• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]

KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN SİGORTALI ÇALIŞMALARI VE ÜCRETLERİN TESPİTİ

Mahkemece, davacının çalışma iddiasına konu dönemin tamamını kapsar biçimde, davacının talep ettiği ve hizmet cetvelinde görünmeyen aylarda çalışması ile ilgili yeterli bilgiye sahip olan bordro tanıkları dinlenmeli, gerek görüldüğü takdirde kurumdan sorulmak suretiyle veya zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu iş yerlerinde benzer işi yapan işlerle uğraşan işverenler veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanların beyanlarına...

https://maliyepostasi.com/kuruma-eksik-bildirilen-sigortali-calismalari-ve-ucretlerin-tespiti

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

Gerçek anlamda ibranameden söz edebilmek için tazmin edilecek miktar ile buna karşılık alınan meblağ arasında açık oransızlığın bulunmaması koşuldur. Oransızlığın bulunduğu durumlarda anılan belge ibraname değil, ancak makbuz niteliğindedir.

https://maliyepostasi.com/yargitay-21-hukuk-dairesi

Yargıtay, kredi borcunu ödemeyen kişinin, banka tarafından maaşından kesinti yapılmasının kanuna uygun olduğuna hükmetti.

Yargıtay, tüketici tarafından imzalanan sözleşmelerde belirtilmesine rağmen borcunu ödemeyen kişinin, banka tarafından maaşından kesinti yapılmasının kanuna uygun olduğuna hükmetti.

https://maliyepostasi.com/yargitay-kredi-borcunu-odemeyen-kisinin-banka-tarafindan-maasindan-kesinti-yapilmasinin-kanuna-uygun-olduguna-hukmetti-Vitesinde sıkıntı yaşadığı kamyonetinin yenisi ile değiştirilmesi için otomotiv devine karşı 2 yıldır sürdürdüğü hukuk savaşını kazandı

Bursa’da, vitesinde sıkıntı yaşadığı kamyonetinin yenisi ile değiştirilmesi için otomotiv devine karşı 2 yıldır sürdürdüğü hukuk savaşını kazanan Ahmet Koç, yılın bilinçli tüketicisi seçildi.

https://maliyepostasi.com/vitesinde-sikinti-yasadigi-kamyonetinin-yenisi-ile-degistirilmesi-icin-otomotiv-devine-karsi-2-yildir-surdurdugu-hukuk-savasini-kazandi

<b class=red>Yargıtay</b> Kararı: 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'
Yargıtay Kararı: 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'

Kaçak elektrik kullandığı gerekçesi ile 44 bin bin lira fatura çıkarılan abonenin Yargıtay’a taşıdığı dosyada söz konusu faturanın 30 bin lirayı bulan kısmı için bozma kararı verildi. Yargıtay, aboneden alınan sayaç okuma, perakende hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedeli gibi bedellerin alınmasının yasa ve Anayasa’ya aykırı olduğuna işaret etti.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kayip-kacak-sayac-okuma-perakende-satis-hizmeti-iletim-sistemi-kullanim-ve-dagitim-bedelleri-aboneden-alinamaz

BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E.No : 2006/9290 K.No : 2006/8404 Tarih : 19.09.2006

https://maliyepostasi.com/bag-kur-sigortaliligin-sona-ermesi

Yargıtay, tazminatsız işten çıkarılan işçiye hem işe iade hem de boşta geçirdiği zamanın ücretini alma kararı verdi.

Açtığı işe iade davasını kazanan işçi, 4 aylık yargılama süreci haricinde boşta geçirdiği 2 yıllık sürenin de ücret ve yan ödemelerini almak için yargıya başvurdu. Yargıtay, yargılama süresinin tamamı ile boşta geçen sürelerin tamamının ödenmesi gerektiğine karar verdi.

https://maliyepostasi.com/yargitay-tazminatsiz-isten-cikarilan-isciye-hem-ise-iade-hem-de-bosta-gecirdigi-zamanin-ucretini-alma-karari-verdi-

İŞ KAZASI SONUCU MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E.No : 2014/1774 K.No : 2014/9623 Tarih : 30.04.2014

https://maliyepostasi.com/is-kazasi-sonucu-maddi-ve-manevi-tazminat

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E.No : 2007/1256 K.No : 2007/1537

İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse alacaklılardan birinin şikayeti üzerine on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

https://maliyepostasi.com/yargitay-16-hukuk-dairesi-e-no-20071256-k-no-20071537

Bağ-Kur emeklisi maaş farkı için açtğı davayı AİHM’e taşıdı
Bağ-Kur emeklisi maaş farkı için açtğı davayı AİHM’e taşıdı

Bağ-Kur emeklisi eczacı kendisiyle aynı şartlara sahip kişilerle arasındaki maaş farkını örnek göstererek maaşının düzeltilmesi istedi. İç hukuk yollarını tüketmesine rağmen amacına ulaşamayan emekli, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

https://maliyepostasi.com/bag-kur-emeklisi-maas-farki-icin-actgi-davayi-aihme-tasidi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi E.No : 2011/42336 K.No : 2014/3924

