• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

3194 Sayılı İmar Kanuna göre belediye sınırları içinde bir bina inşaatına başlamak için binanın yapılacağı yerin belediyesine başvurularak YAPI RUHSATI alınması gereklidir. Yapı Ruhsatı almak için ilgili belediyeler tarafından genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Uygulamalardaki farklılıklar ya da inşaatın yeri ve durumu gibi farklı şartlardan dolayı belgelerin türü, örnek adedi gibi belediyeler arasında bazı farklılıklar olabilir.

https://maliyepostasi.com/yapi-ruhsati-almak-icin-gerekli-belgeler-1

İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/isveren-veya-isveren-vekili-tarafindan-yurutulecek-is-sagligi-ve-guvenligi-hizmetleri

ÖTV Bakımından Teknenin Boş Ağırlığı Mı Yoksa Motor Monte Edildikten Sonraki Ağırlığı Mı Esas Alınır?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, boş ağırlığı 99 kilogram olan teknenin motor ile birlikte 100 kilogram ağırlığı aştığı belirtilerek özel tüketim vergisi açısından boş ağırlığın mı yoksa motor monte edildikten sonraki ağırlığın mı esas alınacağı hususunda bilgi istendiği anlaşılmaktadır.

https://maliyepostasi.com/otv-bakimindan-teknenin-bos-agirligi-mi-yoksa-motor-monte-edildikten-sonraki-agirligi-mi-esas-alinir

Emlak Vergisi Açıklamaları
Emlak Vergisi Açıklamaları

Emlak Vergisinde Muafiyet , İstisna ve İndirimler;Emlak Vergisi Mükellefiyeti (Kimler Emlak Vergisi Öder?) ; Emlak Vergisinin Ödeme Zamanı ; Emlak Vergisinin Ödeme Yeri ; Emlak Vergisinin Hesaplanması ve Oranlar; Emlak Vergisinde Cezalar; Emlak Vergisine İtiraz ve Dava Açma;Emlak Vergisinde Zamanaşımı Uygulaması

https://maliyepostasi.com/emlak-vergisi-aciklamalari


1 Mart 2017 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler
1 Mart 2017 Tarihli Maliye Postası Dergisi İçindekiler

TAHKİM MÜESSESESİ 1 Mart 2017 Tarihli Maliye Postası Dergisi'nin Önsözü     GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ   Ahmet ESEN       SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLMESİ   Kubilay TÜRKŞEN       GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI UYGULAMASI   İmdat TÜRKAY       2016 YILI GELİR VERGİSİNİN BEYANI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ   Özkan AYKAR       GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KAZANÇ VE İRATLARIN...

https://maliyepostasi.com/1-mart-2017-tarihli-maliye-postasi-dergisi-icindekiler

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL  TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğin diplomatik istisnaya ve standart yakıt deposunun tanımına ilişkin bölümlerinde değişiklik yapıldı.

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-i-sayili-liste-uygulama-genel-tebliginde-degisiklik

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ MALİ TATİL NEDENİYLE UZAR MI?
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ MALİ TATİL NEDENİYLE UZAR MI?

İş kazası bildirimi mali tatil nedeniyle uzar mı? 6 Temmuz 2017 tarihinde vuku bulan iş kazasını 27 Temmuz 2017 tarihinde bildirirsek SGK geç bildirimden dolayı ceza keser mi? Mali tatilde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerde uzama olmuyor mu?

https://maliyepostasi.com/is-kazasi-bildirimi-mali-tatil-nedeniyle-uzar-miBİNALARDA SU YALITIMI YÖNETMELİĞİ
BİNALARDA SU YALITIMI YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni yapılacak binaların toprakla temas eden temel, döşeme ve bodrum duvarlarında, çatılarında, balkon ve ıslak hacimlerinde yapılacak su yalıtımının esaslarını kapsayan Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği'ni yayımladı.

