• +90 312 425 81 93
 • [javascript protected email address]

Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2014 sonu itibariyle 12,8 milyar lira oldu

Buna göre, 31 Aralık 2014 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan, PTT'den ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 6,2 milyar lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 3,5 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 622 milyon lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 2,6 milyar lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 8,7 milyon lira olarak...

https://maliyepostasi.com/hazinenin-vergi-disi-gelirleri-2014-sonu-itibariyle-128-milyar-lira-oldu

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ ve VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/vergi-dairesi-baskanliklarinin-kurulus-ve-gorev-yonetmeligi

KASA NOKSANI VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZELTMEDE TAKSİT İMKANI GETİRİLDİ
KASA NOKSANI VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZELTMEDE TAKSİT İMKANI GETİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2015/2 ile 6552 sayılı Borç Yapılandırma Kanunu kapsamında bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar üzerinden ödenecek vergi için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirme imkanı getirdi.

https://maliyepostasi.com/kasa-noksani-ve-ortaklardan-alacaklara-iliskin-duzeltmede-taksit-imkani-getirildi

Türk Borçlar Kanunu'nun 342. Maddesine göre kiraya verene ödenen depozito

Türk Borçlar Kanunu’nun 342. Maddesi kiraya verene ödenen depozitonun kullanım şeklini tamamen değiştirerek kiralamaya farklı bir boyut kazandırdı.

https://maliyepostasi.com/turk-borclar-kanununun-342-maddesine-gore-kiraya-verene-odenen-depozito

Yargıtay, kredi borcunu ödemeyen kişinin, banka tarafından maaşından kesinti yapılmasının kanuna uygun olduğuna hükmetti.

Yargıtay, tüketici tarafından imzalanan sözleşmelerde belirtilmesine rağmen borcunu ödemeyen kişinin, banka tarafından maaşından kesinti yapılmasının kanuna uygun olduğuna hükmetti.

https://maliyepostasi.com/yargitay-kredi-borcunu-odemeyen-kisinin-banka-tarafindan-maasindan-kesinti-yapilmasinin-kanuna-uygun-olduguna-hukmetti-

TÜRKİYE’deki en yaygın yolsuzluk davranışı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) yolsuzluk araştırmasıyla ortaya çıktı.

Ehliyeti kaptırmamak için polis memuruna para vermek. Katılımcıların yüzde 87’sinin verdiği bu yanıtı “Vergi muafiyeti veya vergi düşürme için kamu görevlilerinin para kabul etmesi” izliyor.

https://maliyepostasi.com/turkiyedeki-en-yaygin-yolsuzluk-davranisi-turkiye-ekonomik-ve-sosyal-etudler-vakfinin-tesev-yolsuzluk-arastirmasiyla-ortaya-cikti-


Yabancı Para Cinsinden Kullanılan Kredilerin Kur Farkları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin bankalardan çekmiş olduğu uzun vadeli yapancı paralı kredilerin değerlemesi sonucu kur farklarında meydana gelen artış ya da azalışların değerleme yapılan geçici vergi dönemindeki kâr veya zarara mı yoksa kredinin ödeneceği vade yılındaki kâr/zarar hesaplarına mı intikal ettirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

https://maliyepostasi.com/yabanci-para-cinsinden-kullanilan-kredilerin-kur-farklari

Yüksek vergiler kaçakçılığı teşvik ediyor

Kimi ürünlerde yüzde 70’e varan gümrük vergisinin indirilmesini talep eden İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, bu kadar yüksek oranların kaçakçılığı teşvik ettiğini söyledi.

https://maliyepostasi.com/yuksek-vergiler-kacakciligi-tesvik-ediyor

Genel Sağlık Sigortası <b class=red>gelir</b> testi için bugün sona eren başvuru süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatıldı.
Genel Sağlık Sigortası gelir testi için bugün sona eren başvuru süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatıldı.