Davacı işçi kamu kurumu olan davalı iş yerinden yaşlılık aylığı tahsisi sebebiyle ayrılmış olup, borçlanılan askerlik süresi bakımından hizmetlerin birleştirilmesi ve kıdem tazminatı hesabı yapılması yerinde ise de, işçiye verilecek kıdem tazminatı, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken ikramiyeyi geçemeyeceğinden, emekli ikramiyesinde dikkate alınamayan sürenin kıdem tazminatı hesabında gözetilmesi isabetsizdir.

https://maliyepostasi.com/yargitay-9-hukuk-dairesi-e-no-201142336-k-no-20143924

<b class=red>Yargıtay</b> Kararı: 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi hukuka aykırı'
Yargıtay Kararı: 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi hukuka aykırı'

Karar neticesinde artık Türkiye’de ikinci el yazılım ticareti korsan olarak nitelendirilmeyecek, ticareti yapılabilecek ve milyarlarca dolar değerindeki yazılımların henüz ekonomik ömürlerini tamamlamadan çöpe atılmasının önüne geçilecek.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-bilgisayar-programinin-ikinci-el-satisini-yasaklayan-oem-lisans-sozlesmesi-hukuka-aykiri

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi E.No : 2013/4754 K.No : 2013/22865

Tüzel kişiliği haiz bir özel kuruluşta görev yapan bir kişinin primlerinin ödenmesinden işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilmesi için, primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili, üst düzey yöneticisi olması zorunlu olup, yönetim kurulu üyeleri, primlerin ödenmesinden işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

https://maliyepostasi.com/yargitay-10-hukuk-dairesi-e-no-20134754-k-no-201322865

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

İş yerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçer. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işveren birlikte sorumlu olup, devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır.

https://maliyepostasi.com/yargitay-22-hukuk-dairesi

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

Birlikte istihdam halinde işçinin tüm kıdemi üzerinden işverenler birlikte sorumlu olacağından, işçinin kıdemi tek bir işveren nezdinde yapılan çalışma gibi kesintisiz kabul edilmelidir.

https://maliyepostasi.com/yargitay-22-hukuk-dairesi-1

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

Limited şirketin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi (terkini) ile sona erer. Tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz yapılmış olması gerekir.

https://maliyepostasi.com/yargitay-21-hukuk-dairesi-2


Yargı Kararı: &quot;ATM üzerinden yapılan dolandırıcılıkta zararı Banka karşılamalı&quot;
Yargı Kararı: "ATM üzerinden yapılan dolandırıcılıkta zararı Banka karşılamalı"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “Bankaların ATM’ler üzerinde dolandırıcılık işleminin yapılmasına engel teşkil edecek önlemleri almaması nedeniyle kusurlu olduklarının kabulü gerekir” yönünde karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

https://maliyepostasi.com/yargi-karari-atm-uzerinden-yapilan-dolandiricilikta-zarari-banka-karsilamali

Anayasa Mahkemesi Kararı: &quot;Memurken Ödenen Yaşlılık Aylıklarının İadesi İşleminin İptalinin Reddedilmesi Hak İhlalidir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "Memurken Ödenen Yaşlılık Aylıklarının İadesi İşleminin İptalinin Reddedilmesi Hak İhlalidir"

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında memur olarak görev yapılan dönemde ödenen yaşlılık aylıklarının iadesi işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği hükmüne vardı.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-memurken-odenen-yaslilik-ayliklarinin-iadesi-isleminin-iptalinin-reddedilmesi-hak-ihlalidir

Arabuluculuk Müessesi Mahkemelerin İş Yükü Fazlalığını Hafifletecek
Arabuluculuk Müessesi Mahkemelerin İş Yükü Fazlalığını Hafifletecek

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın önemli bir iş yükü olduğunu belirterek, "Her yıl bir milyon dosyanın Yargıtay'a geldiği bir sistemde adaletin sağlıklı işlemesinin çok zor olduğunu ve bu iş yükünün de hakim ve savcı sayısını artırarak ya da yeni adliyeler veya Yargıtay'a daireler kurularak halledilemeyeceğini çok iyi anlamamız gerekmektedir. Arabuluculuk müessesi bu iş yükü fazlalığını hafifletecek"...

https://maliyepostasi.com/arabuluculuk-muessesi-mahkemelerin-is-yuku-fazlaligini-hafifletecek

HUSUSİ ORMANLAR YÖNETMELİĞİ
HUSUSİ ORMANLAR YÖNETMELİĞİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ yayımlandı.Yönetmelik, hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların idare ve muhafazasını, bu ormanlarda yapılacak iş ve işlemler ile verilecek izinleri kapsıyor.

https://maliyepostasi.com/hususi-ormanlar-yonetmeligi

Anayasa Mahkemesi Kararı: &quot;İcra Takibinde Çekin Keşide Edildiği ve Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin İcra Daireleri Yetkilidir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "İcra Takibinde Çekin Keşide Edildiği ve Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin İcra Daireleri Yetkilidir"

