• +90 312 425 81 93
 • [javascript protected email address]
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için; - Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması, - İşin konut yapı kooperatifine yapılması, - Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  Ayrıca yapı rusatının da konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması...

https://maliyepostasi.com/konut-yapi-kooperatiflerinde-kdv-istisnasi


Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemleri - 2011/48

Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ve bu sürelere göre aylık bağlanmasında, merkez ve taşra teşkilatında yürütülecek iş ve işlemler

https://maliyepostasi.com/yurtdisi-borclanma-ve-tahsis-islemleri-201148


FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR <b class=red>HAKKINDA</b> YÖNETMELİK
FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre faturasız işlem yapılmayacak. Finansman, müşterinin mal veya hizmet satışına istinaden düzenlediği fatura veya fatura yerine geçen belgelerin karşılığında, kamu kurumlarına yapılan ödemeler haricinde, yalnızca müşteriye sağlanacak.

https://maliyepostasi.com/faktoring-islemlerinde-uygulanacak-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik

“LİSANSLI DEPOLARDA DEPOLANAN ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ BAŞLADI”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ’in 17 Ocak 2015 tarihli Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

https://maliyepostasi.com/lisansli-depolarda-depolanan-urunler-icin-kira-destegi-odemesi-basladi

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARAR yayımlandı. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre yer altı ve üstü madencilik faaliyetinde bulunanlar, tesislerinde istihdam ettikleri personel için kazalara karşı bireysel kaza sigortası yaptıracak.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasiKAMU İHALE KANUNU İLE YAPILAN HİZMET ALIMLARINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK!
KAMU İHALE KANUNU İLE YAPILAN HİZMET ALIMLARINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK!

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/kamu-ihale-kanunu-ile-yapilan-hizmet-alimlarinda-calisanlarin-kidem-tazminatini-duzenleyen-yonetmelik

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ ve VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/vergi-dairesi-baskanliklarinin-kurulus-ve-gorev-yonetmeligi

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

6592 sayılı "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanun, maden ruhsatı verilmesine ilişkin esas ve usulleri yeniden düzenliyor.

https://maliyepostasi.com/maden-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunGeçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Yanlış sigortalılık türünde bildirilme nedeniyle yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri hakkında SGK Genelgesi.

https://maliyepostasi.com/gecersiz-sigortalilik-statusunde-yatan-primlerin-gecerli-sigortalilik-statusune-aktarma-islemleri


SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET BORÇLARI <b class=red>HAKKINDA</b> TEBLİĞ
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET BORÇLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/sermaye-sirketlerinin-tasfiyesinde-sirket-borclari-hakkinda-teblig

Polis Gümrüklerdeki Rüşvetin Görüntüsünü Kayıt Etti

Geçen hafta yapılan ve İstanbul'la beraber 16 vilayeti kapsayan hayali dışsatım operasyonun ayrıntılarına ulaştı. 90 adrese yapılan baskınlarda 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı operasyon öncesinde İstanbul Emniyeti'nin, Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinde iş takipçilerini adım adım izleyerek temaslarını görüntülediği ortaya çıktı.

https://maliyepostasi.com/polis-gumruklerdeki-rusvetin-goruntusunu-kayit-etti

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU'NUN FİNANSAL RAPORLAMA AÇIKLAMASI
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU'NUN FİNANSAL RAPORLAMA AÇIKLAMASI

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Finansal Raporlamaya ilişkin bir Duyuru Yayımladı. Duyuruda finansal raporların hazırlanması ve sunumunda uyulacak mevzuat hakkında “bağımsız denetime tabi olanlar” ve “bağımsız denetime tabi olmayanlar” için ayrı ayrı açıklamalar yapılıyor.

https://maliyepostasi.com/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari-kurumunun-finansal-raporlama-aciklamasi

Bankaların bağımsız denetimine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://maliyepostasi.com/bankalarin-bagimsiz-denetimine-duzenleme

Öğretmenevi ve akşam sanat okulu ile okul aile birliklerinin teşviklerden yararlanmaları hk.

