• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için; - Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması, - İşin konut yapı kooperatifine yapılması, - Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  Ayrıca yapı rusatının da konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması...

https://maliyepostasi.com/konut-yapi-kooperatiflerinde-kdv-istisnasi

YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

3194 Sayılı İmar Kanuna göre belediye sınırları içinde bir bina inşaatına başlamak için binanın yapılacağı yerin belediyesine başvurularak YAPI RUHSATI alınması gereklidir. Yapı Ruhsatı almak için ilgili belediyeler tarafından genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Uygulamalardaki farklılıklar ya da inşaatın yeri ve durumu gibi farklı şartlardan dolayı belgelerin türü, örnek adedi gibi belediyeler arasında bazı farklılıklar olabilir.

https://maliyepostasi.com/yapi-ruhsati-almak-icin-gerekli-belgeler-1

İlan sitelerinde dolandırıcı tuzaklarına dikkat!

Ev almak, kiralamak isteyen aracını satmak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların yeni hedefleri. İlan verirken, ilana başvururken dikkat edin.

https://maliyepostasi.com/ilan-sitelerinde-dolandirici-tuzaklarina-dikkat

KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN SİGORTALI ÇALIŞMALARI VE ÜCRETLERİN TESPİTİ

Mahkemece, davacının çalışma iddiasına konu dönemin tamamını kapsar biçimde, davacının talep ettiği ve hizmet cetvelinde görünmeyen aylarda çalışması ile ilgili yeterli bilgiye sahip olan bordro tanıkları dinlenmeli, gerek görüldüğü takdirde kurumdan sorulmak suretiyle veya zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu iş yerlerinde benzer işi yapan işlerle uğraşan işverenler veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanların beyanlarına...

https://maliyepostasi.com/kuruma-eksik-bildirilen-sigortali-calismalari-ve-ucretlerin-tespiti

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI'NDA değişiklik yapıldı. Bağımsız denetime tabi olmak için gereken limitler düşürüldü.

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetime-tabi-olma-limitleri-dusuruldu-

FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre faturasız işlem yapılmayacak. Finansman, müşterinin mal veya hizmet satışına istinaden düzenlediği fatura veya fatura yerine geçen belgelerin karşılığında, kamu kurumlarına yapılan ödemeler haricinde, yalnızca müşteriye sağlanacak.

https://maliyepostasi.com/faktoring-islemlerinde-uygulanacak-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARAR yayımlandı. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre yer altı ve üstü madencilik faaliyetinde bulunanlar, tesislerinde istihdam ettikleri personel için kazalara karşı bireysel kaza sigortası yaptıracak.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi

KAMU İHALE KANUNU İLE YAPILAN HİZMET ALIMLARINDA ÇALIŞANLARIN  KIDEM TAZMİNATINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK!
KAMU İHALE KANUNU İLE YAPILAN HİZMET ALIMLARINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK!

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/kamu-ihale-kanunu-ile-yapilan-hizmet-alimlarinda-calisanlarin-kidem-tazminatini-duzenleyen-yonetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: "Müfettişlerin kaçak yabancı işçilerle ilgili raporlarını işleme koyarsak şirketleri kapatmamız gerekebilir."

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Bakan Çelik Suriyeli kaçak çalışanlarla ilgili "Durumun farkındayız. Müfettişlerin kaçak Suriyeliler ile ilgili raporları var. Ancak bu raporları işleme koyamıyoruz. Koyarsak şirketleri kapatmamız gerekebilir" açıklamasında bulundu.

https://maliyepostasi.com/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-mufettislerin-kacak-yabanci-iscilerle-ilgili-raporlarini-isleme-koyarsak-sirketleri-kapatmamiz-gerekebilir-

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN
MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

6592 sayılı "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanun, maden ruhsatı verilmesine ilişkin esas ve usulleri yeniden düzenliyor.

https://maliyepostasi.com/maden-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun

Türk Borçlar Kanunu'nun 342. Maddesine göre kiraya verene ödenen depozito

Türk Borçlar Kanunu’nun 342. Maddesi kiraya verene ödenen depozitonun kullanım şeklini tamamen değiştirerek kiralamaya farklı bir boyut kazandırdı.

https://maliyepostasi.com/turk-borclar-kanununun-342-maddesine-gore-kiraya-verene-odenen-depozito

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulundan:Bu Tebliğin amacı;Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları,

https://maliyepostasi.com/onemli-nitelikteki-islemlere-iliskin-ortak-esaslar-ve-ayrilma-hakki-tebligi

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı !
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı !

