• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE  İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Tapu Müdürlüklerinde taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, tapu işlerine aracılık edeceklere lisans vermek, görev, yetki, sorumluluk ve denetimleri ile lisans sınavına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/tasinmaza-yonelik-aracilik-faaliyetlerinin-duzenlenmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Kentsel dönüşümün nasıl uygulanacağını belirleyen  AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Riskli yapılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Belediyeler, TOKİ veya müracaatları üzerine lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları ve Yapı Denetimi Hakkında...

https://maliyepostasi.com/kentsel-donusum-yonetmeligi-yayimlandi

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ  TUTARLARA YÜKSELTMELERİ
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  İZNE TABİ ANONİM  ŞİRKETLERİN  BELİRLENMESİNE İLİŞKİN  TEBLİĞ  Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin  sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara...

https://maliyepostasi.com/anonim-ve-limited-sirketlerin-sermayelerini-yeni-asgari-tutarlara-yukseltmeleri

Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınması hakkında VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınması hakkında VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacı ile elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınması hakkında  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu şirketler  Ocak 2013 tarihi itibariyle işyeri elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerini, tüketim bilgilerinin okunduğu...

https://maliyepostasi.com/elektrik-ve-dogalgaz-abone-bilgileri-ile-tuketim-bilgilerinin-alinmasi-hakkinda-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi

ELEKTRONİK DEFTER ve ELEKTRONİK FATURA ZORUNLULUĞU
ELEKTRONİK DEFTER ve ELEKTRONİK FATURA ZORUNLULUĞU

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile bazı mükelleflere defter ve faturalarını elektronik ortamda tutma ve düzenleme zorunluluğu getirildi. Elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçilecek.Elektronik fatura uygulamasına ise 2013 takvim yılı içerisinde geçilecek.  

https://maliyepostasi.com/elektronik-defter-ve-elektronik-fatura-zorunlulugu

KENTSEL DÖNÜŞÜM  UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak...

https://maliyepostasi.com/kentsel-donusum-uygulama-yonetmeligi

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenleyen  BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ  Resmi...

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetim-yonetmeligi

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirleyen 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Buna göre  tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile Karara ekli (I) ve (II)sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, bağımsız...

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetime-tabi-olacak-sirketler-belirlendi

BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN TEBLİĞLER
BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN TEBLİĞLER

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetime ilişkin 4 adet Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğler  şunlar: Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği ; Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği; Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği ve Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği.  

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetime-iliskin-tebligler

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN SÜRE UZATIMI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN SÜRE UZATIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 56 ile 2012/Aralık dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresini 01/02/2013 tarihi saat 24:00'e kadar uzattı. VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 57 ile de 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresi de 14 Şubat 2013 tarihi saat 24.00'e kadar...

https://maliyepostasi.com/gelir-idaresi-baskanligindan-sure-uzatimi

GİB SİRKÜLERLERİ: Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.
GİB SİRKÜLERLERİ: Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 86 numaralı  Gelir Vergisi Sirküleri ,26 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 58 ve 59 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri yayımlandı.  Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü...

https://maliyepostasi.com/gib-sirkulerleri-gecici-vergi-beyan-suresi-uzatildi-

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No. 6456)
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No. 6456)

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda, Harçlar Kanununda, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanununda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve...

https://maliyepostasi.com/bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-kanun-no-6456

KENTSEL DÖNÜŞÜM  UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin riskli yapıların kimler tarafından tespit edileceğine, hangi esaslara göre tespit edileceğine, riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi durumunda yapılacaklara ; riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı...

https://maliyepostasi.com/kentsel-donusum-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik

BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ
BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ

Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ'i yayımladı. Tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 82 nci maddede düzenlenen bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılıyor.  

https://maliyepostasi.com/bireysel-katilim-yatirimcisi-indirimi

KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİLME ZORUNLULUĞU
KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİLME ZORUNLULUĞU

Bazı mükelleflere  1/7/2014 tarihinden itibaren  kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorunluluğu getiren  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431) Resmi Gazete’de yayımlandı. Aşağıdaki mükellefler  Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek...

