• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
Kamuda çalışan işçilerin yıllık izin ücretleriyle ilgili Danıştay Kararı

Danıştay 8. Dairesi, kamuda çalışan işçilerin yıllık izin ücretleriyle ilgili bir davada, çarpıcı bir karara imza attı. Danıştay, 1995 yılından bu yana kamuda çalışan işçilerin işlerden ayrılması halinde sadece “Son hizmet yılı ve bir önceki yılda kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödenmesini” öngören, Maliye Bakanlığı’nın genelgesini iptal etti.

https://maliyepostasi.com/kamuda-calisan-iscilerin-yillik-izin-ucretleriyle-ilgili-danistay-karari

Yargıtay Kararı: 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi <b class=red>hukuka</b> aykırı'
Yargıtay Kararı: 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi hukuka aykırı'

Karar neticesinde artık Türkiye’de ikinci el yazılım ticareti korsan olarak nitelendirilmeyecek, ticareti yapılabilecek ve milyarlarca dolar değerindeki yazılımların henüz ekonomik ömürlerini tamamlamadan çöpe atılmasının önüne geçilecek.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-bilgisayar-programinin-ikinci-el-satisini-yasaklayan-oem-lisans-sozlesmesi-hukuka-aykiri

İstanbul 6. Vergi Mahkemesi

Davacıya ait bir paranın hukuka aykırı bir şekilde idarenin uhdesinde bırakılması nedeniyle davacıya genel hükümlere göre faiz ödenmesi gerekmektedir.

https://maliyepostasi.com/istanbul-6-vergi-mahkemesi

Vergi Yargısının Sorunları
Vergi Yargısının Sorunları

Vergi Hukuku Platformu’nun, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle birlikte düzenlediği kongrede, vergi yargısının karşılaştığı mevcut sorunlar dile getirilirken, bunlara karşı olası çözümler de tartışıldı.

https://maliyepostasi.com/vergi-yargisinin-sorunlari


Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Danıştay ve Yargıtay Kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6723 Sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Temmuz 2016 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/danistay-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun
6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI. Kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına...

https://maliyepostasi.com/6085-sayili-sayistay-kanunu-resmi-gazetede-yayimlandi


KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemlerini insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasına ilişkin 6328 Sayılı KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU Resmi Gazete’de...

https://maliyepostasi.com/kamu-denetciligi-kurumu-kanunu

ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İSABET EDEN KDV DÜZELTME KONUSU YAPILABİLİR Mİ? - Ender İnelli

  (01 Ekim  2011  tarihli Maliye Postası Dergisinde  yayımlanan yazının bir bölümüdür )   Ender İNELLİ   E. Hesap Uzmanı ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İSABET EDEN KDV DÜZELTME KONUSU YAPILABİLİR Mİ?   1- İlişkili Kişilere Sağlanan Finansman Temini Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu:  

https://maliyepostasi.com/ortulu-sermayeye-isabet-eden-kdv-duzeltme-konusu-yapilabilir-mi-ender-inelli

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE GECİKME BEDELİ - Erdoğan ARSLAN

Erdoğan ARSLAN   Yeminli Mali Müşavir   ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE GECİKME BEDELİ   ( Bu yazı  Maliye Postası'nın  15  Mart 2014 Sayısında Yayımlanmıştır)   1.Konunun Açıklanması  

https://maliyepostasi.com/arac-muayene-ucretlerinde-gecikme-bedeli-erdogan-arslan

DANIŞTAY KARARI:2009/9359 Karar No : 2012/3655

İncelemeye ibraz edilmeyen ancak vergi mahkemesine sunulan defter ve belgeler üzerinde yapılacak veya bilirkişiye yaptırılacak inceleme sonucuna göre karar verilemez, mücbir sebep hali olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacı adına katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari20099359-karar-no-20123655

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2013/6993 Karar No : 2013/8837

Davacının defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle takdir komisyonuna sevk edilmesi üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca alınan karara istinaden davacı adına yapılan dava konusu cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20136993-karar-no-20138837


DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/890 Karar No : 2009/178

Vergi incelemesine ibrazdan kaçınılan defter ve belgelerin vergi mahkemesine sunulmasından sonra vergi idaresinin herhangi bir saptama yapması olanaksız kılınarak, zarar beyan eden davacının defter ve belgelerine göre ödenmesi gereken kurumlar vergisi bulunup bulunmadığının bilirkişi incelemesi ile tespitinin yaptırılıp buna göre hüküm kurulması hukuka uygun değildir.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-2008890-karar-no-2009178

Danıştay 4. Daire Esas No: 2008/6515 Karar No : 2011/708

Davacının mahsuben iade talebi reddedilerek düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada, davacının mahsuben iade talebinin reddinin hukuka aykırı olduğu yönündeki iddiası, 6183 sayılı Kanunun 58’inci maddesinde belirtilen “böyle bir borcu olmadığı”na ilişkin bir itiraz niteliğinde olup, mahkemece davacının mahsup başvurusunda bulunduğu tarih itibariyle borcunu karşılayacak tutarda iade alacağı bulunup bulunmadığı incelenerek bir karar verilmesi...