Prim borcu olup ve hala yapılandırma yapmayanlar için GSS yapılandırması 6 ay kadar uzatıldı.Bakanlar Kurulu Kararı ile ilk taksit ödeme süresi de altı ay uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/genel-saglik-sigortasi-gelir-testi-icin-bugun-sona-eren-basvuru-suresi-bakanlar-kurulu-karari-ile-alti-ay-uzatildi-

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Ödenen Ücretlerde <b class=red>Gelir</b> Vergisi İstisnası
Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Vergisi Sirküleri /98 ile Sosyal Güvenlik Kanununda prime tabi tutulan ev hizmetlerinde çalışanlara ödenen ücretin Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden istisna olmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

https://maliyepostasi.com/ev-hizmetlerinde-calisanlara-odenen-ucretlerde-gelir-vergisi-istisnasi

Geçen yıl elde edilen vergi <b class=red>gelir</b>inin 50 milyar lirasını araçlardan alınan ÖTV, KDV ve MTV ile otoyol-köprü <b class=red>gelir</b>leri üzerindeki vergiler oluşturdu
Geçen yıl elde edilen vergi gelirinin 50 milyar lirasını araçlardan alınan ÖTV, KDV ve MTV ile otoyol-köprü gelirleri üzerindeki vergiler oluşturdu

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) alınan bilgiye göre, 2014 yılında karayolları, bütçe gelirlerine önemli katkı sağladı.Karayollarını kullanan araçlardan geçen yıl alınan ÖTV, KDV ve MTV ile otoyol-köprü gelirleri üzerinden elde edilen vergiler 50 milyar 30 milyon lirayı geçti.

https://maliyepostasi.com/gecen-yil-elde-edilen-vergi-gelirinin-50-milyar-lirasini-araclardan-alinan-otv-kdv-ve-mtv-ile-otoyol-kopru-gelirleri-uzerindeki-vergiler-olusturdu

2015 Yılı 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2015 Yılı 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37 ile 2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi.

https://maliyepostasi.com/2015-yili-2-gecici-vergi-doneminde-uygulanacak-yeniden-degerleme-orani

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6639 SAYILI KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6639 SAYILI KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6639 SAYILI KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu'nda,Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ve 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun'da da değişiklikler yapılıyor.

https://maliyepostasi.com/bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-6639-sayili-kanun

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

18/7/1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'nda yer alan idarî yaptırımlara yapılan itirazlarda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacak.2918 sayılı Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemeyecek.

https://maliyepostasi.com/karayollari-trafik-yonetmeliginde-degisiklik-1

Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi
Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi

1 Numaralı Kurumlar Vergisi Tebliğine mükellefler tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak istisna hakkında açıklamalar eklendi.

https://maliyepostasi.com/kurumlar-vergisi-tebligine-sinai-mulkiyet-haklarinda-istisna-hakkinda-aciklamalar-eklendi

Almanya'da Mukim Kurumdan Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilemesi

Özelge talep formunda; Almanya'da ikamet etmekte ve çalışmakta olduğunuzu 2011 yılı içerisinde Almanya'da çalıştığınız firmanın Türkiye'de bağlı ortaklığının bulunduğu şirkette Almanya mukimi firmanın temsilcisi olarak 183 günden fazla çalıştığınızı, adınıza yapılan ücret ödemesinin Almanya merkezli firma tarafından Almanya'daki banka hesabınıza döviz olarak yatırıldığı

https://maliyepostasi.com/almanyada-mukim-kurumdan-elde-edilen-ucret-gelirinin-vergilemesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 SAYILI KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı.5510 Sosyal Güvenlik Kanunun'da yapılan değişiklikle sosyal güvenlik destek primi 4/b li olarak bağımsız çalışanlar için %15'den %10'a indirildi.

https://maliyepostasi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-ve-diger-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-torba-kanun

Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı Başladı.

Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı 2 Mayıs 2015 tarihinde Antalya’da başladı. Çalıştay’a Bakanlığımız ve Diğer Kamu Kurumlarının Temsilcileri, TÜRMOB, YMM ve SMMM Odaları Temsilcileri ve Akademisyenler tarafından katılım sağlandı.

https://maliyepostasi.com/vergi-bilincinin-ve-gonullu-uyumun-artirilmasi-calistayi-basladi-

Tarımda yapısal sorunlar var potansiyelimizi kullanamıyoruz

İstihdama ve dış ticarete olumlu katkı sağlayan tarımın GSYİH içindeki payı azalıyor. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yapısal sorunları bulunan tarımda potansiyelin kullanılamadığını, çiftçinin mutlaka üretimde kalmasının sağlanması gerektiğini söyöledi

https://maliyepostasi.com/tarimda-yapisal-sorunlar-var-potansiyelimizi-kullanamiyoruz

2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait <b class=red>Gelir</b> ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/78 ile 14 Mayıs 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 I. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/2015-i-gecici-vergi-donemine-ait-gelir-ve-kurum-gecici-vergi-beyan-suresi-uzatildi

