• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı !
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı !

Akaryakıt sektörüne ilişkin düzenlemeleri içeren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara (akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri) ilişkin hükümler ile bunlara ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemeleri içeriyor.

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-i-sayili-liste-uygulama-genel-tebligi-yayimlandi-SİGORTA PRİM DESTEĞİ ve MALİ TATİLE İLİŞKİN YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
SİGORTA PRİM DESTEĞİ ve MALİ TATİLE İLİŞKİN YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinin belli bir kısmının Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren 6661 Sayılı Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/sigorta-prim-destegi-ve-mali-tatile-iliskin-yasa-resmi-gazetede-yayimlandi
VERGİ KANUNLARINDA ÖZ SERMAYE TUTARININ BELİRLEYİCİ OLDUĞU UYGULAMALAR - Kubilay TÜRKŞEN

İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletmeye koydukları varlıklariçin VUK’da “Öz Sermaye” Tekdüzen Hesap Planında ise “Öz Kaynak” terimleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. İşletmenin temel varlığını ifade eden bu kaynağa “Öz varlık” da denilmektedir.

https://maliyepostasi.com/vergi-kanunlarinda-oz-sermaye-tutarinin-belirleyici-oldugu-uygulamalar


KAMUDA HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
KAMUDA HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ  İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE  İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde ve özel bütçeli idarelerde hukuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar  belirleniyor ve  bazı kanun ve kanun...

https://maliyepostasi.com/kamuda-hukuk-hizmetlerinin-yurutulmesi

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında çok geniş örnekli  açıklamaların yapıldığı  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) Resmi Gazete’de yayımlandı. KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya...

https://maliyepostasi.com/katma-deger-vergisi-genel-tebligi-seri-no-117

TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE  İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Tapu Müdürlüklerinde taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, tapu işlerine aracılık edeceklere lisans vermek, görev, yetki, sorumluluk ve denetimleri ile lisans sınavına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/tasinmaza-yonelik-aracilik-faaliyetlerinin-duzenlenmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik

ŞİRKETLERİN TASFİYELERİ VE TİCARET  SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
ŞİRKETLERİN TASFİYELERİ VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , 30.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET  SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’ i yayımladı. Tebliğ, eski Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketleri,  yeni  Türk Ticaret Kanununun...

https://maliyepostasi.com/sirketlerin-tasfiyeleri-ve-ticaret-sicili-kayitlarinin-silinmesine-iliskin-teblig

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU
YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU

Halk arasında yeni Varlık Barışı olarak tanımlanan yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin düzenlemelerin de yapıldığı 6486  Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete’de yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/yeni-varlik-barisi-kanunu

TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR
TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı. Yönetmelikle, gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracılarda aranılacak niteliklere, bunlardan tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkilerine, aracıların çalışmalarına, haklarına, uymakla yükümlü bulundukları kurallara, bu kurallara aykırı...

https://maliyepostasi.com/ticaret-borsalarinda-alim-satim-yapan-aracilar

ÖTV 'de TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI
ÖTV 'de TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile bazı mallarla sınırlı olmak kaydıyla ÖTV uygulamasında da tevkifat uygulamasına geçiliyor. ÖTV tevkifatı uygulaması  ihtiyari bir uygulama olmayacak,  imalatçıların belirtilen şartlarda  yaptığı teslimlerde tevkifat yapması zorunlu olacak.

https://maliyepostasi.com/otv-de-tevkifat-uygulamasi-hakkinda-teblig-yayimlandi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ - Hasan DOĞAN

HASAN DOĞAN YMM – Maliye Eski Hesap Uzmanı   6102 Sayılı T. Ticaret Kanununda Yer Alan TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

https://maliyepostasi.com/turkiye-muhasebe-standartlari-ve-uygulanabilirligi-hasan-dogan
Parasını bilgisi olmadan faize yatıran bankaya açtığı davayı kazandı.
Parasını bilgisi olmadan faize yatıran bankaya açtığı davayı kazandı.

