% 58,46) kadar  artırılarak tespit edildi.

2024 DAMGA VERGİLERİ VE HARÇ TUTARLARI BELLİ OLDU

2024 DAMGA VERGİLERİ VE HARÇ TUTARLARI BELLİ OLDU

31 Aralık 2023, Pazar

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 68) ve HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 94) ile 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Damga Vergisi ve Harç tutarları belirlendi.

2023 İÇİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ

2023 İÇİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ

31 Aralık 2023, Pazar

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) ile  1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere , kanunda yer alan had ve tutarlar 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%58,46) artırıldı. 

2024 YILINDA EMLAK VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN HESABINDA KULLANILACAK TUTARLAR

2024 YILINDA EMLAK VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN HESABINDA KULLANILACAK TUTARLAR

31 Aralık 2023, Pazar

2024 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile  değerli konut vergisinin kapsamına giren  konutlar ve tabi olacakları vergi oranlarının belirlendiği Emlak Vergisi Kanunu  Tebliğ Seri No: 84 Resmi Gazete'de yayımlandı. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) ile ise  1/1/2024 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları  tespit edildi.

2024 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ

2024 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ

31 Aralık 2023, Pazar

Gelir Vergisi Kanununda yer alan had ve tutarların 2024 yılı için belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023  yılında uygulanan had ve tutarlar yaklaşık olarak  yeniden değerleme oranında (% 58,46 ) artırıldı.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLMEYECEK KDV VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLMEYECEK KDV VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

30 Aralık 2023, Cumartesi

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlendi. Söz konusu sınır 2023 yılı için 57.300  TL olarak belirlenmişti.

ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENDİĞİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENDİĞİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

30 Aralık 2023, Cumartesi

2023 yılı sonu bilançosunun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması için usul ve esasların belirlendiği 555 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi Usul Kanunu'nun enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri değerleme hükümleri olduğu için enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin düzeltme işlemini yapmamaları halinde ceza kesilir.

2024 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE VERGİ USUL KANUNDAKİ DİĞER HADLER BELLİ OLDU

2024 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE VERGİ USUL KANUNDAKİ DİĞER HADLER BELLİ OLDU

30 Aralık 2023, Cumartesi

2024 yılında tutulacak defterlere ilişkin hadleri belirleyen  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556) Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile Vergi Usul Kanun'unda yer alan had ve tutarlar 2023 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranında (% 58,46 ) artırıldı.

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

29 Aralık 2023, Cuma

Kültür ve Turizm Bakanlığı ,  7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile "günübirlik kiralamalara" ilişkin getirilen  düzenlemelere dair uygulama esaslarının açıklandığı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği yayımladı.

2024 YILI İÇİN GERİ KAZANIM PAYI KATILIM TUTARLARI

2024 YILI İÇİN GERİ KAZANIM PAYI KATILIM TUTARLARI

29 Aralık 2023, Cuma

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024 yılında plastik poşet,karton, kağıt, plastik, cam, metal, ahşap vb. ambalajlar ve ürünler  için  üreticiler ve ithalatçılardan  alınacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlendi.

BAZI AR-GE PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI SÜRESİ UZATILDI

BAZI AR-GE PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI SÜRESİ UZATILDI

28 Aralık 2023, Perşembe

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında 8004 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde istihdam edilen personel için sağlanan stopaj teşviğinin süresi 31.12.2024'e uzatıldı.

 ASGARİ ÜCRET 1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE %49 ARTIRILDI!

ASGARİ ÜCRET 1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE %49 ARTIRILDI!

28 Aralık 2023, Perşembe

Asgari ücret  1 Ocak 2024'ten  itibaren geçerli olmak üzere  yüzde %49,11  artışla net 17.002 liraya yükseltildi. Asgari ücretin brütü 20.002 TL olacak. Asgari ücretin işverene SGK primleri dahil maliyeti 23.503  T.L. olacak. 1 Ocak 2024  tarihi itibari ile asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak:

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖTVSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖTVSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

28 Aralık 2023, Perşembe

8001 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidilerek nispi vergi oranı azaltıldı, maktu vergi oranı artırıldı.

ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

28 Aralık 2023, Perşembe

5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin   8003 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.

2024 YILINDA UYGULANACAK KİMLİK KARTI,PASAPORT ,EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

2024 YILINDA UYGULANACAK KİMLİK KARTI,PASAPORT ,EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

28 Aralık 2023, Perşembe

Muhasebat Genel Müdürlüğü Değerli Kağıtlar  Genel Tebliği (Sıra No: 86) ile noter kağıtları, pasaport, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı gibi değerli kağıtlara 2024 yılında ödenecek ücretler belirlendi.

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

28 Aralık 2023, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında uygulacak idari para cezalarının belirlendiği tebliği yayımladı. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri, 9 bin 943 lira idari para cezası ödeyecek.

