• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
KASA NOKSANI VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZELTMEDE TAKSİT İMKANI GETİRİLDİ
KASA NOKSANI VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZELTMEDE TAKSİT İMKANI GETİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2015/2 ile 6552 sayılı Borç Yapılandırma Kanunu kapsamında bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar üzerinden ödenecek vergi için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirme imkanı getirdi.

https://maliyepostasi.com/kasa-noksani-ve-ortaklardan-alacaklara-iliskin-duzeltmede-taksit-imkani-getirildi

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Yanlış sigortalılık türünde bildirilme nedeniyle yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri hakkında SGK Genelgesi.

https://maliyepostasi.com/gecersiz-sigortalilik-statusunde-yatan-primlerin-gecerli-sigortalilik-statusune-aktarma-islemleri

Kamuda çalışan işçilerin yıllık izin ücretleriyle ilgili Danıştay Kararı

Danıştay 8. Dairesi, kamuda çalışan işçilerin yıllık izin ücretleriyle ilgili bir davada, çarpıcı bir karara imza attı. Danıştay, 1995 yılından bu yana kamuda çalışan işçilerin işlerden ayrılması halinde sadece “Son hizmet yılı ve bir önceki yılda kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödenmesini” öngören, Maliye Bakanlığı’nın genelgesini iptal etti.

https://maliyepostasi.com/kamuda-calisan-iscilerin-yillik-izin-ucretleriyle-ilgili-danistay-karari

Kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sağlanmasına yönelik uygulama sınırlı ilgi gördü.

Eylül 2014’ten bu yana sadece 2 bin 24 firma ‘yerli malı’ belgesi aldı. Oysa Türkiye’de 120 bin dolayında imalat sanayii firması olduğu belirtiliyor.

https://maliyepostasi.com/kamu-ihalelerinde-yerli-urun-imal-eden-firmalara-avantaj-saglanmasina-yonelik-uygulama-sinirli-ilgi-gordu-

2015/19 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

Sigortalılık işlemleri hakkındaki 2013/11 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde 2015/19 sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler 2013/11 sayılı Genelgeye işlenmiştir.

https://maliyepostasi.com/201519-sayili-genelge-ile-201311-sayili-sosyal-guvenlik-kurumu-genelgesinde-yapilan-degisiklikler

Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkânlar <b class=red>Genelgesi</b>
Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkânlar Genelgesi

Genelge ile aktarlara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre bitkisel ürün satacak aktarlar, il sağlık müdürlüklerinden izin belgesi alacak. Ürünler, kapalı kaplarda ve hijyenik şartlarda satılacak.

https://maliyepostasi.com/aktarlar-baharatcilar-ve-benzeri-dukknlar-genelgesi

Sigorta Primi Teşviki Hakkında SGK Genelgesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, işyerinde ilgili ayda on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın kapsama giren sigortaların tamamı için yararlanılabilecektir.

https://maliyepostasi.com/sigorta-primi-tesviki-hakkinda-sgk-genelgesi

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Affı Hakkında SGK <b class=red>Genelgesi</b>
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Affı Hakkında SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 6704 sayılı Kanun ile genel sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin açıklamaların yapıldığı 2016/9 Numaralı Genelgeyi yayımladı.

https://maliyepostasi.com/genel-saglik-sigortasi-prim-borclarinin-affi-hakkinda-sgk-genelgesi

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Hakkında SGK Genelgesi

Genelge ile kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge alınması ;ihbar ve şikayet dilekçeleri ve diğer konularda usul ve esaslar açıklanıyor.

https://maliyepostasi.com/kayit-disi-istihdam-ile-mucadele-hakkinda-sgk-genelgesi

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ MALİ TATİL NEDENİYLE UZAR MI?
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ MALİ TATİL NEDENİYLE UZAR MI?

İş kazası bildirimi mali tatil nedeniyle uzar mı? 6 Temmuz 2017 tarihinde vuku bulan iş kazasını 27 Temmuz 2017 tarihinde bildirirsek SGK geç bildirimden dolayı ceza keser mi? Mali tatilde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerde uzama olmuyor mu?

https://maliyepostasi.com/is-kazasi-bildirimi-mali-tatil-nedeniyle-uzar-mi


Yoklama Süreleri ve Mükellefiyet Tesisi Hakkında İç Genelgeler
Yoklama Süreleri ve Mükellefiyet Tesisi Hakkında İç Genelgeler

Yeni kurulan şirketlerde mükellefiyet tesisi hakkındaki 2018/1 numaralı ve işe başlama, işi bırakma ve diğer yoklama süreleri hakkındaki 2018/3 numaralı İç Genelgeler eklendi.

https://maliyepostasi.com/yoklama-sureleri-ve-mukellefiyet-tesisi-hakkinda-ic-genelgeler

