• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Kalkınma Bakanlığı,   KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yaptı. Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak destek sağlayamayacak.    

https://maliyepostasi.com/kalkinma-ajanslari-proje-ve-faaliyet-destekleme-yonetmeliginde-degisiklik

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE  DAİR YÖNETMELİK
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK yayımlandı. Gıda işletmecileri  (Gıda üreten işletmeciler , perakende işletmecileri ) ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde Bakanlık İl Müdürlüğüne, İl...

https://maliyepostasi.com/gida-isletmelerinin-kayit-ve-onay-islemlerine-dair-yonetmelik

FİNANSAL KİRALAMA İLE MAKİNE TESLİMİNDE KDV ORANLARI
FİNANSAL KİRALAMA İLE MAKİNE TESLİMİNDE KDV ORANLARI

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre kurulmuş finansal kiralama şirketlerine ve bunlar tarafından mükelleflere yapılacak makine teslimlerinde KDV oranını %1 olarak belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Finansal kiralama şirketleri tarafından Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere yapılacak makine ve teçhizat teslimleri ile Kararda listelenen Gümrük Tarife Pozisyonlarındaki makine ve...

https://maliyepostasi.com/finansal-kiralama-ile-makine-tesliminde-kdv-oranlari

ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI
ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete’de yayımlandı. Çek defterlerinin her yaprağına, çek numarası, çekin basıldığı tarih, çek hesap numarası, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı...

https://maliyepostasi.com/cek-duzenleme-ve-cek-hesabi-acma-yasagi

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlandı. Sürücülerin ve araçların sicillerini tutmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler, hukuki değişiklikler veya kısıtlayıcı şerhlerin sicil üzerindeki kayıt işlemleri; Emniyet Genel Müdürlüğünce yetki verilen kamu kurumları, kamu kurumu...

https://maliyepostasi.com/karayollari-trafik-yonetmeliginde-degisiklik

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik
Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te ; YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te ; PLANLI ALANLAR TİP İMAR...

https://maliyepostasi.com/burokrasinin-azaltilmasi-ve-islemlerin-basitlestirilmesine-yonelik-basbakanlik-bakanliklar-bazi-bagli-ve-ilgili-kuruluslar-ve-universitelere-ait-84-adet-yonetmelik

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemlerini insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasına ilişkin 6328 Sayılı KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU Resmi Gazete’de yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/kamu-denetciligi-kurumu-kanunu

2/B Alanlarına İlişkin MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)
2/B Alanlarına İlişkin MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin (2/B alanları) değerlendirilmesine ilişkin MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ yayımlandı. Tebliğ ile doğrudan satın alma hakkından yararlanacak kişilerin belirlenmesi ve ilan edilmesi, 2/B alanları kullanıcılarının hak sahibi olabilmesi için gerekenler, satış yetkisi ve işlemlerin tamamlanma süresi, başvuruda istenilecek belgeler, satış bedeli ve tahsili; satışı...

https://maliyepostasi.com/2b-alanlarina-iliskin-milli-emlak-genel-tebligi-sira-no-345

TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE  İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Tapu Müdürlüklerinde taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, tapu işlerine aracılık edeceklere lisans vermek, görev, yetki, sorumluluk ve denetimleri ile lisans sınavına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/tasinmaza-yonelik-aracilik-faaliyetlerinin-duzenlenmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINMAZLAR YÖNETMELİĞİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINMAZLAR YÖNETMELİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumunun kullanımında veya mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin satım, kiraya verme, işletilme, kamu kurumları arasında taşınmaz ve ayni hak devri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağış yapılacak taşınmazlara yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINMAZLAR YÖNETMELİĞİ yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/sosyal-guvenlik-kurumu-tasinmazlar-yonetmeligi

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN  ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 66) Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ, modeli 1990 ve öncesi yıllar...

https://maliyepostasi.com/bir-kisim-motorlu-karayolu-tasitlarinin-piyasadan-cekilmesine-iliskin-teblig

KENTSEL DÖNÜŞÜM  UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak...

https://maliyepostasi.com/kentsel-donusum-uygulama-yonetmeligi

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirleyen 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Buna göre  tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile Karara ekli (I) ve (II)sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, bağımsız...