Akaryakıt sektörüne ilişkin düzenlemeleri içeren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara (akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri) ilişkin hükümler ile bunlara ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemeleri içeriyor.

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-i-sayili-liste-uygulama-genel-tebligi-yayimlandi-

TÜRKİYE’deki en yaygın yolsuzluk davranışı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) yolsuzluk araştırmasıyla ortaya çıktı.

Ehliyeti kaptırmamak için polis memuruna para vermek. Katılımcıların yüzde 87’sinin verdiği bu yanıtı “Vergi muafiyeti veya vergi düşürme için kamu görevlilerinin para kabul etmesi” izliyor.

https://maliyepostasi.com/turkiyedeki-en-yaygin-yolsuzluk-davranisi-turkiye-ekonomik-ve-sosyal-etudler-vakfinin-tesev-yolsuzluk-arastirmasiyla-ortaya-cikti-

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapan Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonları kurmak zorunluluğu getirildi.

https://maliyepostasi.com/maden-isyerlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi-yonetmeliginde-degisiklik-1SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET BORÇLARI HAKKINDA TEBLİĞ
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET BORÇLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/sermaye-sirketlerinin-tasfiyesinde-sirket-borclari-hakkinda-teblig

Yabancı Para Cinsinden Kullanılan Kredilerin Kur Farkları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin bankalardan çekmiş olduğu uzun vadeli yapancı paralı kredilerin değerlemesi sonucu kur farklarında meydana gelen artış ya da azalışların değerleme yapılan geçici vergi dönemindeki kâr veya zarara mı yoksa kredinin ödeneceği vade yılındaki kâr/zarar hesaplarına mı intikal ettirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

https://maliyepostasi.com/yabanci-para-cinsinden-kullanilan-kredilerin-kur-farklari

Bankaların bağımsız denetimine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://maliyepostasi.com/bankalarin-bagimsiz-denetimine-duzenleme

 6637  SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI
6637 SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6637 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/6637-sayili-torba-kanun-yayimlandi

Bankalara borçlu sayısı arttı
Bankalara borçlu sayısı arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibi devam eden kişilerin sayısı, Şubat dönemi itibarıyla 30 bin kişi artarak 2,98 milyon kişiye yükseldi.

https://maliyepostasi.com/bankalara-borclu-sayisi-artti

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Motorlu araçlar hakkında ÖTV uygulamalarını düzenleyen (II) SAYILI LİSTE ÖTV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-ii-sayili-liste-uygulama-genel-tebligi

Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi
Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi

1 Numaralı Kurumlar Vergisi Tebliğine mükellefler tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak istisna hakkında açıklamalar eklendi.

https://maliyepostasi.com/kurumlar-vergisi-tebligine-sinai-mulkiyet-haklarinda-istisna-hakkinda-aciklamalar-eklendi

Gayrı faal olan şirketlerin SGDP kesintisi

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlanması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığını belgeleyenlerin, bu sürelerde sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğü sona erdirilecek

https://maliyepostasi.com/gayri-faal-olan-sirketlerin-sgdp-kesintisi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR TORBA KANUN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 SAYILI KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı.5510 Sosyal Güvenlik Kanunun'da yapılan değişiklikle sosyal güvenlik destek primi 4/b li olarak bağımsız çalışanlar için %15'den %10'a indirildi.

https://maliyepostasi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-ve-diger-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-torba-kanun

Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek E-Ticaret’e ilişkin yeni yönetmeliklerle birlikte ticari elektronik iletileri reddetme hakkının her zaman, ücretsiz ve kolay bir şekilde tanınmasının sağlanacağını belirterek, “Ret bildirimi imkânının gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alması zorunlu olacak.