VERGİ KANUNLARINDA DÜZENLEMELER YAPAN TORBA YASA YAYIMLANDI

VERGİ KANUNLARINDA DÜZENLEMELER YAPAN TORBA YASA YAYIMLANDI

28 Aralık 2023, Perşembe

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ,  genel sağlık sigortası borçlarının silinmesine, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine, internetten verilen kurslara vergi istisnası getirilmesine,  kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesine dair düzenlemelerin yapıldığı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7491 Sayılı Kanun"  Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK'NA PRİM BORCU OLANLAR 2024 SONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK

SGK'NA PRİM BORCU OLANLAR 2024 SONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK

25 Aralık 2023, Pazartesi

6620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 77. maddesinde yer alan tarih 31.12.2024 olarak değiştirildi. Böylece Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar 2024 yılı sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecekler.

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23 Aralık 2023, Cumartesi

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Resmi Gazete'de yayımlandı. Turizm işletmesi belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçen ve sonradan işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan tesislerin, yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alarak  Kültür ve Turizm Bakanlığına  ibraz edilmesi zorunluluğu  31/12/2023 tarihinden 30/04/2024 tarihine uzatıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ BELLİ BİR TUTARIN ALTINDAKİ DAVALAR İÇİN İSTİNAF YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİNE DAİR KURALI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ BELLİ BİR TUTARIN ALTINDAKİ DAVALAR İÇİN İSTİNAF YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİNE DAİR KURALI İPTAL ETTİ

21 Aralık 2023, Perşembe

Anayasa Mahkemesi 21 Aralık  2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  26/10/2023 tarihli ve E: 2023/81, K: 2023/184 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İstinaf" başlıklı 45. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesini  ve Ek 1. maddesini  iptal etti. 

KARTELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KARTELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16 Aralık 2023, Cumartesi

Rekabet Kurumu tarafından Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Kartellerin ortaya çıkarılması konusunda işbirliği yapanlara  idari para cezası verilmeyecek veya verilen cezalarda indirim uygulanması sağlanacak.

AR-GE İNDİRİMİNDE FONA AKTARILMASI GEREKEN TUTAR ARTIRILDI

AR-GE İNDİRİMİNDE FONA AKTARILMASI GEREKEN TUTAR ARTIRILDI

16 Aralık 2023, Cumartesi

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü Maddesinde Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında 7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  Resmi Gazete'de yayımlandı.  Yıllık beyanname üzerinden ilgili kanunlara göre yararlanılan indirim tutarı 2 milyon lira ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu tutarın yüzde 3'ünü pasifte geçici bir hesaba aktaracak. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 100 milyon lirayla sınırlı olacak.

KAMU İDARELERİNE AİT MALİ TABLOLARIN ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNE AİT MALİ TABLOLARIN ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA TEBLİĞ

16 Aralık 2023, Cumartesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ni  (Sıra No: 85) (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması) yayımladı. Tebliğ ile kapsamdaki kamu idarelerine ait mali tabloların enflasyon etkilerinden arındırılarak raporlama tarihindeki satın alma gücünü yansıtacak şekilde sunulmasını sağlamak üzere uygulanacak enflasyon düzeltmesinin usul ve esasları belirleniyor.

YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARIN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI HAKKINDA GENEL YAZI

YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARIN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI HAKKINDA GENEL YAZI

15 Aralık 2023, Cuma

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü " 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamında Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama" konulu bir genel yazı yayımladı. 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyecek.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

13 Aralık 2023, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)'i yayımladı. Tebliğ ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali  kapsamında 7440 sayılı Kanuna göre başvuru ve ödeme süreleri belirlendi.

İKİNCİ EL ARACIN SIFIRDAN PAHALI VE 6 AY VE 6 BİN KM'DEN DÜŞÜK SATILMASINA DAİR YASAK SÜRESİ UZATILDI

İKİNCİ EL ARACIN SIFIRDAN PAHALI VE 6 AY VE 6 BİN KM'DEN DÜŞÜK SATILMASINA DAİR YASAK SÜRESİ UZATILDI

07 Aralık 2023, Perşembe

Ticaret Bakanlığı  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yapılan değişiklikle ikinci el aracın sıfır araçtan pahalı ve  ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışını yasaklayan düzenlemelerin süresini 1 Temmuz 2024'e kadar  uzattı.

2023 YIL SONU DEFTER TASDİKLERİ - 2024 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER

2023 YIL SONU DEFTER TASDİKLERİ - 2024 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER

04 Aralık 2023, Pazartesi

2023 yılı sonunda yapılması gereken defter tasdikleri , 2024 yılında tutulacak defterler, 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması, dönem sonu işlemleri,  değerleme  konularının işlendiği Maliye Postası Dergisinin Aralık özel sayısı yayımlandı. Özel sayımızı  incelemek için tıklayın.

 
3WTURK CMS v8.3.3