https://maliyepostasi.com/binalarda-su-yalitimi-yonetmeligi

KOBİLERE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI
KOBİLERE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/kobilere-verilecek-destekler-hakkinda-yonetmelik-yayimlandi

Mirasçıların Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı

Medeni Kanun’a göre bir kimsenin ölümü üzerine mirası (malları, hakları ve borçları) mirasçılarına geçer. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yolu ile diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

https://maliyepostasi.com/mirascilarin-veraset-ve-intikal-vergisi-beyani

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün üretimi , işlenmesi ve iç ve dış ticaretine ilişkin yönetmelik yayımlandı. Buna göre tütün tohumu ve fidelerinin yurt dışına çıkarılması yasaktır. Bunların ithali ise Kurumun uygun görüşü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının izni ile mümkündür.

https://maliyepostasi.com/tutun-uretimi-islenmesi-ic-ve-dis-ticareti-ile-ilgili-yonetmelik

2019 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
2019 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/53 ile 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi)  olarak belirlendi.

https://maliyepostasi.com/2019-ucuncu-gecici-vergi-doneminde-uygulanacak-yeniden-degerleme-orani-belirlendi

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlandı.  Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunacak. Ancak atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam...

https://maliyepostasi.com/ozel-hastaneler-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi


1 OCAK 2015 TARİHLİ MALİYE POSTASI DERGİSİ'NİN ÖNSÖZÜ

DEFTER HADLERİ İLAN EDİLMEDEN İŞLETME DEFTERİ TASDİK ETTİRİLİR VE YIL SONUNA DOĞRU GERÇEKLEŞEN CİROYA GÖRE BİLANÇO DEFTERİ TUTULMASI GEREKTİĞİ ANLAŞILIRSA NE YAPILMALIDIR?

https://maliyepostasi.com/1-ocak-2015-tarihli-maliye-postasi-dergisinin-onsozu

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞMELERİ VE AİLE HEKİMLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞMELERİ VE AİLE HEKİMLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik , Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve...

https://maliyepostasi.com/aile-hekimlerinin-sozlesmeleri-ve-aile-hekimlerine-yapilacak-odemelere-iliskin-yonetmelik

TÜRK BORÇLAR KANUNU ve KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
TÜRK BORÇLAR KANUNU ve KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

6098 sayılı Yeni TÜRK BORÇLAR KANUNU ve KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN yayımlandı . Borçlar Kanunu Türk Medenî Kanununun Beşinci Kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır. Kanun 1.7.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni Borçlar Kanunu,  sözleşmeler , irade bozuklukları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, borcun sona ermesi,...

https://maliyepostasi.com/turk-borclar-kanunu-ve-kanununun-yururlugu-ve-uygulama-sekli-hakkinda-kanun

MALİYE POSTASI DERGİSİNİN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASI (TORBA YASA) HAKKINDA ÖZEL SAYISI
MALİYE POSTASI DERGİSİNİN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASI (TORBA YASA) HAKKINDA ÖZEL SAYISI

MALİYE POSTASI DERGİSİ'nin 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun'a ilişkin açıklamaların yer aldığı 15 Mart 2011 sayılı ÖZEL SAYISI yayımlandı, Abonelerimize gönderildi. Set Abonelerine Kanun ve Kanunla yapılan değişiklikler de Dergi Eki olarak gönderildi. Torba Yasaya ilişkin Özel Sayımızda yer alan konulardan bazıları  şunlar:   VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN...

https://maliyepostasi.com/maliye-postasi-dergisinin-kamu-alacaklarinin-yeniden-yapilandirmasi-torba-yasa-hakkinda-ozel-sayisi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında  Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı. Kobi yıllık 250 kişiden az kişiyi istihdam eden ve mali bilanço değeri 25 milyon TL yi aşmayan işletme olarak tanımlandı. Baskı, matbaa, tekstil sektörlerinde teşvik kapsamında kullanılmış makine ithal edilemeyecek.  

