• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/878 Karar No : 2010/145
DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/878 Karar No : 2010/145

Belgesiz alışları belgelendirmek amacıyla temin edilen faturalarda gösterilen emtia bedelleri gerçekten yüklenilen maliyetin varlığına kanıt teşkil etmez.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-2008878-karar-no-2010145


Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'
Yargıtay Kararı: 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'

Kaçak elektrik kullandığı gerekçesi ile 44 bin bin lira fatura çıkarılan abonenin Yargıtay’a taşıdığı dosyada söz konusu faturanın 30 bin lirayı bulan kısmı için bozma kararı verildi. Yargıtay, aboneden alınan sayaç okuma, perakende hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedeli gibi bedellerin alınmasının yasa ve Anayasa’ya aykırı olduğuna işaret etti.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kayip-kacak-sayac-okuma-perakende-satis-hizmeti-iletim-sistemi-kullanim-ve-dagitim-bedelleri-aboneden-alinamaz

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> Türk Petrol Kanunu'na kısmi iptal
Anayasa Mahkemesi Kararı: Türk Petrol Kanunu'na kısmi iptal

Memleket ihtiyacına ayrılan petrol oranlarını saptama ve uygulamaya yönelik usul ve esasları belirleme yetkisini bakanlar kuruluna veren kanun hükmünün iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

http://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-turk-petrol-kanununa-kismi-iptal

DANIŞTAY KARARI: Esas No 2008/3855 Karar No : 2010/2827
DANIŞTAY KARARI: Esas No 2008/3855 Karar No : 2010/2827

Arsa karşılığı daire alınması ve bu dairelerin bilahare satışı, KVK md. 5.1-e’de yazılı istisna kapsamına girmez.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20083855-karar-no-20102827

Anayasa Mahkemesi Kararı: " İşe gelmeyen tren teşkil görevlisine kınama cezası verilmesi hak ihlali değil"

Anayasa Mahkemesi, üyesi olduğu sendikanın çağrısına uyarak işe gelmeyen tren teşkil görevlisine (makasçı) kınama cezası verilmesinin, başvurucunun sendikal haklarını ihlal etmediğine karar verdi.

http://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-ise-gelmeyen-tren-teskil-gorevlisine-kinama-cezasi-verilmesi-hak-ihlali-degil

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi hukuka aykırı'
Yargıtay Kararı: 'Bilgisayar Programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans Sözleşmesi hukuka aykırı'

Karar neticesinde artık Türkiye’de ikinci el yazılım ticareti korsan olarak nitelendirilmeyecek, ticareti yapılabilecek ve milyarlarca dolar değerindeki yazılımların henüz ekonomik ömürlerini tamamlamadan çöpe atılmasının önüne geçilecek.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-bilgisayar-programinin-ikinci-el-satisini-yasaklayan-oem-lisans-sozlesmesi-hukuka-aykiri

Yargı <b class=red>Kararı:</b> &quot;ATM üzerinden yapılan dolandırıcılıkta zararı Banka karşılamalı&quot;
Yargı Kararı: "ATM üzerinden yapılan dolandırıcılıkta zararı Banka karşılamalı"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “Bankaların ATM’ler üzerinde dolandırıcılık işleminin yapılmasına engel teşkil edecek önlemleri almaması nedeniyle kusurlu olduklarının kabulü gerekir” yönünde karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

http://maliyepostasi.com/yargi-karari-atm-uzerinden-yapilan-dolandiricilikta-zarari-banka-karsilamali

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot;Memurken Ödenen Yaşlılık Aylıklarının İadesi İşleminin İptalinin Reddedilmesi Hak İhlalidir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "Memurken Ödenen Yaşlılık Aylıklarının İadesi İşleminin İptalinin Reddedilmesi Hak İhlalidir"

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında memur olarak görev yapılan dönemde ödenen yaşlılık aylıklarının iadesi işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği hükmüne vardı.

http://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-memurken-odenen-yaslilik-ayliklarinin-iadesi-isleminin-iptalinin-reddedilmesi-hak-ihlalidir

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot;İcra Takibinde Çekin Keşide Edildiği ve Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin İcra Daireleri Yetkilidir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "İcra Takibinde Çekin Keşide Edildiği ve Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin İcra Daireleri Yetkilidir"

Anayasa Mahkemesi'nin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibine yönelik yetki itirazında açık kanun hükmünün uygulanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

http://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-icra-takibinde-cekin-keside-edildigi-ve-borclunun-ikametgahinin-bulundugu-yerin-icra-daireleri-yetkilidir

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot;Haksız Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca Yasal Faizi İle Birlikte Geri Ödenmesinin İstenmesi Hak İhlali Değildir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: "Haksız Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca Yasal Faizi İle Birlikte Geri Ödenmesinin İstenmesi Hak İhlali Değildir"