Banka şubesinden 40 bin liralık bono alan vatandaş paranın bir kısmının bilgisi dışında faize yatırıldığını öğrenince zarara uğratıldığı gerekçesiyle Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu. Banka, hukuki süreç sonunda Turan'a 800 lira ödedi.

https://maliyepostasi.com/parasini-bilgisi-olmadan-faize-yatiran-bankaya-actigi-davayi-kazandi-

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE değişiklik yapan Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Mücbir sebep nedeniyle beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin bu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacak.

https://maliyepostasi.com/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-3


VERGİ BORÇLARINA VE ÇEŞİTLİ CEZALARA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİREN  6736 SAYILI KANUN
VERGİ BORÇLARINA VE ÇEŞİTLİ CEZALARA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİREN 6736 SAYILI KANUN

30 Haziran 2016 tarihine kadar olan vergi borçlarına, sosyal güvenlik primlerine,trafik,askerlik ve YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi çeşitli borç ve cezalarına yapılandırma ve taksitlendirme imkanı getiren 6736 Sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/vergi-borclarina-ve-cesitli-cezalara-yeniden-yapilandirma-imkani-getiren-sayili-kanun

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KDV uygulama tebliğine gübre ve yem teslimlerine ve bunlardan kaynaklanacak KDV iade taleplerine ilişkin bölümler eklendi.Gübrelerin teslim ve ithalinin bu madde kapsamında KDV’den istisna tutulabilmesi için teslim veya ithale konu gübrenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gübre olarak tescil edilmiş olması gerekiyor.

https://maliyepostasi.com/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-4


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali  Sorumluluk sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/karayollari-motorlu-araclar-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasinda-tarife-uygulama-esaslari-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-1

Maliye Bakanlığı, Mülkün Değerini Az Gösterip, Tapu Harcını Eksik Ödeyenleri Takip Ediyor
Maliye Bakanlığı, Mülkün Değerini Az Gösterip, Tapu Harcını Eksik Ödeyenleri Takip Ediyor

Bu yönteme başvuran vatandaş ve müteahhitlerin yanı sıra belediyelerde kayıtlı rayiç bedellerinin güncel olmamasından dolayı harcı az ödeyenler de "vergi kaçakçısı" muamelesi görüyor.

https://maliyepostasi.com/maliye-bakanligi-mulkun-degerini-az-gosterip-tapu-harcini-eksik-odeyenleri-takip-ediyorYargıtay Kararı: " Kredi Çekenin Ölümü Halinde Kredinin Kalan Kısmı  Hayat Sigortasından Karşılanır"
Yargıtay Kararı: " Kredi Çekenin Ölümü Halinde Kredinin Kalan Kısmı Hayat Sigortasından Karşılanır"

75 yaşındaki bir vatandaş, 4 Ekim 2010 tarihinde banka şubesinden kredi çekti. Banka şubesi yaşlı adama genel kredi sözleşmesine istinaden 7 Ekim 2010 tarihinde 1 yıl süreli hayat poliçesi yaptı. Poliçe 2011 yılında da yenilendi.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kredi-cekenin-olumu-halinde-kredi-kalan-kismi-hayat-sigortasindan-karsilanir

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Arsa karşılığı inşaat işleri , zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin KDV si, Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin inşasına ilişkin istisna, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina  teslimlerinde istisna, imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina  teslimlerinde istisna,indirimli...

https://maliyepostasi.com/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebligi


KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarı  satıcı tarafından  ödenir ise sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacak.

https://maliyepostasi.com/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-11ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

Adalet Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektronik Tebligat Yönetmeliğini yayımladı. Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Aşağıda sayılanlara tebligatlar elektronik olarak yapılacak:

https://maliyepostasi.com/elektronik-tebligat-yonetmeligi


3WTURK CMS v7.0