İnşaat ve Onarım İşinin Ertesi Yıla Sarkarak Yıllara Sari İş Olması

A.Ş.'ye ait eski boyahanenin modernizasyonu (lokomotif boyama ve kurutma fırını ve kabini yapımı) işini ihale sonucu aldığınız, anılan şirket ile düzenlemiş olduğunuz hizmet alım sözleşmesinde işin bitim tarihinin 31.12.2012 olduğu, 

https://maliyepostasi.com/insaat-ve-onarim-isinin-ertesi-yila-sarkarak-yillara-sari-is-olmasi


Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesi Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alındı
Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesi Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alındı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) ile elektronik ürün senedi alım satım belgesi (ELÜS alım satım belgesi) düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme zorunluluğu getirildi.

https://maliyepostasi.com/elektronik-urun-senedi-alim-satim-belgesi-duzenlenmesi-zorunlu-belgeler-kapsamina-alindi

Kartla Yapılan Faturalı Satışlarda Mali Değeri Olan ÖKC Fişi Verilmeyecek
Kartla Yapılan Faturalı Satışlarda Mali Değeri Olan ÖKC Fişi Verilmeyecek

451 Sıra No.lu Tebliğ ile VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE yapılan değişikliğe göre kart ile yapılan ödeme karşılığında yeni nesil ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi fişi ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilecek.

https://maliyepostasi.com/faturali-satislarda-yeni-nesil-odeme-kaydedici-cihaz-ile-mali-degeri-olan-okc-fisi-verilmeyecek

1 TEMMUZ 2015'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET :NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ
1 TEMMUZ 2015'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET :NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren asgari ücret yüzde 6 oranında artırılarak aylık brüt 1273.5 TL olacak.1 Temmuz 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak.

https://maliyepostasi.com/1-temmuz-2015den-itibaren-asgari-ucret-neti-brutu-isverene-maliyeti

İthalata getirilen ek vergiler
İthalata getirilen ek vergiler

Son dönemde birçok sektörde ithalata ek vergi getirildi. 30 Mayıs’ta tekstilde % 18–27 ek vergi uygulaması başladı. 7 Haziran’da avizeler, lambalar ve aydınlatıcılar için ek vergi geldi. 20 Haziran’da sandık, bavul, çanta, kese gibi ürünlerde %30 ilave vergi geldi.

https://maliyepostasi.com/ithalata-getirilen-ek-vergiler

Küresel orta sınıf sanıldığından daha küçük ve yoksul
Küresel orta sınıf sanıldığından daha küçük ve yoksul

Merkezi ABD'nin Washington kentinde bulunan Pew Araştırma Merkezi'ne göre küresel orta sınıf daha önce sanıldığından daha küçük ve yoksul. Şirketin araştırmasına göre, son dönemde yoksulluktan orta sınıfa yükselen yüz milyonlarca insanın tekrar yoksullaşma riski var.

https://maliyepostasi.com/kuresel-orta-sinif-sanildigindan-daha-kucuk-ve-yoksul

<b class=red>Gelir</b> İdaresi Başkanlığı Belirli İhalelere İlişkin Esasları Belirledi
Gelir İdaresi Başkanlığı Belirli İhalelere İlişkin Esasları Belirledi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların yürürlüğe konması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/gelir-idaresi-baskanligi-belirli-ihalelere-iliskin-esaslari-belirledi

TÜRMOB Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yaptı.
TÜRMOB Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yaptı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, bazı yönetmeliklerde değişiklik yaptı. Değişiklik yapılan yönetmelikler ise şunlar:

https://maliyepostasi.com/turmob-bazi-yonetmeliklerde-degisiklik-yapti-

Bağ-Kur emeklisi maaş farkı için açtğı davayı AİHM’e taşıdı
Bağ-Kur emeklisi maaş farkı için açtğı davayı AİHM’e taşıdı

Bağ-Kur emeklisi eczacı kendisiyle aynı şartlara sahip kişilerle arasındaki maaş farkını örnek göstererek maaşının düzeltilmesi istedi. İç hukuk yollarını tüketmesine rağmen amacına ulaşamayan emekli, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

https://maliyepostasi.com/bag-kur-emeklisi-maas-farki-icin-actgi-davayi-aihme-tasidi