Anayasa Mahkemesi, 2013/679 başvurulu numaralı ve 20/4/2016 karar tarihli kararı ile başvurucuya yaklaşık sekiz buçuk yıl boyunca yapılan yaşlılık aylığı ödemelerinin, geçmişte yapılan usulsüz prim girişleri nedeniyle kanuni faizi ile birlikte iadesinin istenmesinin hukuki olduğu sonucuna ulaşarak başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

http://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-haksiz-odenen-yaslilik-ayliklarinin-sosyal-guvenlik-kurumunca-yasal-faizi-ile-birlikte-geri-odenmesinin-istenmesi-hak-ihlali-degildir

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> &quot;Faiz Düşünce Yeniden Yapılandırılan Krediden Erken Ödeme Cezası Alınamaz&quot;
Yargıtay Kararı: "Faiz Düşünce Yeniden Yapılandırılan Krediden Erken Ödeme Cezası Alınamaz"

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bankaların ancak “Zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği”ne dikkat çekerek, faiz düşünce konut kredisini yeniden yapılandıran davacı vatandaştan alınan, “erken ödeme cezasının” bankaca iadesi gerektiğine karar verdi.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-faiz-dusunce-yeniden-yapilandirilan-krediden-erken-odeme-cezasi-alinamaz

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> &quot; İşverenin Sakal Bırakma Yasağına Uymamak Haklı Fesih Sebebidir &quot;
Yargıtay Kararı: " İşverenin Sakal Bırakma Yasağına Uymamak Haklı Fesih Sebebidir "

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde "İşçi, işyerinde çalışma mevzuatı ve işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak yönetmelik, genelge ve talimatlara uymayı kabul ve taahhüt eder" ibaresine atıfta bulundu.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-isverenin-sakal-birakma-yasagina-uymamak-hakli-fesih-sebebidir-

Anayasa Mahkemesi <b class=red>Kararı:</b> &quot; Başbakanlık İletişim Merkezi'ne Şikayet Dilekçesi Yazmak İşten Çıkarılma Sebebi Değildir&quot;
Anayasa Mahkemesi Kararı: " Başbakanlık İletişim Merkezi'ne Şikayet Dilekçesi Yazmak İşten Çıkarılma Sebebi Değildir"

İşyerinde yaşadığı sorunlar ile ilgili Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayet dilekçesi yazdı, işten atıldı. Yerel mahkeme işvereni haklı buldu, Yargıtay da onadı. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı ifade özgürlüğüne aykırı buldu.

http://maliyepostasi.com/anayasa-mahkemesi-karari-yol-yapilmak-icin-alinan-arsa-konut-vasfina-cevrilirse-eski-sahibine-iade-edilir-1

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> &quot;Kredi Borcunun Ödenmemesi Halinde Sözleşmeye Göre Maaş Hesabına Bloke Konulabilir&quot;
Yargıtay Kararı: "Kredi Borcunun Ödenmemesi Halinde Sözleşmeye Göre Maaş Hesabına Bloke Konulabilir"

Bir dönem çalıştığı bankadan bireysel kredi kullanan malulen emekli vatandaş borcunu ödemedi. Bankanın emeklilik maaşına bloke koyduğu vatandaş, dava açtı.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kredi-borcunun-odenmemesi-halinde-sozlesmeye-gore-maas-hesabina-bloke-konulabilir

DANIŞTAY KARARI:Esas No : 2008/3028 Karar No: 2011/8215

Davacıya verilen genel müdür yardımcılığı unvanı ile ikinci derece imza yetkisinin, kanuni temsilci sıfatı kazandırmaz .Davacının, anılan şirketin temsilcisi olup olmadığının tespiti gerekir.

http://maliyepostasi.com/danistay-karariesas-no-20083028-karar-no-20118215

DANIŞTAY KARARI:2009/9359 Karar No : 2012/3655

İncelemeye ibraz edilmeyen ancak vergi mahkemesine sunulan defter ve belgeler üzerinde yapılacak veya bilirkişiye yaptırılacak inceleme sonucuna göre karar verilemez, mücbir sebep hali olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacı adına katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari20099359-karar-no-20123655

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2013/6993 Karar No : 2013/8837

Davacının defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle takdir komisyonuna sevk edilmesi üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca alınan karara istinaden davacı adına yapılan dava konusu cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20136993-karar-no-20138837

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/5721 Karar No : 2011/630

Tebligatın posta yoluyla yapılabileceği gibi Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü hallerde memur vasıtasıyla da yaptırılabileceği, idarece memur vasıtasıyla tebliğ yaptırılması durumunda posta yoluyla tebliğe ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği hakkında.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20085721-karar-no-2011630