https://maliyepostasi.com/yatirimlarda-devlet-yardimlari-hakkinda-kararda-degisiklik

KAMU İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER
KAMU İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Kamu İhale Kurumu tarafından YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE, HİZMET ALIM  İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE ,  MAL ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE ve DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapıldı.   

https://maliyepostasi.com/kamu-ihale-yonetmeliklerinde-degisiklikler

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 5) yayımlandı. Tebliğ ile onaylanmış kişi statüsü için gereken koşullar, başvuruda aranacak belgeler, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan,  mavi...

https://maliyepostasi.com/gumruk-genel-tebligi-basitlestirilmis-usul

HAZİNE ARAZİLERİNE İLİŞKİN MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
HAZİNE ARAZİLERİNE İLİŞKİN MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalen kullanıldığının tespiti halinde, İdarece yürütülecek ecrimisil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ’ni (SIRA NO : 336) yayımladı.  

https://maliyepostasi.com/hazine-arazilerine-iliskin-milli-emlak-genel-tebligi

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR
VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlandı. Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilecek.Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanacak.  

https://maliyepostasi.com/vergi-incelemelerinde-uyulacak-usul-ve-esaslar

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE  FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE  değişiklik yapıldı. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamındaki işlemler Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bakanlık bu kapsamdaki ödemelere ilişkin iş ve işlemleri incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilecek.    

https://maliyepostasi.com/ihracata-yonelik-devlet-yardimlari

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ TEBLİĞİ
SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ TEBLİĞİ

5957 sayılı Sebze ve Meyvelerin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun  (Hal Yasası)  uygulamasına ilişkin olarak düzenlenen  SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ (2011/1) Resmi Gazete’de yayımlandı.İthal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında...

https://maliyepostasi.com/sebze-ve-meyve-ticareti-ile-hal-kayit-sistemi-tebligi

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik
Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te ; YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te ; PLANLI ALANLAR TİP İMAR...

https://maliyepostasi.com/burokrasinin-azaltilmasi-ve-islemlerin-basitlestirilmesine-yonelik-basbakanlik-bakanliklar-bazi-bagli-ve-ilgili-kuruluslar-ve-universitelere-ait-84-adet-yonetmelik

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirleyen 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Buna göre  tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile Karara ekli (I) ve (II)sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, bağımsız...

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetime-tabi-olacak-sirketler-belirlendi

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapıldı. Her türlü yapı inşası işinin Bakanlıkça yetki belgesi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından üstlenilmesi zorunlu hale getirildi.  

https://maliyepostasi.com/yapi-denetimi-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-2

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların belirlendiği Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasına, bağımsız denetimin kapsamından çıkmasına ve ilk uygulamaya ilişkin hususlar açıklanıyor.    

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetime-tabi-olacak-sirketlerin-belirlenmesine-iliskin-usul-ve-esaslar

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE  GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsayan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ yayımlandı. Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptıracak.  

https://maliyepostasi.com/is-ekipmanlarinin-kullaniminda-saglik-ve-guvenlik-sartlari-yonetmeligi

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF  BİRLİKLERİ
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ yayımlandı. Şu  dört şarttan en az üçünü sağlayan birlikler, 6102 sayılı Kanun çerçevesinde bağımsız denetime tabi olacak: Aktif toplamı  : Elli milyon ve üstü Türk Lirası, Yıllık net satış hasılatı  Yetmişbeş milyon ve üstü Türk Lirası,  Bağlı kooperatiflerin...