Başka Bir Avukatın Kullandığı Makbuzlarda Gösterilen Gelir Vergisi Tevkifatının, Mahsubu Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyeti ile uğraştığınızı, ticari şirket nezdinde sigortalı avukat olarak çalışan ... Barosu avukatlarından ... tarafından 2 adet serbest meslek makbuzunuzun, izninizle müdafilik ücreti için kullanıldığını ve müdafilik ücretinin adı geçene ödendiğini belirterek,

https://maliyepostasi.com/baska-bir-avukatin-kullandigi-makbuzlarda-gosterilen-gelir-vergisi-tevkifatinin-yillik-gelir-vergisinden-mahsup-edilip-edilmeyecegi

MÜKELLEFLERE ELEKTRONİK TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK ADRES KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
MÜKELLEFLERE ELEKTRONİK TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK ADRES KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)ile tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla vergi mükelleflerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirildi.

https://maliyepostasi.com/mukelleflere-elektronik-tebligata-elverisli-elektronik-adres-kullanma-zorunlulugu-getirildi

Yabancıların 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam kaynak transferi, 4 milyar 991 milyon dolar
Yabancıların 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam kaynak transferi, 4 milyar 991 milyon dolar

Yabancıların Türkiye’deki doğrudan ve portföy yatırımlarından elde ederek ülkelerine aktardıkları kârlar dolayısıyla yaşanan toplam kaynak transferi 2005 yılı ile 2015 yılı Haziran sonuna kadar geçen dönemde 65 milyar 70 milyon dolara ulaştı. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam kaynak transferi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 4 milyar 991 milyon dolara yükseldi.

https://maliyepostasi.com/yabancilarin-2015-yili-ocak-haziran-doneminde-toplam-kaynak-transferi-4-milyar-991-milyon-dolar

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin'in Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde Vergilere Taksitlendirme
Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin'in Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde Vergilere Taksitlendirme

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8)ile daha önceden mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde vergi borçlarına Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme imkanı getirdi.

https://maliyepostasi.com/mucbir-sebep-hali-ilan-edilen-artvinin-arhavi-borcka-ve-hopa-ilcelerinde-vergilere-taksitlendirme

Düğünlerde takmak için AB'ye altın götürenler dikkat
Düğünlerde takmak için AB'ye altın götürenler dikkat

Avrupa Birliği'ne seyahat edenlerin bu ülkelere götürebileceği eşyaların belli bir maddi sınırı bulunuyor. Altın ve benzeri değerli eşyalar kayıt yatırılmazsa bu sınırın üzerine kalıyor ve ceza alınıyor.

https://maliyepostasi.com/dugunlerde-takmak-icin-abye-altin-goturenler-dikkat

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu İçin Son Gün 30 Eylül
Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu İçin Son Gün 30 Eylül

GSS borcundan kurtulmak isteyen kişilerin 30 Eylül 2015 tarine kadar başvuruda bulunup, gelir durumlarını belgelemeleri gerekiyor.

https://maliyepostasi.com/genel-saglik-sigortasi-prim-borcu-icin-son-gun-30-eylul

EPDK ve BTK'dan İdari Para Cezaları
EPDK ve BTK'dan İdari Para Cezaları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 4 şirkete toplamda 662 bin 790 lira idari ceza uygularken, 24 şirketten de savunma istedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) da , 15 işletmeye Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) yetkilendirme ücreti başlıklı maddesine istinaden, 6 işletmeye de gelir tablosunu göndermemesi nedeniyle idari para cezası verdi.

https://maliyepostasi.com/epdk-ve-btkdan-idari-para-cezalari

Coca-Cola, ABD'de 3.3 milyar dolar ek vergi yükümlülüğü ile karşı karşıya
Coca-Cola, ABD'de 3.3 milyar dolar ek vergi yükümlülüğü ile karşı karşıya

ABD'de vergi idaresi IRS, Coca-Cola Co'nın 2007-2009 dönemi hesapları üzerinde yaptığı 5 yıllık denetimin ardından Şirket'in beyan ettiği vergilendirilebilir gelirinin 3,3 milyar dolar civarında ek gelir vergisi ile karşı karşıya kalınabilecek miktarda artırılması gerektiğini bildirdi.

https://maliyepostasi.com/coca-cola-abdde-3-3-milyar-dolar-ek-vergi-yukumlulugu-ile-karsi-karsiya

Merkezi yönetim bütçesi, Eylül'de 14.1 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 13.5 milyar lira açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi, Eylül'de 14.1 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 13.5 milyar lira açık verdi

