• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]


Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'
Yargıtay Kararı: 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'

Kaçak elektrik kullandığı gerekçesi ile 44 bin bin lira fatura çıkarılan abonenin Yargıtay’a taşıdığı dosyada söz konusu faturanın 30 bin lirayı bulan kısmı için bozma kararı verildi. Yargıtay, aboneden alınan sayaç okuma, perakende hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedeli gibi bedellerin alınmasının yasa ve Anayasa’ya aykırı olduğuna işaret etti.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kayip-kacak-sayac-okuma-perakende-satis-hizmeti-iletim-sistemi-kullanim-ve-dagitim-bedelleri-aboneden-alinamaz

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> Türk Petrol Kanunu'na kısmi iptal
Anayasa Mahkemesi Kararı: Türk Petrol Kanunu'na kısmi iptal

Memleket ihtiyacına ayrılan petrol oranlarını saptama ve uygulamaya yönelik usul ve esasları belirleme yetkisini bakanlar kuruluna veren kanun hükmünün iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-turk-petrol-kanununa-kismi-iptal


Anayasa Mahkemesi Kararı: " İşe gelmeyen tren teşkil görevlisine kınama cezası verilmesi hak ihlali değil"

Anayasa Mahkemesi, üyesi olduğu sendikanın çağrısına uyarak işe gelmeyen tren teşkil görevlisine (makasçı) kınama cezası verilmesinin, başvurucunun sendikal haklarını ihlal etmediğine karar verdi.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-ise-gelmeyen-tren-teskil-gorevlisine-kinama-cezasi-verilmesi-hak-ihlali-degil

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi hukuka aykırı'
Yargıtay Kararı: 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi hukuka aykırı'

Karar neticesinde artık Türkiye’de ikinci el yazılım ticareti korsan olarak nitelendirilmeyecek, ticareti yapılabilecek ve milyarlarca dolar değerindeki yazılımların henüz ekonomik ömürlerini tamamlamadan çöpe atılmasının önüne geçilecek.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-bilgisayar-programinin-ikinci-el-satisini-yasaklayan-oem-lisans-sozlesmesi-hukuka-aykiri

Yargı <b class=red>Kararı:</b> &quot;ATM üzerinden yapılan dolandırıcılıkta zararı Banka karşılamalı&quot;
Yargı Kararı: "ATM üzerinden yapılan dolandırıcılıkta zararı Banka karşılamalı"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “Bankaların ATM’ler üzerinde dolandırıcılık işleminin yapılmasına engel teşkil edecek önlemleri almaması nedeniyle kusurlu olduklarının kabulü gerekir” yönünde karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

https://maliyepostasi.com/yargi-karari-atm-uzerinden-yapilan-dolandiricilikta-zarari-banka-karsilamali

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot;Memurken Ödenen Yaşlılık Aylıklarının İadesi İşleminin İptalinin Reddedilmesi Hak İhlalidir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "Memurken Ödenen Yaşlılık Aylıklarının İadesi İşleminin İptalinin Reddedilmesi Hak İhlalidir"

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında memur olarak görev yapılan dönemde ödenen yaşlılık aylıklarının iadesi işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği hükmüne vardı.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-memurken-odenen-yaslilik-ayliklarinin-iadesi-isleminin-iptalinin-reddedilmesi-hak-ihlalidir

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot;İcra Takibinde Çekin Keşide Edildiği ve Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin İcra Daireleri Yetkilidir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "İcra Takibinde Çekin Keşide Edildiği ve Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin İcra Daireleri Yetkilidir"

Anayasa Mahkemesi'nin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibine yönelik yetki itirazında açık kanun hükmünün uygulanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-icra-takibinde-cekin-keside-edildigi-ve-borclunun-ikametgahinin-bulundugu-yerin-icra-daireleri-yetkilidir

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot;Haksız Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca Yasal Faizi İle Birlikte Geri Ödenmesinin İstenmesi Hak İhlali Değildir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "Haksız Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca Yasal Faizi İle Birlikte Geri Ödenmesinin İstenmesi Hak İhlali Değildir"