Anayasa Mahkemesi'nin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibine yönelik yetki itirazında açık kanun hükmünün uygulanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-icra-takibinde-cekin-keside-edildigi-ve-borclunun-ikametgahinin-bulundugu-yerin-icra-daireleri-yetkilidir
Anayasa Mahkemesi Kararı: &quot;Haksız Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca Yasal Faizi İle Birlikte Geri Ödenmesinin İstenmesi Hak İhlali Değildir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "Haksız Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca Yasal Faizi İle Birlikte Geri Ödenmesinin İstenmesi Hak İhlali Değildir"

Anayasa Mahkemesi, 2013/679 başvurulu numaralı ve 20/4/2016 karar tarihli kararı ile başvurucuya yaklaşık sekiz buçuk yıl boyunca yapılan yaşlılık aylığı ödemelerinin, geçmişte yapılan usulsüz prim girişleri nedeniyle kanuni faizi ile birlikte iadesinin istenmesinin hukuki olduğu sonucuna ulaşarak başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-haksiz-odenen-yaslilik-ayliklarinin-sosyal-guvenlik-kurumunca-yasal-faizi-ile-birlikte-geri-odenmesinin-istenmesi-hak-ihlali-degildir

Anayasa Mahkemesi Spor Salonu Yapılmak Üzere Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Değişikliği İle Ticaret Alanına Dönüştürülmesi Hakkındaki Davada Yeniden Yargılamaya Hükmetti
Anayasa Mahkemesi Spor Salonu Yapılmak Üzere Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Değişikliği İle Ticaret Alanına Dönüştürülmesi Hakkındaki Davada Yeniden Yargılamaya Hükmetti

Anayasa Mahkemesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 21/4/2016 tarihli kararında spor alanı yapılması amacıyla kamulaştırılan taşınmazın bu kamu yararı amacına uygun kullanılmayıp imar planında yapılan değişiklik ile ticari alana çevrilerek üçüncü kişilere satılması üzerine açılan davayı yargılamanın yenilenmesi için ilk derece mahkemesine gönderdi.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-spor-salonu-yapilmak-uzere-kamulastirilan-tasinmazin-imar-degisikligi-ile-ticaret-alanina-donusturulmesi-hakkindaki-davada-yeniden-yargilamaya-hukmettiDanıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Danıştay ve Yargıtay Kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6723 Sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Temmuz 2016 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/danistay-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun600 SORU CEVAPLA ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
600 SORU CEVAPLA ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

SON YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER ALTINDA YARGITAY KARARLARI/ÖRNEKLER/SGK UYGULAMALARI IŞIĞINDA 600 SORU CEVAPLA ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

https://maliyepostasi.com/600-soru-cevapla-calisma-ve-sosyal-guvenlik-mevzuati

15 Eylül 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler
15 Eylül 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler

DEFTER TASDİK ETTİRMENİN UNUTULMASI   15 Eylül 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi'nin Önsözüdevamı için tıklayın...   İDDİA EDİLEN BİR VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİ   Ahmet ESEN devamı için tıklayın...   6736 SAYILI KANUNA GÖRE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ - I   Kubilay TÜRKŞEN devamı için tıklayın...   KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÜZELTİLMESİ   Osman...

https://maliyepostasi.com/15-eylul-2016-tarihli-maliye-postasi-dergisi-icindekiler
15 Ekim 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler
15 Ekim 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler

PROFORMA FATURA VE HUKUKİ NİTELİĞİ 16.10.16, Pazar 15 Ekim 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi'nin Önsözü    ARSA KARŞILIĞI DAİRE TESLİMLERİNDE MÜTEAHHİT İLE ARSA SAHİBİNİN VERGİSEL SORUMLULUKLARI 16.10.16, Pazar Ahmet ESEN    BELEDİYELERCE YAPILAN VERGİ TARHİYATI SONRASI MÜKELLEFLERİN SEÇENEKLERİ 16.10.16, Pazar Altar Ömer ARPACI    GAYRİ FAAL MÜKELLEFLERİN MÜKELLEFİYET KAYITLARININ RE’SEN TERKİNİNDE YENİ...

https://maliyepostasi.com/1-ekim-2016-tarihli-maliye-postasi-dergisi-icindekiler-11 Aralık 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler
1 Aralık 2016 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler

2016 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Ahmet ESEN   İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sunduğu İş Bitirme Belgesinin İhale Konusu İşe Uygun Olmadığı Danıştay 13. Daire   Adi Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi YARGITAY 3. Hukuk Dairesi İş Sözleşmesinin Sağlık Sebepleriyle Feshi YARGITAY 7. Hukuk Dairesi Haciz Yolu İle Takipte Alacağa İtiraz İcra Dairesine 5 Günlük Sürede Yapılmalıdır YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Ticari Kiralama Olmayan Kira İlişkisi Temerrüt...

https://maliyepostasi.com/1-aralik-2016-tarihli-maliye-postasi-dergisi-icindekiler3WTURK CMS v7.0