Ocak-Eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 354.2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 13 artışla 367.7 milyar lira oldu.

https://maliyepostasi.com/merkezi-yonetim-butcesi-eylulde-14-1-milyar-lira-ocak-eylul-doneminde-ise-13-5-milyar-lira-acik-verdi

Piyasalardaki durgunluk, karşılıksız çeklerdeki artış faktoringe talebi arttırdı
Piyasalardaki durgunluk, karşılıksız çeklerdeki artış faktoringe talebi arttırdı

Piyasalardaki durgunluk, karşılıksız çeklerdeki artış faktoringe talebi arttırdı. Sektör temsilcileri, son dönemde büyük şirketlerin de faktoringi kullandığını belirterek, sistemin bankalara nazaran tercih edilmeye başlandığını söyledi.

https://maliyepostasi.com/piyasalardaki-durgunluk-karsiliksiz-ceklerdeki-artis-faktoringe-talebi-arttirdi

Tarımda sigortalanan varlık bedeli yüzde 31 oranında artış ile 16 milyar liraya ulaştı
Tarımda sigortalanan varlık bedeli yüzde 31 oranında artış ile 16 milyar liraya ulaştı

Tarım sigortası branşlarında poliçe adedinin geçen yıla göre dörtte biri geçen oranda arttığını belirten TARSİM Genel Müdürü Yusuf Satoğlu, “2016 için de 1 milyar 250 milyon TL civarında bir prim üretimi hedefimiz var” dedi.

https://maliyepostasi.com/tarimda-sigortalanan-varlik-bedeli-yuzde-31-oraninda-artis-ile-16-milyar-liraya-ulasti

Maliye’nin kurumlar vergisi <b class=red>gelir</b>inde bu yıl 1.3 milyar lira düşüş bekleniyor
Maliye’nin kurumlar vergisi gelirinde bu yıl 1.3 milyar lira düşüş bekleniyor

Euro’nun yüzde 16.2, doların yüzde 13 yükseldiği dikkate alındığında olumsuz tablonun sürmesiyle Maliye’nin kurumlar vergisi gelirinde bu yıl 1.3 milyar lira düşüş bekleniyor

https://maliyepostasi.com/maliyenin-kurumlar-vergisi-gelirinde-bu-yil-1-3-milyar-lira-dusus-bekleniyor

IKEA'nın kurucusu 40 yıl aradan sonra memleketi İsveç'te vergi ödedi
IKEA'nın kurucusu 40 yıl aradan sonra memleketi İsveç'te vergi ödedi

Yurt dışına taşındığı 1973 yılından beri ilk defa İsveç’te vergi ödemeye başlayan Kamprad hizmet geliri olarak 128 bin, sermaye geliri olarak 1milyon 760 bin euro gelir göstererek toplamda İsveç devletine 640 bin euro ödemiş oldu.

https://maliyepostasi.com/ikeanin-kurucusu-40-yil-aradan-sonra-memleketi-isvecte-vergi-odedi

Mera Yönetmeliği’nde Değişiklik
Mera Yönetmeliği’nde Değişiklik

Mera Yönetmeliği’nin değiştirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mera tahsisli alana 20 yıllık ot gelirini yatırana bina yapabilme imkanı getirildi.

https://maliyepostasi.com/mera-yonetmeliginde-degisiklik

Sahte sigorta yaptıran 30 bin kişi yakalandı
Sahte sigorta yaptıran 30 bin kişi yakalandı

2013’ten sonra SGK bildirgesi ve Vergi Dairesi Otomasyon Projesi kayıtlarının sorgulanmasıyla sahte sigorta yaptıranlar çapraz sorgulama ile tespit ediliyor.

https://maliyepostasi.com/sahte-sigorta-yaptiran-30-bin-kisi-yakalandi

Çok Uluslu Şirketlerin 240 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı
Çok Uluslu Şirketlerin 240 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı

Yerel vergi mevzuatlarındaki boşluklardan yararlanan çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ), iş merkezlerini vergi oranlarının düşük olduğu ülkelere kaydırarak daha az vergi ödemesini engellemek amacıyla OECD ile G20 işbirliğinde hazırlanan 15 maddelik eylem planı, Antalya'da liderlere sunulacak.

https://maliyepostasi.com/cok-uluslu-sirketlerin-240-milyar-dolarlik-vergi-kacakciligi


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/organize-sanayi-bolgeleri-hakkinda-yonetmelikler

3WTURK CMS v7.0