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetime-tabi-olacak-sirketler-belirlendi

2 B'ye İlişkin Milli Emlak Genel Tebliğ
2 B'ye İlişkin Milli Emlak Genel Tebliğ

Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği Milli Emlak Genel Tebliği'nde (Sıra No: 345) değişiklik yapıldı.    

https://maliyepostasi.com/2-bye-iliskin-milli-emlak-genel-teblig

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK  HİZMETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığı tarafından YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı. Tebliğ ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.  

https://maliyepostasi.com/yurt-disi-muteahhitlik-ve-teknik-musavirlik-hizmetleri-hakkinda-teblig

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Adalet Bakanlığı İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yaptı.Yönetmelikte kayıtlara ilişkin değişiklikler yapıldı. Esas kaydı  elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyatî haciz ve tedbire yönelik isteklerin tutulduğu kayıt olarak tanımlandı. Her icra ve iflâs dairesinde aşağıda gösterilen kayıtların elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirildi:  

https://maliyepostasi.com/icra-ve-ifls-kanunu-yonetmeliginde-degisiklik

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından KARAYOLU  TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlandı. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, sahip oldukları kamyon veya kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamı  en az 35 tondan  30 tona indirildi.  

https://maliyepostasi.com/karayolu-tasima-yonetmeliginde-degisiklik-2

2 B'ye İlişkin Milli Emlak Genel Tebliğ
2 B'ye İlişkin Milli Emlak Genel Tebliğ

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine göre Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirleyen MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/2-bye-iliskin-milli-emlak-genel-teblig-1

ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU
ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU

Bakanlar Kurulunun 2012/4213 kararı ile bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından  internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi...

https://maliyepostasi.com/sirketlerin-internet-sitesi-kurma-zorunlulugu

TASFİYE YÖNETMELİĞİ (Gümrük İşlemleri Hakkında)
TASFİYE YÖNETMELİĞİ (Gümrük İşlemleri Hakkında)

Gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirleyen TASFİYE YÖNETMELİĞİ  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/tasfiye-yonetmeligi-gumruk-islemleri-hakkinda

İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ
İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun tarafından İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ yayımlandı. Tebliğ “.tr” uzantılı internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesini, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesini ve yükümlülüklerini kapsıyor. Aşağıdaki durumlar, “.tr” uzantılı internet alan adının...

https://maliyepostasi.com/internet-alan-adlari-uyusmazlik-cozum-mekanizmasi-tebligi

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yapıldı. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve...

https://maliyepostasi.com/cocuk-ve-genc-iscilerin-calistirilma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik

KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİLME ZORUNLULUĞU
KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİLME ZORUNLULUĞU

Bazı mükelleflere  1/7/2014 tarihinden itibaren  kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorunluluğu getiren  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431) Resmi Gazete’de yayımlandı. Aşağıdaki mükellefler  Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek...

https://maliyepostasi.com/kayitlarin-elektronik-ortamda-muhafaza-edilme-zorunlulugu

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Hakkında Sirküler
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Hakkında Sirküler

Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretimi Lisans Harçları hakkındaki Harçlar Kanunu Sirküleri/13’ ü yayımladı. Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmaların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Elektrik Üretimi Lisans Harcı ödemesi gerekecek.

https://maliyepostasi.com/elektrik-uretimi-lisans-harclari-hakkinda-sirkuler

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile  Dahilde İşleme Rejimi Kararında değişiklik yapıldı.  Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılacak.

https://maliyepostasi.com/dahilde-isleme-rejimi-kararinda-degisiklik-1

ÖNCEKİ BÜTÜN TEBLİĞLERİ KALDIRARAK YERİNE GEÇEN KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
ÖNCEKİ BÜTÜN TEBLİĞLERİ KALDIRARAK YERİNE GEÇEN KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