DANIŞTAY KARARI: 2009/6960 Karar No : 2012/2112

Vergisi daha önce tevkif yoluyla ödenmiş olan gelirlerin diğer gelirlerle birlikte beyan edildiği, bu şekilde fazladan ve mükerrer şekilde vergi ödendiği şeklindeki davacı iddialarının vergi hatası kapsamında incelenip değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-20096960-karar-no-20122112

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/4600 Karar No : 2010/5808

Dava açma süresi içinde yapılan düzeltme başvurusunun reddi üzerine doğrudan dava açma hakkına sahip olan davacı şirketin şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na müracaat etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20084600-karar-no-20105808

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2008/890 Karar No : 2009/178

Vergi incelemesine ibrazdan kaçınılan defter ve belgelerin vergi mahkemesine sunulmasından sonra vergi idaresinin herhangi bir saptama yapması olanaksız kılınarak, zarar beyan eden davacının defter ve belgelerine göre ödenmesi gereken kurumlar vergisi bulunup bulunmadığının bilirkişi incelemesi ile tespitinin yaptırılıp buna göre hüküm kurulması hukuka uygun değildir.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-2008890-karar-no-2009178

DANIŞTAY KARARI: 2014/271 Karar No : 2014/29893

Yasal defterlerin incelemeye ibraz edilmemesi VUK 359’uncu maddesine göre gizleme fiilini oluşturur. Ziyaa uğratılan verginin 3 katı vergi ziyaı cezası kesilir

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-2014271-karar-no-201429893

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2011/467 Karar No : 2013/202

Vergi ziyaı cezasının tekerrür nedeniyle artırılabilmesi için daha önce kesilmiş ve kesinleşmiş vergi ziyaı cezası ile cezanın kesinleştiği yılı takip eden takvim yılından itibaren beş yıl içinde yeniden vergi ziyaı cezası kesilmiş olması gerekir.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-2011467-karar-no-2013202

DANIŞTAY KARARI: Esas No : 2007/3120 Karar No : 2009/670

Muhasebecilik hizmeti sunduğu şirketin defter ve kayıtlarında hesap ve muhasebe hilesi yaptığı sonucuna ulaşılan davacı adına, 213 sayılı Yasanın 344’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ceza kesilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı Hk.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20073120-karar-no-2009670

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2014/570 Karar No : 2014/524

Mükellefiyet tesisinden önceki döneme ait beyanname ve bildirimi verilmediğinden bahisle özel usulsüzlük cezası kesilemez.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-2014570-karar-no-2014524

DANIŞTAY KARARI: Esas No:  2009/8579 Karar No : 2012/1452
DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2009/8579 Karar No : 2012/1452

Beyan üzerine tarh olunan vergiler üzerinden kesilen vergi ziyaı cezası için uzlaşılmış olsa bile vergi hatasının bulunması halinde bu vergiler için düzeltme başvurusu yapılabilir.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20098579-karar-no-20121452

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu KARARI: E: 2012/280 K: 2013/166

Kullandığı emtiayı faturaları düzenleyen şirket dışındaki kimse ve kurumlardan belgesiz alarak, üzerinde yazılı katma değer vergisini gerçekten yüklenmediği halde ... …. Ticaret Limited Şirketinden temin edilmiş faturalarla belgelendiren davacı adına yüklenmediği vergileri indirim ve iade konusu yapması nedeniyle salınan bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi yasaya uygundur.

http://maliyepostasi.com/danistay-vergi-dava-daireleri-kurulu-karari-e-2012280-k-2013166

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2010/1363 Karar No : 2012/917

Devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hakkında.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20101363-karar-no-2012917


DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2011/4603 Karar No : 2012/414

Ana ortağa örtülü kazanç dağıtımı hususlarının belirlenmesiyle tespit edilen tutarın dönem matrahının belirlenmesinde dikkate alınmak suretiyle cari yılda doğan zarar miktarı azaltılarak izleyen yıl beyanının raporda belirlenen duruma göre düzenlenmesi talebi yükümlünün hukukunu doğrudan etkileyen, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliği taşıdığından , ortada kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın...

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20114603-karar-no-2012414

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2012/7650 Karar No : 2013/50
DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2012/7650 Karar No : 2013/50

Davacı şirket, ticari faaliyetini sonlandırmak üzere tasfiyeye girmiştir. Emsalleri oranında başarılı bir ticari faaliyetin olması halinde tasfiyeye girilmesi düşünülemez. Dolayısıyla başarılı bir ticari faaliyetin kar oranlarının esas alındığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan sektörel veriler emsal alınarak yapılan cezalı kurumlar vergisi tarhiyatında hukuka uyarlık görülmemiştir.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20127650-karar-no-201350

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2011/9645 Karar No : 2012/183