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetime-tabi-olacak-tarim-satis-kooperatif-birlikleri

TASFİYE YÖNETMELİĞİ (Gümrük İşlemleri Hakkında)
TASFİYE YÖNETMELİĞİ (Gümrük İşlemleri Hakkında)

Gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirleyen TASFİYE YÖNETMELİĞİ  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/tasfiye-yonetmeligi-gumruk-islemleri-hakkinda

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN  KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı. Yönetmelikle, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikler belirleniyor.  

https://maliyepostasi.com/calisanlarin-titresimle-ilgili-risklerden-korunmalarina-dair-yonetmelik

HİZMET TESPİT DAVASI - Ramazan Yıldız

  (01 Temmuz 2011  tarihli Maliye Postası Dergisinde  yayımlanan yazının bir bölümüdür )     Ramazan YILDIZ - SGK Müfettişi   5510 SAYILI KANUNA GÖRE HİZMET TESPİT DAVASI   I- GİRİŞ  

https://maliyepostasi.com/hizmet-tespit-davasi-ramazan-yildiz

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ - Hasan DOĞAN

HASAN DOĞAN YMM – Maliye Eski Hesap Uzmanı   6102 Sayılı T. Ticaret Kanununda Yer Alan TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

https://maliyepostasi.com/turkiye-muhasebe-standartlari-ve-uygulanabilirligi-hasan-dogan

GERÇEK USULDE TİCARİ KAZANÇTAN BASİT USULDE TİCARİ KAZANCA GEÇİŞ İMKANI GETİRİLDİ - Ayşe GINALI

    GERÇEK USULDE TİCARİ KAZANÇTAN BASİT USULDE TİCARİ KAZANCA GEÇİŞ İMKANI GETİRİLDİ     Ayşe GINALI   Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı     (01 EYLÜL  2012  tarihli Maliye Postası Dergisinde  yayımlanan yazının bir bölümüdür )  

https://maliyepostasi.com/gercek-usulde-ticari-kazanctan-basit-usulde-ticari-kazanca-gecis-imkani-getirildi-ayse-ginali

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE GECİKME BEDELİ - Erdoğan ARSLAN

Erdoğan ARSLAN   Yeminli Mali Müşavir   ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE GECİKME BEDELİ   ( Bu yazı  Maliye Postası'nın  15  Mart 2014 Sayısında Yayımlanmıştır)   1.Konunun Açıklanması  

https://maliyepostasi.com/arac-muayene-ucretlerinde-gecikme-bedeli-erdogan-arslan


SAHTE FATURA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLİRSE

Ahmet Esen - Fahri Hesap Uzmanı ; Gelirler Eski Genel Müdürü   SORU ŞÖYLE: VERGİ DAİRESİ, “SAHTE FATURA KULLANMIŞSINIZ, DEFTERDEN ÇIKARIN VE KDV’SİNİ ÖDEYİN” DEDİ. NE YAPALIM?

https://maliyepostasi.com/sahte-fatura-kullanildigi-tespit-edilirse


Öteden beri şirket ortağı olan kişi 29.03.2011 tarihinde başka bir yerde SSK'lı olarak çalışmaya başladı.....

 Öteden beri şirket ortağı olan kişi 29.03.2011 tarihinde başka bir yerde SSK'lı olarak çalışmaya başladı şirket ortaklığı da devam ediyor. Bu kişinin Bağ-Kur'u duracak mı yoksa devam mı edecek prim ödeyecek miyiz?

https://maliyepostasi.com/oteden-beri-sirket-ortagi-olan-kisi-29-03-2011-tarihinde-baska-bir-yerde-sskli-olarak-calismaya-basladi-

İş yerimize SGK denetmenleri tarafından yapılan denetim sonucu tutanak düzenledi.

İşe başlaması olan fakat SGK girişi olmayan 2 adet işçi tespit edildi.Bu tarihinden itibaren sadece 2 adet işçi için %5'lik indirimden yararlanamayacağız yoksa işçilerin tamamı için 1 yıl süreyle %5’lik indirimden faydalanamayacağız?

https://maliyepostasi.com/is-yerimize-sgk-denetmenleri-tarafindan-yapilan-denetim-sonucu-tutanak-duzenledi-


3WTURK CMS v7.0