25 Nisan 2014 tarihinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan KDV uygulamalarına ilişkin değişiklikleri kapsayan ve KDV Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1985 yılından beri yayınlanmış olan 123 tebliği kaldırarak tek bir tebliğe dönüştüren KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/onceki-butun-tebligleri-kaldirarak-yerine-gecen-katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebligi

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İ yayımladı. Tebliğ,  çiftçilerin makine ve ekipman alımlarının ve  montajının desteklenmesi için yapılması gerekenleri tarif ediyor.

https://maliyepostasi.com/kirsal-kalkinma-yatirimlarinin-desteklenmesi-1

HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE  KULLANMA İZNİ VERİLMESİ İLE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ
HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ İLE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ

Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemleri düzenleyen MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE değişiklik yapan  MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 363) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde geçen hayvancılık tanımına kanatlı hayvan (tavuk) türlerinin beslenmesi de eklendi.  

https://maliyepostasi.com/hazine-tasinmazlari-uzerinde-kullanma-izni-verilmesi-ile-irtifak-hakki-tesis-edilmesi

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE  DEĞİŞİKLİK
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİKLİK

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİKLİK yapıldı. (B) Cetvelindeki mallardan (solvent ve benzeri)  imalatta kullanılanlar için erken teminat çözümü  uygulaması getirildi.Tebliğde ayrıca Erken Teminat Çözümü Sertifikası almak için yapılması gerekenler de açıklanıyor.  

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-genel-tebligi-seri-no1de-degisiklik

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ’ni yayımladı. "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak.

https://maliyepostasi.com/cevresel-etki-degerlendirmesi-yonetmeligi

KOOPERATİFLERİN KİRA GELİRLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU - Yakup USLU

Yakup USLU  E.Gelirler Gn.Md. Yrd.  KOOPERATİFLERİN KİRA GELİRLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ VE KDV  KARŞISINDAKİ DURUMU   1-           GİRİŞ  

https://maliyepostasi.com/kooperatiflerin-kira-gelirlerinin-kurumlar-vergisi-ve-kdv-karsisindaki-durumu-yakup-uslu

EMLAK VERGİSİNDE ÖDEME VE ZAMAN AŞIMI - Saim GÜREŞ

Saim GÜREŞ Gelir İdaresi Müdürü EMLAK VERGİSİNDE ÖDEME VE ZAMAN AŞIMI   Emlak vergisi ödemelerine esas teşkil eden değerler, binalar için her yıl, arsa ve araziler için ise dört yılda bir yeniden belirlenmektedir

https://maliyepostasi.com/emlak-vergisinde-odeme-ve-zaman-asimi-saim-gures

ADİ ORTAKLIĞIN ARACI - Ahmet ESEN

Ahmet ESEN Fahri Hesap Uzmanı Gelirler Eski Genel Müdürü ADİ ORTAKLIĞIN ARACI 1- Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Bu nedenle araçlar dahil, tescile tabi olan hiç bir menkul veya gayrimenkul mal, adi ortaklık adına tescil edilemez.

https://maliyepostasi.com/adi-ortakligin-araci-ahmet-esen

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/teknoloji-gelistirme-bolgeleri-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren 6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri, perakende işletmeler hakkında uygulanmayacak.

https://maliyepostasi.com/perakende-ticaretin-duzenlenmesi-hakkinda-kanun

ÇİFTÇİLER SIRF KAMYON SAHİBİ OLDUKLARI GEREKÇESİ İLE  GERÇEK USULDE MÜKELLEF YAPILMAYACAK !
ÇİFTÇİLER SIRF KAMYON SAHİBİ OLDUKLARI GEREKÇESİ İLE GERÇEK USULDE MÜKELLEF YAPILMAYACAK !