GENEL YAZI Öğretmenevleri ve akşam sanat okulu müdürlükleri ile okul aile birliklerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indirimi ile anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirimden yararlanıp yararlanmayacağı hususunda gerek ünitelerimizden gerekse adı geçen okul ve birliklerden Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazıların incelenmesinden,

https://maliyepostasi.com/ogretmenevi-ve-aksam-sanat-okulu-ile-okul-aile-birliklerinin-tesviklerden-yararlanmalari-hk-

 6637 SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI
6637 SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6637 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/6637-sayili-torba-kanun-yayimlandi

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) <b class=red>HAKKINDA</b> TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK
FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDAKİ 172 VE 211 NUMARALI TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPTI.

https://maliyepostasi.com/finansal-araclara-iliskin-turkiye-finansal-raporlama-standardi-tfrs-9-hakkinda-tebliglerde-degisiklik

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI <b class=red>HAKKINDA</b> 6639 SAYILI KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6639 SAYILI KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6639 SAYILI KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu'nda,Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ve 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun'da da değişiklikler yapılıyor.

https://maliyepostasi.com/bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-6639-sayili-kanun

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Motorlu araçlar hakkında ÖTV uygulamalarını düzenleyen (II) SAYILI LİSTE ÖTV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-ii-sayili-liste-uygulama-genel-tebligi

Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi
Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi

1 Numaralı Kurumlar Vergisi Tebliğine mükellefler tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak istisna hakkında açıklamalar eklendi.

https://maliyepostasi.com/kurumlar-vergisi-tebligine-sinai-mulkiyet-haklarinda-istisna-hakkinda-aciklamalar-eklendi

Denetlenen her 100 sanayi ürününden 13'ü uygunsuz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yılın ilk 3 ayına ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarına göre, 17 bin 844 farklı modelde sanayi ürünü denetlendi. Bu ürünlerin 2 bin 420'si uygunsuz bulunurken tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin toplam 799 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

https://maliyepostasi.com/denetlenen-her-100-sanayi-urununden-13u-uygunsuz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 SAYILI KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı.5510 Sosyal Güvenlik Kanunun'da yapılan değişiklikle sosyal güvenlik destek primi 4/b li olarak bağımsız çalışanlar için %15'den %10'a indirildi.

https://maliyepostasi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-ve-diger-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-torba-kanun

SGK Bankalara sigortalılarn bilgilerini verdi tepki gelince uygulamaya son verildi.

Maaş bordrosu sahtekârlığı artınca bazı bankalar, SGK’ya başvurarak şirket ve çalışanların bilgilerine ulaşma talebinde bulundu. Bunun üzerine SGK, bilgileri özel bir şifre ile bankaların kullanımına açtı. Ancak bilgileri sorgulanan şirketlerden tepki gelince 6 ay sonra ‘pencere’ kapandı...

https://maliyepostasi.com/sgk-bankalara-sigortalilarn-bilgilerini-verdi-tepki-gelince-uygulamaya-son-verildi-

Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek E-Ticaret’e ilişkin yeni yönetmeliklerle birlikte ticari elektronik iletileri reddetme hakkının her zaman, ücretsiz ve kolay bir şekilde tanınmasının sağlanacağını belirterek, “Ret bildirimi imkânının gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alması zorunlu olacak.

https://maliyepostasi.com/elektronik-ticarette-sozlesme-ve-siparisler-hakkinda-yonetmelik-taslagi-ve-ticari-iletisim-ve-ticari-elektronik-iletiler-hakkinda-yonetmelik-taslagi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ <b class=red>HAKKINDA</b> YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaptı. İşverenler iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirebilecek.

https://maliyepostasi.com/is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI <b class=red>HAKKINDA</b> YÖNETMELİK
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/ozel-kres-ve-gunduz-bakimevlerinin-kurulus-ve-isleyis-esaslari-hakkinda-yonetmelik

Aracının camında film olduğu için kesilen trafik cezasını mahkeme kararı ile iptal ettirdi

İzmir'de bir gıda şirketinin ortaklarından Halil Gedik'e, İstanbul Karaköy Meydanı'nda otomobiliyle giderken trafik polislerinin yaptığı kontrolde, aracının camında film olduğu için 172 lira para cezası kesildi.

https://maliyepostasi.com/aracinin-caminda-film-oldugu-icin-kesilen-trafik-cezasini-mahkeme-karari-ile-iptal-ettirdi

Konya büyüklüğündeki Hollanda’nın 2014 yılı tarımsal ihracatı 90 milyar dolar.
Konya büyüklüğündeki Hollanda’nın 2014 yılı tarımsal ihracatı 90 milyar dolar.

Hollanda'nın tarımdaki başarısının ardında verimli üretim modeli, Ar-Ge, kooperatifleşme, pazarlama, piyasa denetimi gibi faktörler yatıyor. Belki de ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı olması, Hollanda’nın tarım konusu açıldığında gündeme gelmesinin ana sebeplerinden birisi.

https://maliyepostasi.com/konya-buyuklugundeki-hollandanin-2014-yili-tarimsal-ihracati-90-milyar-dolar-

İsveç'te bir kişiye 10 yılda 37 bin 390 kez park yasağını ihlal ettiği için 5,2 milyon euro trafik cezası kesildi