Anayasa Mahkemesi, 2013/679 başvurulu numaralı ve 20/4/2016 karar tarihli kararı ile başvurucuya yaklaşık sekiz buçuk yıl boyunca yapılan yaşlılık aylığı ödemelerinin, geçmişte yapılan usulsüz prim girişleri nedeniyle kanuni faizi ile birlikte iadesinin istenmesinin hukuki olduğu sonucuna ulaşarak başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-haksiz-odenen-yaslilik-ayliklarinin-sosyal-guvenlik-kurumunca-yasal-faizi-ile-birlikte-geri-odenmesinin-istenmesi-hak-ihlali-degildir

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> &quot;Faiz Düşünce Yeniden Yapılandırılan Krediden Erken Ödeme Cezası Alınamaz&quot;
Yargıtay Kararı: "Faiz Düşünce Yeniden Yapılandırılan Krediden Erken Ödeme Cezası Alınamaz"

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bankaların ancak “Zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği”ne dikkat çekerek, faiz düşünce konut kredisini yeniden yapılandıran davacı vatandaştan alınan, “erken ödeme cezasının” bankaca iadesi gerektiğine karar verdi.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-faiz-dusunce-yeniden-yapilandirilan-krediden-erken-odeme-cezasi-alinamaz

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> &quot; İşverenin Sakal Bırakma Yasağına Uymamak Haklı Fesih Sebebidir &quot;
Yargıtay Kararı: " İşverenin Sakal Bırakma Yasağına Uymamak Haklı Fesih Sebebidir "

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde "İşçi, işyerinde çalışma mevzuatı ve işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak yönetmelik, genelge ve talimatlara uymayı kabul ve taahhüt eder" ibaresine atıfta bulundu.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-isverenin-sakal-birakma-yasagina-uymamak-hakli-fesih-sebebidir-

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot; Başbakanlık İletişim Merkezi'ne Şikayet Dilekçesi Yazmak İşten Çıkarılma Sebebi Değildir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: " Başbakanlık İletişim Merkezi'ne Şikayet Dilekçesi Yazmak İşten Çıkarılma Sebebi Değildir"

İşyerinde yaşadığı sorunlar ile ilgili Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayet dilekçesi yazdı, işten atıldı. Yerel mahkeme işvereni haklı buldu, Yargıtay da onadı. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı ifade özgürlüğüne aykırı buldu.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-yol-yapilmak-icin-alinan-arsa-konut-vasfina-cevrilirse-eski-sahibine-iade-edilir-1

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> &quot;Kredi Borcunun Ödenmemesi Halinde Sözleşmeye Göre Maaş Hesabına Bloke Konulabilir&quot;
Yargıtay Kararı: "Kredi Borcunun Ödenmemesi Halinde Sözleşmeye Göre Maaş Hesabına Bloke Konulabilir"

Bir dönem çalıştığı bankadan bireysel kredi kullanan malulen emekli vatandaş borcunu ödemedi. Bankanın emeklilik maaşına bloke koyduğu vatandaş, dava açtı.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kredi-borcunun-odenmemesi-halinde-sozlesmeye-gore-maas-hesabina-bloke-konulabilir


DANIŞTAY KARARI:2009/9359 Karar No : 2012/3655

İncelemeye ibraz edilmeyen ancak vergi mahkemesine sunulan defter ve belgeler üzerinde yapılacak veya bilirkişiye yaptırılacak inceleme sonucuna göre karar verilemez, mücbir sebep hali olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacı adına katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari20099359-karar-no-20123655

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2013/6993 Karar No : 2013/8837

Davacının defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle takdir komisyonuna sevk edilmesi üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca alınan karara istinaden davacı adına yapılan dava konusu cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20136993-karar-no-20138837

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/5721 Karar No : 2011/630

Tebligatın posta yoluyla yapılabileceği gibi Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü hallerde memur vasıtasıyla da yaptırılabileceği, idarece memur vasıtasıyla tebliğ yaptırılması durumunda posta yoluyla tebliğe ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği hakkında.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20085721-karar-no-2011630DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/890 Karar No : 2009/178