Maliye Bakanlığı GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 288)'i yayımladı. Zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olmaları nedeniyle haklarında gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilen çiftçilerin, söz konusu mükellefiyetleri bu tebliğin yayım tarihi itibarıyla terkin edilecek.

https://maliyepostasi.com/ciftciler-sirf-kamyon-sahibi-olduklari-gerekcesi-ile-gercek-usulde-mukellef-yapilmayacak-

PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİ - Gündoğan Güngör DANACI

    (01 Haziran  2012  tarihli Maliye Postası Dergisinde  yayımlanan yazının bir bölümüdür )   Gündoğan Güngör DANACI- SGK Başmüfettişi Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı   PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİ   I-           GİRİŞ  

https://maliyepostasi.com/prim-borclarinin-kdv-iade-alacagindan-mahsubu-suretiyle-odenmesi-gundogan-gungor-danaci

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ - Hasan DOĞAN

HASAN DOĞAN YMM – Maliye Eski Hesap Uzmanı   6102 Sayılı T. Ticaret Kanununda Yer Alan TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

https://maliyepostasi.com/turkiye-muhasebe-standartlari-ve-uygulanabilirligi-hasan-dogan

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE GECİKME BEDELİ - Erdoğan ARSLAN

Erdoğan ARSLAN   Yeminli Mali Müşavir   ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE GECİKME BEDELİ   ( Bu yazı  Maliye Postası'nın  15  Mart 2014 Sayısında Yayımlanmıştır)   1.Konunun Açıklanması  

https://maliyepostasi.com/arac-muayene-ucretlerinde-gecikme-bedeli-erdogan-arslan


6552 Sayılı Kanunla Getirilen Bazı Yenilikler

11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Mük. R.G.’de yayımlanan 6552 sayılı İŞ KANUNU ile bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunun getirdiği bazı yenilikler:

https://maliyepostasi.com/6552-sayili-kanunla-getirilen-bazi-yenilikler


Kefil Olarak Ödenen Banka Kredisinin Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

iş hanını otel işletmek üzere kiraladığınız, kiralanan iş hanında konaklama hizmeti verilebilmesi için mülk sahibi tarafından banka kredisi kullanılarak tadilat yapıldığı ve kredi kullandıran bankanın işletmeci olarak şirketinizden kefalet istediği belirtilerek 

https://maliyepostasi.com/asil-borclunun-borcunu-odememesi-dolayisiyla-kefil-olarak-odenen-banka-kredisinin-gider-olarak-dikkate-alinip-alinmayacagi
Yabancı Firmanın Türkiye'de Sahibi Bulunduğu Gayrimenkulün Satışından Elde Edeceği Kazancın Vergilendirilmesi

İngiltere mukimi olan müvekkiliniz ... Limited'in (yeni unvanı ......Limited) Türkiye'de faaliyet gösteren ... Ltd. Şti.'ne satmış olduğu emtiadan alacaklı kaldığı meblağı tahsil edememesi nedeniyle borçlu olan şirketin yönetim kurulu başkanının sahibi bulunduğu ve müvekkiliniz lehine ipotek edilmiş olan taşınmazın cebri icra yoluyla satışı amacıyla yapılan takip sonrası 

https://maliyepostasi.com/yabanci-firmanin-turkiyede-sahibi-bulundugu-gayrimenkulun-satisindan-elde-edecegi-kazancin-vergilendirilmesiDanıştay 3. Daire KARARI E: 2010/681 K: 2011/1422

Arsa karşılığında arsa sahibine bağımsız bölüm verilmesi, ticari faaliyet kapsamında yapılmış bir teslim sayılamayacağından, arsa sahibine verilen bağımsız bölüm nedeniyle KDV hesaplanmaz ; yapı kullanma izin tarihinden önce satışı yapılan bağımsız bölümlerin teslim tarihinin yapı kullanma izninin verildiği tarihtir.

https://maliyepostasi.com/danistay-3-daire-karari-e-2010681-k-20111422

3WTURK CMS v7.0