https://maliyepostasi.com/kayitlarin-elektronik-ortamda-muhafaza-edilme-zorunlulugu

BAZI KANUNLAR İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
BAZI KANUNLAR İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6527 Sayılı  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete’de yayımlandı. Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle  Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlardaki istisna 31/12/2014’ten 31/12/2018 tarihine ertelendi.    

https://maliyepostasi.com/bazi-kanunlar-ile-yapilan-degisiklikler

Elektrik Üretimi <b class=red>Lisans</b> Harçları Hakkında Sirküler
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Hakkında Sirküler

Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretimi Lisans Harçları hakkındaki Harçlar Kanunu Sirküleri/13’ ü yayımladı. Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmaların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Elektrik Üretimi Lisans Harcı ödemesi gerekecek.

https://maliyepostasi.com/elektrik-uretimi-lisans-harclari-hakkinda-sirkuler

HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE  KULLANMA İZNİ VERİLMESİ İLE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ
HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ İLE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ

Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemleri düzenleyen MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE değişiklik yapan  MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 363) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde geçen hayvancılık tanımına kanatlı hayvan (tavuk) türlerinin beslenmesi de eklendi.  

https://maliyepostasi.com/hazine-tasinmazlari-uzerinde-kullanma-izni-verilmesi-ile-irtifak-hakki-tesis-edilmesi

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ  (GÜMRÜK KIYMETİ)  (SERİ NO: 2)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO: 2)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ)  (SERİ NO: 2) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar  belirleniyor.

https://maliyepostasi.com/gumruk-genel-tebligi-gumruk-kiymeti-seri-no-2

2015 DUVAR TAKVİMİ HEDİYELİ 1 OCAK MALİYE POSTASI !
2015 DUVAR TAKVİMİ HEDİYELİ 1 OCAK MALİYE POSTASI !

1 OCAK 2015 MALİYE POSTASI DERGİSİ 2015 GEMİCİ TAKVİMİ HEDİYESİ ile Abonelerimize Gönderildi. 1 Ocak 2015 Maliye Postası 160 sayfa ve 23 adet makale içeriyor.

https://maliyepostasi.com/2015-duvar-takvimi-hediyeli-1-ocak-maliye-postasi-

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren 6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri, perakende işletmeler hakkında uygulanmayacak.

https://maliyepostasi.com/perakende-ticaretin-duzenlenmesi-hakkinda-kanun

E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI - Ender İNELLİ

Ender İNELLİ -   E. Hesap Uzmanı E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI (1)   ( Yazının Tamamı Maliye Postası'nın  01  Eylül 2013 Sayısında Yayımlanmıştır)   1-           E-Fatura ve E-Defter Uygulaması  

https://maliyepostasi.com/e-fatura-ve-e-defter-uygulamasi-ender-inelli

<b class=red>Lisans</b>lı depoculuğa kira desteği
Lisanslı depoculuğa kira desteği

Bakanlar Kurulunun "Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://maliyepostasi.com/lisansli-depoculuga-kira-destegi

Kaçak akaryakıt problemi azalmak yerine artarak devam ediyor.

PETBAYDER Başkanı Fatma Yarar, şehirlerarası yollarda Tüpraş rafineri çıkışının altında fiyatlarla akaryakıt satıldığını belirtirken, Maliye ve Sanayi bakanlıklarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK ) daha sık kontrol yapması gerektiğini bildirdi.

https://maliyepostasi.com/kacak-akaryakit-problemi-azalmak-yerine-artarak-devam-ediyor-

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları

Kurulun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahiplerinin sahip olması gereken teknik ve ekonomik güce ilişkin aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://maliyepostasi.com/enerji-piyasasi-duzenleme-kurulu-kararlari

EPDK'dan yeni bildirim sistemi talimatı

Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatla, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde enerji piyasasında ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

https://maliyepostasi.com/epdkdan-yeni-bildirim-sistemi-talimati

3WTURK CMS v7.0