İsveç İcra Dairesi, ülkede hatalı park nedeniyle en çok ceza kesilen yerleri ve bu cezaları ödemeyen 20 kişiyi açıkladı.Bu kişiyi 18 bin 395 kez ceza kesilen ve 24 milyon 763 bin kron (2,6 milyon euro) ödemek zorunda olan 25 yaşında sürücü takip etti. Üçüncü sırada yer alan 42 yaşındaki İsveçliye ise 16 bin 486 kez yanlış yere park ettiği için 22 milyon 169 bin kronluk (2,3 milyon euro) ceza kesildi.

https://maliyepostasi.com/isvecte-bir-kisiye-10-yilda-37-bin-390-kez-park-yasagini-ihlal-ettigi-icin-52-milyon-euro-trafik-cezasi-kesildi

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ

Maden çalışanlarına yapılması zorunlu hale gelen ferdi kaza sigortası için kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net prim de 700 lira olarak belirlendi.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi-tarife-ve-talimati-tebligi

Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanların 4/b Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Genelge
Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanların 4/b Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Genelge

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması hakkında açıklamaların yapıldığı 2015/13 sayılı Genelge yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/kendi-adina-ve-bagimsiz-calisanlarin-4b-sigortaliliklarinin-durdurulmasi-hakkinda-genelge


HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ <b class=red>HAKKINDA</b> UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞ
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞ

2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/hayvancilik-desteklemeleri-hakkinda-uygulama-esaslari-teblig

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR <b class=red>HAKKINDA</b> TEBLİĞ
BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 44 yayımlandı. Tebliğ ile Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralları yürürlüğe konuluyor.

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetciler-icin-etik-kurallar-hakkinda-teblig

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI <b class=red>HAKKINDA</b> YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/serbest-muhasebeci-serbest-muhasebeci-mali-musavir-ve-yeminli-mali-musavirlerin-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik

İsviçre, ülkelerinde vergi soruşturması nedeniyle aranan yabancıların isimlerini yayınlamaya başladı.

İsviçre'de yayımlanan Sonntagszeitung, yabancı ülkelerin vergi yetkililerinden gelen yoğun baskı üzerine, İsviçre bankalarında hesabı bulunan ve hakkında bilgi istenen kişilerin listesini resmi gazetede yayımlamaya başladı. Listede kişilerin isim, doğum tarihi ve milliyetlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

https://maliyepostasi.com/isvicre-ulkelerinde-vergi-sorusturmasi-nedeniyle-aranan-yabancilarin-isimlerini-yayinlamaya-basladi-


ASO’da “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi” hizmete açılacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının desteğiyle ASO’da “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi”nin hizmete açılacağını bildirdi

https://maliyepostasi.com/asoda-tahkim-ve-arabuluculuk-merkezi-hizmete-acilacak

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/doviz-kazandirici-faaliyetlerin-desteklenmesi-hakkinda-para-kredi-ve-koordinasyon-kurulu-kararlari

Dünyanın en büyük şirketlerin CEO'larının iş dünyası hakkındaki görüşleri
Dünyanın en büyük şirketlerin CEO'larının iş dünyası hakkındaki görüşleri

Fortune Amerika tarafından hazırlanan, Fortune 500 listesi yayınlandı. Listeye giren CEO’lar Fortune’un anketine katılarak işleri, şirketleri ve okudukları kitaplar hakkında bilgi verdi. İşte en büyük şirketlerin CEO'larının önemli cevapları.

https://maliyepostasi.com/dunyanin-en-buyuk-sirketlerin-ceolarinin-is-dunyasi-hakkindaki-gorusleri

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Değişiklikle Türkiye’den yurtdışına çıkarılabilecek para ve döviz miktarındaki sınırlar yeniden belirlendi. 25 bin liraya kadar Türk parası ve 10 bin Euro veya eşitine kadar dövizin yurtdışına çıkarılması serbest oldu.

https://maliyepostasi.com/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-kararda-degisiklik-yapilmasina-dair-karar

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi gazete'de yayımlandı. Buna göre, maden işletmeleri faaliyette bulunmak için çalışanlara yönelik sigorta poliçelerini ibraz etmeleri gerekiyor.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi-hakkinda-kararda-degisiklik-yapildi


Gıda üretim yerlerine ülke genelinde toplam 67 bin 731 denetim yapılırken 2 bin 108 adet idari para cezası kesildi.

1 Ocak-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında, belli başlı ürün gruplarında süt ve süt ürünleri üreten işletmelere 8 bin 649, et ve et ürünleri üreten işletmelere 2 bin 531, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere 16 bin 834 denetim ve unlu mamuller üreten işletmelere 9 bin 620 denetim düzenlendi.

https://maliyepostasi.com/gida-uretim-yerlerine-ulke-genelinde-toplam-67-bin-731-denetim-yapilirken-2-bin-108-adet-idari-para-cezasi-kesildi-

3WTURK CMS v7.0