Bileşik Faizden Basit Faiz Hesaplama

Örn: 60
Örn: 10.50
Açıklama:  60 günlük   yıllık faizi %15 olan bononun bileşik faizini hesaplamak için Vadeye Kalan Gün Sayısı alanına 60 , Basit Faiz Oranı alanına 15 yazılır. Bunun yıllık bileşik faizi %15.97 bulunur.