https://maliyepostasi.com/elektronik-ticarette-sozlesme-ve-siparisler-hakkinda-yonetmelik-taslagi-ve-ticari-iletisim-ve-ticari-elektronik-iletiler-hakkinda-yonetmelik-taslagi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaptı. İşverenler iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirebilecek.

https://maliyepostasi.com/is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN  KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/ozel-kres-ve-gunduz-bakimevlerinin-kurulus-ve-isleyis-esaslari-hakkinda-yonetmelik

Aracının camında film olduğu için kesilen trafik cezasını mahkeme kararı ile iptal ettirdi

İzmir'de bir gıda şirketinin ortaklarından Halil Gedik'e, İstanbul Karaköy Meydanı'nda otomobiliyle giderken trafik polislerinin yaptığı kontrolde, aracının camında film olduğu için 172 lira para cezası kesildi.

https://maliyepostasi.com/aracinin-caminda-film-oldugu-icin-kesilen-trafik-cezasini-mahkeme-karari-ile-iptal-ettirdi

Kentsel dönüşüm uygulamaları nedeni ile ortaya çıkan sorunlar

Bağdat Caddesi’nde faaliyet gösteren Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Kurucusu ve Genel Müdürü Taner Çağatay, “Yıllardır burada iş yapıyoruz. Bulunduğumuz binadaki daire bize ait. Ancak iş tam anlamı ile ranta dönüşmüş durumda. İçeriden veya dışarıdan birilerinin başvurusu sonrası bina için yıkım kararı aldırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne yaptığımız itirazlardan da sonuç alamadık. İlla da...

https://maliyepostasi.com/kentsel-donusum-uygulamalari-nedeni-ile-ortaya-cikan-sorunlar

Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanların 4/b Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Genelge
Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanların 4/b Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Genelge

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması hakkında açıklamaların yapıldığı 2015/13 sayılı Genelge yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/kendi-adina-ve-bagimsiz-calisanlarin-4b-sigortaliliklarinin-durdurulmasi-hakkinda-genelge

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin genel şartları yeniden düzenledi, sigorta teminat türlerine standart getirdi.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu trafik sigortasına yönelik esasları düzenleyen genel şartlar, 1 Haziran 2015'te yürürlüğe girecek.

https://maliyepostasi.com/hazine-mustesarligi-zorunlu-trafik-sigortasina-iliskin-genel-sartlari-yeniden-duzenledi-sigorta-teminat-turlerine-standart-getirdi-

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ
BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 44 yayımlandı. Tebliğ ile Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralları yürürlüğe konuluyor.

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetciler-icin-etik-kurallar-hakkinda-teblig

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/serbest-muhasebeci-serbest-muhasebeci-mali-musavir-ve-yeminli-mali-musavirlerin-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik

Anayasa Mahkemesi Kararı: Türk Petrol Kanunu'na kısmi iptal
Anayasa Mahkemesi Kararı: Türk Petrol Kanunu'na kısmi iptal

Memleket ihtiyacına ayrılan petrol oranlarını saptama ve uygulamaya yönelik usul ve esasları belirleme yetkisini bakanlar kuruluna veren kanun hükmünün iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-turk-petrol-kanununa-kismi-iptal

DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ
DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ

15/5/2015 tarihinde ve sonrasında, çocukları canlı doğan Türk vatandaşlarına verilecek doğum yardımının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/dogum-yardimi-yonetmeligi

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuranları arayarak kararı kargolayacaklarını belirtip para istiyorlar

Fırsatçıların yeni yöntemi "Tüketici Hakem Heyeti istismarı".Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tuzağa düşürmek istedikleri kişileri telefonla arayarak, kendilerinin hakem heyeti görevlisi olduğunu ileri süren sahtekarlar, banka dosya masrafının iadesi için başvurunun haklı bulunduğunu ve kabul edildiğini bildiriyorlar.

https://maliyepostasi.com/tuketici-hakem-heyetine-basvuranlari-arayarak-karari-kargolayacaklarini-belirtip-para-istiyorlar

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu  Kararları
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/doviz-kazandirici-faaliyetlerin-desteklenmesi-hakkinda-para-kredi-ve-koordinasyon-kurulu-kararlari


Kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sağlanmasına yönelik uygulama sınırlı ilgi gördü.