https://maliyepostasi.com/danistay-4-daire-esas-no-20086515-karar-no-2011708
&quot;Hız ihlali&quot; cezasını mahkemede iptal ettirdi
"Hız ihlali" cezasını mahkemede iptal ettirdi

Ceza tanzim edilen yerde hız sınırının 80 kilometre olduğunu ve hız tespit cihazına ait görüntülerde Çağlayan'ın ceza alacak bir hıza ulaşmadığını tespit eden mahkeme söz konusu idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi.

https://maliyepostasi.com/hiz-ihlali-cezasini-mahkemede-iptal-ettirdi

Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklama ve yasaklananların tazminat talep hakları

Danıştay 13. Dairesi’nin 26.12.2008 tarihli E:2007/10326 K.2008/8324 sayılı kararında; “….yasaklama işleminin davacı şirketin ihalede hile yaptığı ileri sürülerek tesis edilmesi karşısında hukuka aykırı olduğu yargı kararıyla belirlenmiş olan yasaklama kararı nedeniyle davacı şirketin ticari itibarının ve saygınlığının zedelendiğinin, manevi zarara uğradığının kabulü gerektiğinden manevi tazminatın niteliği ve meydana gelen zararın ağırlığı...

https://maliyepostasi.com/kamu-ihalelerine-katilmaktan-yasaklama-ve-yasaklananlarin-tazminat-talep-haklari

Danıştay Kararı: "Aşırı düşük tekliflere sorgusuz sualsiz ihale verilmesi kamu yararına aykırı."

Geçen yıl sessiz sedasız uygulamaya giren yönetmelikle, kamudaki inşaat ihalelerinin aşırı düşük tekliflere sorgulama yapılmadan verilmesinin yolu açılmıştı.

https://maliyepostasi.com/danistay-karari-asiri-dusuk-tekliflere-sorgusuz-sualsiz-ihale-verilmesi-kamu-yararina-aykiri-

Yargıtay Kararı: 'Askerden dönen kişiyi işveren tekrar işe almayabilir'
Yargıtay Kararı: 'Askerden dönen kişiyi işveren tekrar işe almayabilir'

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, askerlik dönüşü işe alınmanın yeni bir iş sözleşmesi olduğuna dikkat çekerek, askerlik sonrası işe alınmama halinde 'işe iade davası' açılamayacağına hükmetti.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-askerden-donen-kisiyi-isveren-tekrar-ise-almayabilir

İstanbul'da tapu ve nüfus müdürlüklerinde rüşvet operasyonu
İstanbul'da tapu ve nüfus müdürlüklerinde rüşvet operasyonu

İstanbul genelindeki bazı tapu ve nüfus müdürlüklerinden rüşvet karşılığı işlem yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 15'i memur yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

https://maliyepostasi.com/istanbulda-tapu-ve-nufus-mudurluklerinde-rusvet-operasyonu

Anayasa Mahkemesi: &quot; Atılan işçinin yerine yeni işçi alınması halinde işe iade talebi incelenmelidir&quot;
Anayasa Mahkemesi: " Atılan işçinin yerine yeni işçi alınması halinde işe iade talebi incelenmelidir"

İzmir’de bir yemek şirketinin küçülme gerekçesiyle işten çıkardığı işçi için yerel mahkemenin verdiği işe iade kararını Yargıtay bozdu. Bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi ise atılan işçinin yerine yeni işçi alınması ve şirketin mali durum raporu dikkate alınmadığı için Yargıtay’a “Yeniden yargıla” dedi.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-atilan-iscinin-yerine-yeni-isci-alinmasi-halinde-ise-iade-talebi-incelenmelidir

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmelikle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin vermekle yükümlü oldukları genel bilgilere, sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken diğer bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin esaslar düzenleniyor.

https://maliyepostasi.com/elektronik-ticarette-hizmet-saglayici-ve-araci-hizmet-saglayicilar-hakkinda-yonetmelik

Yargıtay Kararı: 'İşverenin psikolojik baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalan işçiye, kıdem ve ihbar  tazminatı ödenir'
Yargıtay Kararı: 'İşverenin psikolojik baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalan işçiye, kıdem ve ihbar tazminatı ödenir'

Yargıtay, işverenin psikolojik baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalan işçiye, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin bozma gerekçesinde, dosyadaki uyuşmazlık konusunun, taraflar arasındaki iş ilişkisinin işçinin istifası ile sona erip ermediği olduğu belirtildi.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-isverenin-psikolojik-baskisi-sonucu-istifa-etmek-zorunda-kalan-isciye-kidem-ve-ihbar-tazminati-odenir

3WTURK CMS v7.0