NÜFUS CÜZDANI KAYBOLDUĞUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
NÜFUS CÜZDANI KAYBOLDUĞUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması halinde nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması durumunda; çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

https://maliyepostasi.com/nufus-cuzdani-kayboldugunda-yapilacak-islemler-1

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU VE ŞİRKET ORTAKLARINA  İLİŞKİN İŞLEMLER
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU VE ŞİRKET ORTAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

https://maliyepostasi.com/yabanci-sermayeli-sirket-kurulusu-ve-sirket-ortaklarina-iliskin-islemler-1

Pasaport Harçlarına İlişkin İç Genelge
Pasaport Harçlarına İlişkin İç Genelge

Gelir İdaresi Başkanlığı Harçlar Kanunu İç Genelgesini yayımladı.  7 Haziran 2010 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 Hazirandan itibaren geçerli olmak üzere pasaport harçlarında indirime gidilmişti. Yeni genelgeye göre 20/6/2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20/6/2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının...

https://maliyepostasi.com/pasaport-harclarina-iliskin-ic-genelge

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE İLGİLİ TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE İLGİLİ TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

Anayasanın "Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir." şeklinde değiştirilmesi nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesinde düzenlenmiş olan yurt dışı çıkış tahdidine ilişkin hükümlerin uygulama alanı kalmadığından konu ile ilgili  Tahsilat İç...

https://maliyepostasi.com/yurt-disina-cikis-yasagi-ile-ilgili-tahsilat-ic-genelgesi


Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu hakkında Başbakanlık <b class=red>Genelgesi</b>
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu hakkında Başbakanlık Genelgesi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu çalışmalarına hızla başlanılması ve tamamlanmasına yönelik Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı.Genelgede Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu Projesinin  belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için alınacak  tedbirler belirlendi. Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest...

https://maliyepostasi.com/gebze-orhangazi-izmir-otoyolu-hakkinda-basbakanlik-genelgesi

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanması
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanması

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Açıklamaların yer aldığı Gelir Vergisi Sirküleri/76 'yi yayımladı. Sirkülerle taşınmazın (gayrimenkul) tanımı yapıldı, gayrimenkullerin iktisap tarihinin nasıl belirleneceği örneklerle izah edildi.  

https://maliyepostasi.com/gayrimenkullerin-elden-cikarilmasi-halinde-deger-artisi-kazancinin-hesaplanmasi

6111 Sayılı Kanunla İlgili İç Genelgeler
6111 Sayılı Kanunla İlgili İç Genelgeler

Gelir İdaresi Başkanlığı 6111 Sayılı Kanun Hakkında  6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2011/3 ve 2011/4 ü yayımladı.  Genelgelerde başvurulara , kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara , matrah ve  vergi artırımına, istisna ve tecil terkin işlemleri kapsamında kdv matrah artırımına , hesaplanan kdvsi çıkmayan mükelleflerin kdv matrahı artırımına ilişkin açıklamalar yapıldı.  

https://maliyepostasi.com/6111-sayili-kanunla-ilgili-ic-genelgeler

6111 Sayılı TORBA YASA Hakkında İç Genelge
6111 Sayılı TORBA YASA Hakkında İç Genelge

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2011/5) yayımlandı. Genelgede 6111 sayılı Kanuna göre yapılan ancak usulüne uygun olmayan  başvurulara ilişkin yapılması gerekenler açıklanıyor. Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz...

https://maliyepostasi.com/6111-sayili-torba-yasa-hakkinda-ic-genelge

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Hakkında SGK <b class=red>Genelgesi</b>
Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Hakkında SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu 4/a kapsamında bulunan sigortalılar için 2/3/2013 tarihi itibariyle başlayan istirahat raporları; kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi  ödemeler  ve viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi ile ilgili   uygulamalar hakkında...

https://maliyepostasi.com/calisilmadigina-dair-bildirim-girisi-hakkinda-sgk-genelgesi

HACİZ VEYA İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
HACİZ VEYA İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2013/1) yayımlandı. Genelgede  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 tarihli ve E. No:2012/107, K. No:2013/90 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir."...

https://maliyepostasi.com/haciz-veya-ihtiyati-haciz-uygulamalari-ile-ilgili-tahsilat-ic-genelgesi

2011/13 sayılı SGK <b class=red>Genelgesi</b>
2011/13 sayılı SGK Genelgesi

İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler hakkındaki 2011/13 sayılı SGK Genelgesi'nde 2015/16 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikler yerlerine işlenmiştir.

https://maliyepostasi.com/201113-sayili-sgk-genelgesi

Türk Ticaret Kanununa Göre Tasfiye Sonuçlandırılmadan Şirketin Tüzel Kişiliği Ortadan Kalkmaz

İlgide kayıtlı dilekçenizde belirtilen hususlar hakkında . ;" .... Vergi Dairesi Başkanlığından bilgi alınmış olup; Vergi Dairesi mükellefi olan İnşaat Taah. Turizm İth. İhr. Ltd. Şti.nin 02.01.2002 tarihinde ticari faaliyetine başladığı,

https://maliyepostasi.com/turk-ticaret-kanununa-gore-tasfiye-sonuclandirilmadan-sirketin-tuzel-kisiligi-ortadan-kalkmaz