Vergi incelemesine ibrazdan kaçınılan defter ve belgelerin vergi mahkemesine sunulmasından sonra vergi idaresinin herhangi bir saptama yapması olanaksız kılınarak, zarar beyan eden davacının defter ve belgelerine göre ödenmesi gereken kurumlar vergisi bulunup bulunmadığının bilirkişi incelemesi ile tespitinin yaptırılıp buna göre hüküm kurulması hukuka uygun değildir.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-2008890-karar-no-2009178

DANIŞTAY KARARI: 2014/271 Karar No : 2014/29893

Yasal defterlerin incelemeye ibraz edilmemesi VUK 359’uncu maddesine göre gizleme fiilini oluşturur. Ziyaa uğratılan verginin 3 katı vergi ziyaı cezası kesilir

https://maliyepostasi.com/danistay-karari-2014271-karar-no-201429893


AYM Kararı: Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açamaz

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen kanunun, tıp fakültelerindeki öğretim üyesi doktorların muayenehane açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini reddetti

https://maliyepostasi.com/aym-karari-ogretim-uyesi-doktorlar-muayenehane-acamaz

Yargıtay Kararı: Müşterinin talimatına rağmen hesabı kapatmayan banka tazminat ödeyecek.

Bankanın borç takibi sonrasında öğretmenin kredi kullanımında sıkıntılar yaşadığı ve manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle öğretmene 2 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Temyiz edilen kararı Yargıtay da onadı.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-musterinin-talimatina-ragmen-hesabi-kapatmayan-banka-tazminat-odeyecek-

Yargıtay Kararı: Ceza yiyen sürücü yerini ispat edecek

Yargıtay cezaya itiraz eden sürücü için şu kararı verdi: Sürücü, o gün ve o saatte başka yerde olduğunu ispatlamadığı sürece ceza tutanağı geçerlidir.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-ceza-yiyen-surucu-yerini-ispat-edecek

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'Kocanın borcu aileyi bağlamaz ,aile konutu üzerine konulan ipotek kaldırılmalı'
Yargıtay Kararı: 'Kocanın borcu aileyi bağlamaz ,aile konutu üzerine konulan ipotek kaldırılmalı'

Ailesinin haberi olmadan evini ipotek verip kredi çeken Mehmet P. krediyi ödeyemeyince icra takibi başlatıldı. Eşi borçtan haberi olmadığı gerekçesiyle dava açtı. Yargıtay 'kocanın borcu aileyi bağlamaz' diyerek icra takibini durdurdu.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kocanin-borcu-aileyi-baglamaz-aile-konutu-uzerine-konulan-ipotek-kaldirilmali

Yargıtay Kararı: '3 bin 300 TL’nin altındaki alacaklar için Tüketici Hakem Heyetine başvurulmadan icra takibi açılamaz'

Yargıtay'dan tüketiciye icra müjdesi:Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin aldığı içtihat değişikliği kararı ile şirketler 3 bin 300 TL’nin altındaki borçlar için hemen icra takibi başlatamayacak. Şirketlerin ilk olarak tüketici hakem heyetine gitmesini öngören karardan en çok telekomünikasyon, enerji ve bankacılık sektörleri etkilenecek.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-3-bin-300-tlnin-altindaki-alacaklar-icin-tuketici-hakem-heyetine-basvurulmadan-icra-takibi-acilamaz

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'İnternet bankacılığının güvenliğinden banka sorumlu '
Yargıtay Kararı: 'İnternet bankacılığının güvenliğinden banka sorumlu '

Müşterinin 'hesabımı internet bankacılığına kapatın' talimatına rağmen banka kapatmayınca devreye giren hacker hesaptaki döviz ve fonları bozdurarak 30 milyar 536 milyon lirayı (30 bin 536 lira) başka hesaba aktardı.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-internet-bankaciliginin-guvenliginden-banka-sorumlu-

3WTURK CMS v7.0