Davacı mali tatil süresi içerisinde idareye başvurmuştur.Bu tarih mali tatil süresi içinde kaldığından dava açma süresinin başladığının kabulü mümkün değildir ; bu nedenle açılan davada süre aşımı bulunmamaktadır.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20119645-karar-no-2012183

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2010/6107 Karar No : 2013/7010

Yurt dışında mukim şirketlere ödenen danışmanlık hizmet ücreti, yönetim katkı bedeli ve müşteri koordinasyon ücreti adı altında ödenen bedeller gayrimaddi hak bedelidir kurumlar vergisi tevkifatına tabidir ; reklam filmi çekim hizmeti ise serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilemez bunun için yurtdışına yapılan ödemeler kurumlar vergisi tevkifatına tabi değildir.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20106107-karar-no-20137010

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2010/2830 Karar No : 2011/2621

Veraset yoluyla intikal eden arsa üzerine inşa olunan binadan edinilen bağımsız bölüm satışından elde edilen gelir, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilemez.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20102830-karar-no-20112621

DANIŞTAY KARARI: Esas No: 2009/9376 Karar No : 2012/1436

Adi ortaklık adına ticari kazanç hükümleri doğrultusunda gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilemez.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-esas-no-20099376-karar-no-20121436


DANIŞTAY KARARI: 2009/4124 K.No : 2010/1769

İntifa hakkı tesisi karşılığında alınan para, kira sayılmaz. İntifa hakkı tesisi karşılığında alınan bedelin gayrimenkul sermaye iradı olarak kabulü suretiyle ilgili yıl gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi nedeniyle resen matrah takdiri hukuka uygun değildir.

http://maliyepostasi.com/danistay-karari-20094124-k-no-20101769AYM Kararı: Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açamaz

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen kanunun, tıp fakültelerindeki öğretim üyesi doktorların muayenehane açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini reddetti

http://maliyepostasi.com/aym-karari-ogretim-uyesi-doktorlar-muayenehane-acamaz

Yargıtay Kararı: Müşterinin talimatına rağmen hesabı kapatmayan banka tazminat ödeyecek.

Bankanın borç takibi sonrasında öğretmenin kredi kullanımında sıkıntılar yaşadığı ve manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle öğretmene 2 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Temyiz edilen kararı Yargıtay da onadı.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-musterinin-talimatina-ragmen-hesabi-kapatmayan-banka-tazminat-odeyecek-

Yargıtay Kararı: Ceza yiyen sürücü yerini ispat edecek

Yargıtay cezaya itiraz eden sürücü için şu kararı verdi: Sürücü, o gün ve o saatte başka yerde olduğunu ispatlamadığı sürece ceza tutanağı geçerlidir.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-ceza-yiyen-surucu-yerini-ispat-edecek

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'Kocanın borcu aileyi bağlamaz ,aile konutu üzerine konulan ipotek kaldırılmalı'
Yargıtay Kararı: 'Kocanın borcu aileyi bağlamaz ,aile konutu üzerine konulan ipotek kaldırılmalı'

Ailesinin haberi olmadan evini ipotek verip kredi çeken Mehmet P. krediyi ödeyemeyince icra takibi başlatıldı. Eşi borçtan haberi olmadığı gerekçesiyle dava açtı. Yargıtay 'kocanın borcu aileyi bağlamaz' diyerek icra takibini durdurdu.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kocanin-borcu-aileyi-baglamaz-aile-konutu-uzerine-konulan-ipotek-kaldirilmali

Yargıtay Kararı: '3 bin 300 TL’nin altındaki alacaklar için Tüketici Hakem Heyetine başvurulmadan icra takibi açılamaz'

Yargıtay'dan tüketiciye icra müjdesi:Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin aldığı içtihat değişikliği kararı ile şirketler 3 bin 300 TL’nin altındaki borçlar için hemen icra takibi başlatamayacak. Şirketlerin ilk olarak tüketici hakem heyetine gitmesini öngören karardan en çok telekomünikasyon, enerji ve bankacılık sektörleri etkilenecek.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-3-bin-300-tlnin-altindaki-alacaklar-icin-tuketici-hakem-heyetine-basvurulmadan-icra-takibi-acilamaz

Yargıtay <b class=red>Kararı:</b> 'İnternet bankacılığının güvenliğinden banka sorumlu '
Yargıtay Kararı: 'İnternet bankacılığının güvenliğinden banka sorumlu '

Müşterinin 'hesabımı internet bankacılığına kapatın' talimatına rağmen banka kapatmayınca devreye giren hacker hesaptaki döviz ve fonları bozdurarak 30 milyar 536 milyon lirayı (30 bin 536 lira) başka hesaba aktardı.

http://maliyepostasi.com/yargitay-karari-internet-bankaciliginin-guvenliginden-banka-sorumlu-

 
3WTURK CMS v7.03WTURK CMS v7.0