Eylül 2014’ten bu yana sadece 2 bin 24 firma ‘yerli malı’ belgesi aldı. Oysa Türkiye’de 120 bin dolayında imalat sanayii firması olduğu belirtiliyor.

https://maliyepostasi.com/kamu-ihalelerinde-yerli-urun-imal-eden-firmalara-avantaj-saglanmasina-yonelik-uygulama-sinirli-ilgi-gordu-

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Değişiklikle Türkiye’den yurtdışına çıkarılabilecek para ve döviz miktarındaki sınırlar yeniden belirlendi. 25 bin liraya kadar Türk parası ve 10 bin Euro veya eşitine kadar dövizin yurtdışına çıkarılması serbest oldu.

https://maliyepostasi.com/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-kararda-degisiklik-yapilmasina-dair-karar

Bazı marketlerde ilan edilen indirim kasada uygulanmıyor
Bazı marketlerde ilan edilen indirim kasada uygulanmıyor

Tüketici Sorunları Derneği (Tüsoder) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu büyük bir süpermarket zincirinde marketin indirim uygulamayı vaat ettiği miktarda alışveriş yaptı, ancak alışveriş fişini incelediğinde indirimin yansıtılmadığını gördü.

https://maliyepostasi.com/bazi-marketlerde-ilan-edilen-indirim-kasada-uygulanmiyor

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi gazete'de yayımlandı. Buna göre, maden işletmeleri faaliyette bulunmak için çalışanlara yönelik sigorta poliçelerini ibraz etmeleri gerekiyor.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi-hakkinda-kararda-degisiklik-yapildi

İŞVEREN <b class=red>VEYA</b> İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/isveren-veya-isveren-vekili-tarafindan-yurutulecek-is-sagligi-ve-guvenligi-hizmetleri

Şirketlerin Nakdi Sermaye Artırımlarında Kurumlar Vergisi İndirimi
Şirketlerin Nakdi Sermaye Artırımlarında Kurumlar Vergisi İndirimi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm sermaye şirketleri için nakdi sermaye artışlarında genel indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

https://maliyepostasi.com/sirketlerin-nakdi-sermaye-artirimlarinda-kurumlar-vergisi-indirimi

Anayasa Mahkemesi Kararı: " İşe gelmeyen tren teşkil görevlisine kınama cezası verilmesi hak ihlali değil"

Anayasa Mahkemesi, üyesi olduğu sendikanın çağrısına uyarak işe gelmeyen tren teşkil görevlisine (makasçı) kınama cezası verilmesinin, başvurucunun sendikal haklarını ihlal etmediğine karar verdi.

https://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-ise-gelmeyen-tren-teskil-gorevlisine-kinama-cezasi-verilmesi-hak-ihlali-degil

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 30 Haziran'da yayımlandı. Yönetmeliğin 3 ve 4'üncü maddeleri ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği" (YGM) işlevleri idareye ve idare memurlarına devrediliyor.

https://maliyepostasi.com/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-10

Gıda üretim yerlerine ülke genelinde toplam 67 bin 731 denetim yapılırken 2 bin 108 adet idari para cezası kesildi.

1 Ocak-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında, belli başlı ürün gruplarında süt ve süt ürünleri üreten işletmelere 8 bin 649, et ve et ürünleri üreten işletmelere 2 bin 531, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere 16 bin 834 denetim ve unlu mamuller üreten işletmelere 9 bin 620 denetim düzenlendi.

https://maliyepostasi.com/gida-uretim-yerlerine-ulke-genelinde-toplam-67-bin-731-denetim-yapilirken-2-bin-108-adet-idari-para-cezasi-kesildi-

İthalata  getirilen ek vergiler
İthalata getirilen ek vergiler

Son dönemde birçok sektörde ithalata ek vergi getirildi. 30 Mayıs’ta tekstilde % 18–27 ek vergi uygulaması başladı. 7 Haziran’da avizeler, lambalar ve aydınlatıcılar için ek vergi geldi. 20 Haziran’da sandık, bavul, çanta, kese gibi ürünlerde %30 ilave vergi geldi.

https://maliyepostasi.com/ithalata-getirilen-ek-vergiler

3WTURK CMS v7.0