Yapı Denetim Hizmeti Karşılığında Düzenlenecek Fatura ve Bu hizmetin Vergisel Değerlendirmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi gereğince, yapı denetimi firmalarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinden alınan hak ediş raporu hazırlandığı, hazırlanan hak ediş raporunun, ilgili belediyece onaylandıktan sonra yapı denetimi hizmet bedelini muhasebe müdürlüğüne veya mal müdürlüğüne yatırması için yapı sahibine hesap detayını gösteren "yapı denetim hizmet bedeli"...

https://maliyepostasi.com/yapi-denetim-hizmeti-karsiliginda-duzenlenecek-fatura-ve-bu-hizmetin-vergisel-degerlendirmesiNAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ HAKKINDA İÇ GENELGE
NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ HAKKINDA İÇ GENELGE

Nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi konusunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik açıklamaların yapıldığı GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/nakliyecilik-faaliyetinde-mukellefiyetin-terkini-hakkinda-ic-genelge

BAZI ALACAKLARIN  YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE
BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE

Sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulunan ancak birden fazla vergi dairesine borcu olan mükellefler ve internetten başvuru yapma imkanı getirilmemesine rağmen internetten başvuru yapanlar hakkında açıklamalar yapılan 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/bazi-alacaklarin-yapilandirilmasina-dair-ic-genelge

Sigorta prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanma talepleri hakkında SGK <b class=red>Genelgesi</b>
Sigorta prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanma talepleri hakkında SGK Genelgesi

Aylık prim ve hizmet belgelerini tercih edilen sigorta primi teşvikine ilişkin kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlanıldıktan sonra, sigorta primi teşvikinin değiştirilmesi yönündeki talepler işleme alınmayacak.

https://maliyepostasi.com/sigorta-prim-tesviklerinden-geriye-yonelik-yararlanma-talepleri-hakkinda-sgk-genelgesi

Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli yeni <b class=red>genelgesi</b>, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açtı.
Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli yeni genelgesi, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açtı.

Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir, yolcu beyana zorlanamaz” denilen yeni genelge ‘terörün finansmanı’, ‘kara para aklama’ ve ‘Türk Parasını Koruma Kanuna Muhalefet’ şüphesinde savcılığı devreden çıkarıyor. Para yakalanırsa, sözlü beyan ikna edici olmazsa devreye sadece MASAK girecek.

https://maliyepostasi.com/gumruk-bakanliginin-15-nisan-tarihli-yeni-genelgesi-turkiyeye-gumruk-giris-noktalarindan-hic-bir-beyanda-bulunmadan-serbest-bicimde-nakit-para-getirilmesinin-onunu-acti-

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ''Doğum yardımı uygulaması'' konulu genelgesi

Doğum yardımı başvuruları il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerince alınacak. Genelgeye göre, başvuru dilekçeleri il müdürlüklerine gönderilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca da alınabilecek.

https://maliyepostasi.com/aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-dogum-yardimi-uygulamasi-konulu-genelgesi

Maden ruhsatlarının Başbakanlık Genelgesi’ne bağlı olması süreci yavaşlatıyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye ekonomisine yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat katkısı yapan madencilik sektörünün yüksek potansiyeline rağmen 2015 yılında kan kaybı yaşadığını söyledi.

https://maliyepostasi.com/maden-ruhsatlarinin-basbakanlik-genelgesine-bagli-olmasi-sureci-yavaslatiyor

SGK’nin özel hastanelerdeki yoğun bakım servislerini seviyelendirip ona göre ücret ödemesiyle ilgili sıkıntı yaşanıyor.

SGK’nin özel hastanelerdeki yoğun bakım servislerini seviyelendirip ona göre ücret ödemesiyle ilgili sıkıntı yaşanıyor. SGK, ‘fazla ödemek istemiyorum’ derken özel hastaneler ‘hizmet veremeyebiliriz’ uyarısında bulunuyor.

https://maliyepostasi.com/sgknin-ozel-hastanelerdeki-yogun-bakim-servislerini-seviyelendirip-ona-gore-ucret-odemesiyle-ilgili-sikinti-yasaniyor-


PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Değişiklik yapan yönetmelikle kentsel dönüşümdeki yüzde 25 ek emsal hakkı Bakanlık tarafından yeni yönetmelikle, 1/1/2017 tarihine kadar geri getirildi.

https://maliyepostasi.com/planli-alanlar-tip-imar-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik

KDV'de  Tecil ve Taksitlendirme İmkanı Getiren İç Genelge
KDV'de Tecil ve Taksitlendirme İmkanı Getiren İç Genelge

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2016/2 ile mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesine imkan sağladı.

https://maliyepostasi.com/kdvde-tecil-ve-taksitlendirme-imkani-getiren-ic-genelge

3WTURK CMS v7.0